Митна справа

Товари у рамках міжнародної технічної допомоги

10.04.2017 / 17:24

Міжнародними договорами України передбачено звільнення від оподаткування товарів, які надходять в Україну в рамках проектів (програм) міжнародної технічної допомоги (далі — МТД). Для практичного застосування норм зазначених міжнародних договорів у Митному та Податковому кодексах встановлено відповідні положення щодо особливостей оподаткування митними платежами МТД. Які саме, розглянемо далі.

Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, митом, крім особливих його видів, встановлено Митним кодексом та міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України (частина перша ст. 270 Митного кодексу).

Умови надання звільнення (умовного звільнення) від оподаткування митними платежами визначено Митним та Податковим кодексами, іншими законами України та міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України (частина перша ст. 300 Митного кодексу).

Зокрема, звільнення від оподаткування митом при ввезенні на митну територію України товарів, що ввозяться в рамках МТД відповідно до міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верхов­ною Радою України, передбачено п. 6 частини першої ст. 282 вищезазначеного Кодексу.

Також операції із ввезення на митну територію України зазначеної категорії товарів звільняються від оподаткування ПДВ, це передбачено п. 197.11 ст. 197 Податкового кодексу.

Підпунктом 213.3.9 п. 213.3 ст. 213 цього кодексу визначено, що звільняються від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги, що надається відповідно до міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Згідно зі ст. 335 Митного кодексу документи, що підтверджують право на пільги зі сплати митних платежів, подаються до митниці ДФС разом із митною декларацією.

Процедуру залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, в тому числі державної реєстрації, моніторингу проектів (програм), акредитації виконавців (юридичних осіб — нерезидентів) визначено Порядком № 153.

Зокрема, реалізація права на податкові пільги, що передбачена законодавством і міжнародними договорами України, здійснюється на підставі надання реципієнтом (резидентом (фізичною або юридичною особою)), який безпосередньо одержує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою), таких документів:

  • реєстраційної картки проекту (програми) МТД, що видається Мінекономрозвитку України;
  • плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти МТД у рамках проекту (програми) МТД, засвідченого донором або виконавцем та погодженого бенефіціаром, який подається до Мін­економрозвитку України.

У реєстраційній картці проекту (програми) МТД робиться запис, який містить:

  • витяг з міжнародного договору або Закону України щодо передбачених пільг із зазначенням відповідної статті;
  • підтвердження наявності плану закупівлі;
  • зазначення адреси офіційного сайту Мін­економрозвитку України, за якою розміщено такий план закупівлі та перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги.

У разі якщо в реєстраційній картці проекту (програми) МТД буде зроблено такий запис, це означатиме, що в рамках проекту (програми) МТД підтверджено право на отримання податкових пільг, передбачених законодавством України з питань оподаткування.

При цьому згідно з частиною другою розділу II Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа (далі — МД), затвердженого наказом № 651, у графі 36 МД зазначається цифровий код податкової пільги відповідно до Класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, затвердженого наказом № 1011.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Указ № 634 — Указ Президента України від 31.05.2011 р. № 634/2011 «Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України». Постанова № 24 — постанова Правління Нацбанку України від 21.03.2017 р. № 24 «Про внесення зміни до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України». Наказ № 651 — наказ Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа». Наказ № 1011 — наказ Мінфіну України від 20.09.2012 р. № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій». Порядок № 153 — Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 153. Інструкція № 148 — Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затверджена постановою Правління Нацбанку України від 27.05.2008 р. № 148