Інші податки

Діяльність арбітражного керуючого

10.04.2017 / 17:10

Арбітражний керуючий — фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
Розглянемо, який порядок оподаткування доходів, отриманих арбітражним керуючим, чи є такі особи платниками військового збору, а також які терміни сплати та подання звіту з ЄСВ.

Умови та вимоги при призначенні

Правові засади організації діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) встановлено Законом про банкрутство.

Арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше трьох років або одного року на керівних посадах після отримання повної вищої освіти, пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою та склав кваліфікаційний іспит.

Арбітражний керуючий призначається господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор.

На підприємствах, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен мати допуск до державної таємниці, а в разі його відсутності — отримати такий допуск у встановленому законодавством порядку.

Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) видає Державний орган з питань банкрутства не пізніше ніж на десятий день з дня надходження рекомендації кваліфікаційної комісії.

Особи, які отримали свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого, внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, формування якого покладено на Державний орган з питань банкрутства (ст. 3 Закону про банкрутство).

Також ст. 4 цього Закону встановлено, що арбітражні керуючі є суб’єктами незалежної професійної діяльності.

Оподаткування доходів та визначення витрат

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, визначено у ст. 178 Податкового кодексу.

Пунктом 178.2 цієї статті передбачено, що доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) за ставкою, визначеною в п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу, тобто за ставкою 18 % бази оподаткування.

Згідно з п. 178.3 ст. 178 Податкового кодексу оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності. У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування є загальний річний дохід без урахування витрат.

Пунктом 178.6 ст. 178 Податкового кодексу визначено, що фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності.

Форму та порядок ведення Книги обліку доходів і витрат затверджено наказом № 481.

Дані Книги використовуються самозайнятою особою для заповнення податкової декларації за звітний податковий період (рік) за формою, затвердженою наказом № 859.

Остаточний розрахунок ПДФО платник податку здійснює самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації, та до 1 серпня року, що настає за звітним, самостійно сплачує суму ПДФО, зазначену в поданій податковій декларації (п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу).

Сплата військового збору

Платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу (пп. 1.1 п. 161 підрозділу 10 Кодексу), тобто фізична особа — резидент, фізична особа — нерезидент та податковий агент.

Підпунктом 1.2 п. 161 підрозділу 10 цього Кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 зазначеного Кодексу, зокрема: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання); іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, іноземних доходів, отриманих протягом такого звітного податкового року, доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно зі ст. 178 Податкового кодексу (пп. 164.1.3 п. 164.1 ст. 164 Кодексу).

Згідно з пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 Кодексу нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, за результатами звітного податкового року самостійно розраховують суму військового збору в розмірі 1,5 % сукупного чистого доходу, відображають в річній податковій декларації та сплачують у терміни, передбачені для сплати ПДФО за відповідний період.

ЄСВ: Сплата та подання

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок), умови та порядок його нарахування і сплати регулюються Законом про ЄСВ.

Відповідно до п. 5 частини першої ст. 4 цього Закону платниками єдиного внеску є особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність (далі — особи, які провадять незалежну професійну діяльність) та отримують дохід від цієї діяльності.

Абзацом першим частини другої ст. 7 Закону про ЄСВ визначено, що базою нарахування єдиного внеску для осіб, зазначених у п. 5 частини першої ст. 4 цього Закону, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню ПДФО. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою, ніж розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

У разі якщо особами, які провадять незалежну професійну діяльність, у звітному році або окремому місяці звітного року не було отримано дохід (прибуток), їм надається право за необхідності самостійно визначити базу нарахування.

Частиною 11 ст. 8 Закону про ЄСВ передбачено, що єдиний внесок для платників, зазначених у п. 5 частини першої ст. 4 цього Закону, тобто для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, встановлюється в розмірі 22 % визначеної п. 2 частини першої ст. 7 зазначеного Закону бази нарахування єдиного внеску.

Відповідно до пунктів 2, 3 розділу ІІІ Порядку № 435 особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до фіскальних органів звіт один раз на рік до 1 травня року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік. Звіт формується та подається згідно з таблицею 3 додатка 5 до Порядку № 435.

Абзацами третім та четвертим частини восьмої ст. 9 Закону про ЄСВ передбачено, що особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, згідно з даними таблиці 3 додатка 5 до вищезазначеного Порядку, до 1 травня року, що настає за звітним.

Використана література
Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про банкрутство — Закон України від 14.05.92 р. № 2343-ХІІ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Наказ № 481 — наказ Міндоходів України від 16.09.2013 р. № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення». Наказ № 859 — наказ Мінфіну України від 02.10.2015 р. № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи». Порядок № 435 —  Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435. Узагальнююча консультація № 877 — Узагальнююча податкова консультація щодо переліку витрат фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджена наказом Міндоходів України від 30.12.2013 р. № 877