Митна справа

Спрощено порядок переміщення валюти

10.04.2017 / 17:34

Нацбанк України розширив перелік документів, які фізичні особи — резиденти повинні надавати при митному оформленні готівкової іноземної валюти, сума якої перевищує в еквіваленті 10 000 євро.

Так, фізична особа — резидент має право ввозити в Україну та вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному органу в повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою, якщо така мала місце, винятково на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро.

Це означає, що тепер для підтвердження джерел походження валютної готівки можна надавати не тільки документи, що засвідчують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), а й квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою.

Крім того, фізичним особам — резидентам, працівникам дипломатичної служби України, які повертаються після завершення довгострокового закордонного відрядження, дозволено ввозити в Україну готівкову іноземну валюту в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, на підставі довідки закордонної дипломатичної установи України про суму виплаченої готівки за підписами керівника та спеціаліста з фінансових питань цієї дипломатичної установи, скріпленої відбитком печатки такої установи.

Новацією є те, що втричі збільшено термін дії підтвердних документів, необхідних для митного декларування готівкової іноземної валюти (про зняття готівки з рахунків і довідки закордонної дипломатичної установи України), з 30 до 90 календарних днів.

Зазначені зміни до Інструкції № 148 внесено постановою № 24, яка набрала чинності з 23.03.2017 р.

Ввезення в Україну готівки фізичними особами

Сума готівки

Умови декларування

Фізична особа — резидент України

Готівка в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро*

Без письмового декларування митному органу

Готівка в сумі, що перевищує
в еквіваленті 10 000 євро*

 

 

Письмове декларування митному органу в повному обсязі

За наявності документів, що підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах), та квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою на суму, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро**

Фізична особа — резидент України — працівник дипломатичної служби України,
яка повертається в Україну після завершення довготермінового відрядження

Готівка, видана закордонною дипломатичною установою України
у вигляді компенсаційних виплат
в іноземній валюті, у сумі, що перевищує
в еквіваленті 10 000 євро*

На підставі довідки закордонної дипломатичної установи України про суму виплаченої готівки за підписами керівника та спеціаліста з фінансових питань цієї дипломатичної установи, скріпленої відбитком печатки установи**

Фізична особа — нерезидент України

Готівка в сумі, що не перевищує
в еквіваленті 10 000 євро*

Без письмового декларування митному органу

Готівка в сумі, що перевищує
в еквіваленті 10 000 євро*

Письмове декларування митному органу в повному обсязі

* Перерахунок сум готівки в євро здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, встановленим Нацбанком України, або за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют, на день перетинання митного кордону України або на день пересилання готівки.
** Строк дії таких документів — 90 календарних днів починаючи з дня зняття готівки з рахунків у банках (фінансових установах)/дати видачі довідки про виплату готівки закордонною дипломатичною установою України.

Використана література
Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Указ № 634 — Указ Президента України від 31.05.2011 р. № 634/2011 «Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України». Постанова № 24 — постанова Правління Нацбанку України від 21.03.2017 р. № 24 «Про внесення зміни до Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України». Наказ № 651 — наказ Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа». Наказ № 1011 — наказ Мінфіну України від 20.09.2012 р. № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій». Порядок № 153 — Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 153. Інструкція № 148 — Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затверджена постановою Правління Нацбанку України від 27.05.2008 р. № 148