Інші податки

Визначення середньозваженого показника рентабельності

18.04.2017 / 12:42

Постановою № 191 затверджено Порядок визначення середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи для цілей трансфертного ціноутворення (далі — Порядок  № 191), який набрав чинності з 31.03.2017 р.

Порядок розроблено на виконання абзацу 23 пп. 2 п. 11 розділу І Закону № 1797, яким з 01.01.2017 р. для цілей трансфертного ціноутворення (далі — ТЦ) запроваджено використання в певних випадках фінансової інформації зіставних юридичних осіб. Якщо під час застосування методів ТЦ порівняння ціни або рентабельності контрольованої операції (далі — КО) проводиться з цінами або показниками рентабельності кількох зіставних неконтрольованих операцій або юридичних осіб, обов’язково використовується діапазон цін (рентабельності). 

Порядок № 191 визначає процедуру розрахунку середньозваженого значення показника рентабельності для цілей ТЦ у разі використання фінансової інформації зіставних юридичних осіб за кілька податкових періодів (років).

Прийняття цього Порядку забезпечує виконання пп. 39.3.2.8 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу для встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки».

Середньозважене значення показника рентабельності застосовується під час визначення діапазону рентабельності для методів ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку та розподілення прибутку.

Для визначення середньозваженого значення показника рентабельності використовується фінансова інформація за кілька податкових періодів (років) про зіставних юридичних осіб на підставі даних бухобліку та фінзвітності, відображених за ПБО або МСФЗ згідно з пп. 39.5.3.1 пп. 39.5.3 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу.

Середньозважене значення показника рентабельності зіставної особи визначається як відношення сум відповідних даних бухобліку та фінзвітності за кілька податкових періодів (років) за формулою:

Rcp = ((P1 +...+ Pn) / (D1 +...+ Dn)) × 100,

де: Rcp — середньозважене значення відповідного показника рентабельності;

P — значення даних бухобліку та фінзвітності, що відображаються у чисельнику формули, за якою розраховується відповідний показник рентабельності;

значення даних бухобліку та фінзвітності, що відображаються у знаменнику формули, за якою розраховується відповідний показник рентабельності;

1…n — відповідні податкові періоди (роки), за які проведено розрахунок середньозваженого значення показника рентабельності.

У разі відсутності окремих даних бухобліку та фінзвітності, необхідних для розрахунку показника рентабельності окремого податкового періоду (року) зіставної юридичної особи, показники бух­обліку та фінзвітності такого періоду (року) не використовуються при розрахунку середньозваженого значення показника рентабельності такої особи.

Відповідно до пп. 39.3.2.5 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Податкового кодексу можуть бути використані фінансові показники, які забезпечують встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки».

Як здійснюється розрахунок середньозваженого значення показника рентабельності при використанні відповідних видів рентабельності, розглянемо у табличному вигляді.

Показник рентабельності

Розрахунок середньозваженого значення показника рентабельності

Валова рентабельність

Відношення суми значень валового прибутку відповідних періодів, які використані при розрахунку рентабельності, до суми значень чистого доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, ПДВ, інших податків та зборів відповідних періодів, що використані при розрахунку рентабельності

Валова рентабельність собівартості

Відношення суми значень валового прибутку відповідних періодів, які використані при розрахунку рентабельності, до суми значень собі­вартості реалізованих товарів (робіт, послуг) відповідних періодів, що використані при розрахунку рентабельності

Чиста рентабельність

Відношення суми значень прибутку від операційної діяльності відповідних періодів, які використані при розрахунку рентабельності, до суми значень чистого доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, ПДВ, інших податків та зборів відповідних періодів, що використані при розрахунку рентабельності

Чиста рентабельність витрат

Відношення суми значень прибутку від операційної діяльності відповідних періодів, які використані при розрахунку рентабельності, до суми значень собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) та операційних витрат (адміністративних витрат, витрат на збут та інших), пов’язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг) відповідних періодів, що використані при розрахунку рентабельності

Рентабельність операційних витрат

Відношення суми значень валового прибутку відповідних періодів, які використані при розрахунку рентабельності, до суми значень операційних витрат (адміністративних витрат, витрат на збут та інших, пов’язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг) відповідних періодів, що використані при розрахунку рентабельності

Рентабельність активів

Відношення суми значень прибутку від операційної діяльності відповідних періодів, які використані при розрахунку рентабельності, до суми значень поточної ринкової вартості необоротних та оборотних активів (крім поточних фінансових інвестицій і коштів та їх еквівалентів), що прямо або опосередковано використовується у КО відповідних періодів, що використані при розрахунку рентабельності

Рентабельність капіталу

Відношення суми значень прибутку від операційної діяльності відповідних періодів, які використані при розрахунку рентабельності, до суми значень капіталу (суми необоротних та оборотних активів, крім поточних фінансових інвестицій і коштів та їх еквівалентів, крім поточних зобов’язань) відповідних періодів, що використані при розрахунку рентабельності

Інша рентабельність

Відношення суми значень всіх чисельників, які використані при розрахунку рентабельності зіставної юридичної особи відповідних періодів, до суми значень всіх знаменників, що використані при розрахунку рентабельності відповідних періодів цієї юридичної особи

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1797 — Закон України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Постанова № 191 — постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. № 191 «Про затвердження Порядку визначення середньозваженого значення показника рентабельності для цілей трансфертного ціноутворення»