ЄСВ

Як «незалежникам» подати звіт і сплатити ЄСВ за 2016 рік

10.04.2017 / 12:34

Торік особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мали право на самостійне визначення бази нарахування єдиного внеску. Оскільки наближається граничний термін сплати та подання звіту за формою № Д5 такими особами за 2016 р., доцільно з’ясувати, яку суму ЄСВ вони можуть сплатити та зазначити в річній звітності.

Відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов’язаної зі збором та веденням обліку єдиного внеску, регулюються виключно Законом про ЄСВ.

Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на зазначені відносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частині, що не суперечить зазначеному Закону (абзац п’ятий частини другої ст. 2 Закону про ЄСВ).

Процедуру нарахування і сплати єдиного внеску визначено Інструкцією № 449.

Загальні правила формування та подання звіту з єдиного внеску встановлено розділом ІІ Порядку № 435.

Яку суму ЄСВ можна сплатити

Згідно з п. 5 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ особи, які провадять незалежну професійну діяльність, є платниками єдиного внеску.

Єдиний внесок для таких осіб установлено в розмірі 22 % до визначеної ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску (частина п’ята ст. 8 Закону про ЄСВ).

Базою нарахування єдиного внеску для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є сума доходу (прибутку), отриманого від їхньої діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Таблиця 1

Мінімальна сума єдиного внеску за 2016 р.

З січня по квітень 2016 р.

303,16 грн (1 378 грн × 22 %)

З травня по листопад 2016 р.

319 грн (1 450 грн × 22 %)

За грудень 2016 р.

352 грн (1 600 грн × 22 %)

Оскільки відповідно до частини третьої ст. 7 Закону про ЄСВ нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування, то у 2016 р. ця величина становила:

  • з січня по квітень 2016 р. — 34 450 грн (1 378 грн х 25);
  • з травня по листопад 2016 р. — 36 250 грн (1 450 грн х 25);
  • за грудень 2016 року — 40 000 грн (1 600 грн х 25).

Таблиця 2

Максимальна сума єдиного внеску у 2016 р.

З січня по квітень 2016 р.

7 579 грн (34 450 грн × 22%)

З травня по листопад 2016 р.

7 975 грн (36 250 грн × 22%)

За грудень 2016 р.

8 800 грн (40 000 грн × 22%)

У разі якщо особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник має право за 2016 р. самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої зазначеним Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Самостійне визначення бази нарахування єдиного внеску за 2016 р. для зазначених платників є виключно правом, а не обов’язком.

 

Довідково
Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та сплачуються внески (нею, роботодавцем) на страхування, якщо інше не передбачено законодавством.

Коли потрібно сплатити

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року. При цьому враховується кількість календарних місяців, у яких отримано дохід (прибуток).

Термін сплати єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2016 р. — 30.04.2017 р.

При цьому якщо останній день строків сплати єдиного внеску припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

У зв’язку з цим граничний термін сплати єдиного внеску особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2016 р. — 03.05.2017 р. (середа).

Як та коли подається звіт

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують і подають самі за себе до органів доходів і зборів звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску один раз на рік до 1 травня року, що настає за звітним періодом.

Звітним періодом для них є календарний рік.

Звіт подається за формою № Д5 згідно з додатком 5 до Порядку № 435 із зазначенням типу форми «початкова».

Термін подання цього звіту особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2016 р. — 30.04.2017 р.

У разі якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання звіту вважається перший після нього робочий день.

У зв’язку з цим граничний термін подання до органів доходів і зборів звіту за формою № Д5 особами, які провадять незалежну професійну діяльність, за 2016 р. — 03.05.2017 р. (середа).

Пунктом 12 розділу IV Порядку № 435 передбачено, що такі особи самі за себе формують і подають до органів доходів і зборів звіт згідно з таблицею 3 додатка 5 до Порядку № 435.

У графі 2 звіту за формою № Д5 сума чистого доходу (прибутку) в рядках календарних місяців зазначається як середньомісячний річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку) на кількість календарних місяців, протягом яких він отриманий.

Якщо у звітному році або окремому місяці звітного року не отримувався дохід (прибуток), база нарахування єдиного внеску відсутня.

У місяцях, в яких дохід не отримувався, у графі 2 звіту проставляється прочерк (на паперових носіях), а у разі надсилання звіту в електронній формі поле залишається незаповненим.

Як уже зазначалося вище, коли особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року (2016 р.), такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Самостійно визначену базу нарахування єдиного внеску відповідно зазначають у звіті за формою № Д5.

Яку відповідальність передбачено

За порушення норм Закону про ЄСВ ст. 25 цього Закону та ст. 1651 КпАП передбачено фінансову та адміністративну відповідальність осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Використана література
КпАП
 — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Інструкція № 449 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 449. Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435