Юридична практика

Непрямі витрати

18.04.2017 / 15:26

Суть справи

ДПІ проведено планову документальну виїзну перевірку ФОП «Б» щодо дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р., за результатами якої складено акт перевірки.

В акті зазначено, що в період перевірки ФОП «Б», перебуваючи на загальній системі оподаткування, обліку та звітності, здійснювала такі види діяльності, як: роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Перевіркою правильності визначення витрат, відображених у податкових деклараціях про майновий стан і доходи, порівнюючи з даними документально підтверджених витрат, установлено завищення витрат підприємцем на суму 28 000 грн.

Як з’ясовано з матеріалів перевірки, до складу інших витрат ФОП «Б» включено кошти, сплачені контрагентам-постачальникам за охорону та пожежну сигналізацію приміщень, які використовувались у господарській діяльності підприємця, але безпосередньо не пов’язані з отриманням фізичною особою — підприємцем доходу від провадження господарської діяльності.

Згідно з матеріалами перевірки та доданими до скарги документами між ФОП «Б» та УДСО при ГУ МВС України укладено договори від 01.01.2014 р. № 1 та № 2 централізованого спостереження за станом системи тривожної сигналізації та реагування ГЗ ПЦО на відповідні сигнали і централізованої охорони майна на об’єкті. Крім того, між ФОП «Б» та ТОВ «СПГ Ф» укладено договір від 01.01.2014 р. № 6-НО про надання послуг із пожежної безпеки об’єктів.

Відповідно до поданих підприємцем до перевірки первинних документів (актами виконаних робіт, наданих послуг, платіжними документами) протягом 2015 р. ФОП «Б» сплачено кошти контрагентам-постачальникам за охорону та пожежну сигналізацію в загальному розмірі 28 000 грн, у тому числі: 20 000 грн — УДСО при ГУ МВС України; 8 000 грн — ТОВ «СПГ Ф». Актом констатовано, що вказані послуги безпосередньо не пов’язані з отриманням фізичною особою — підприємцем доходу від провадження господарської діяльності.

Враховуючи зазначене, перевіркою встановлено порушення ФОП «Б» пунктів 177.1, 177.2, 177.4 ст. 177 Податкового кодексу та донараховано податок на доходи фізичних осіб у розмірі 4 200 грн.

Крім того, у зв’язку із заниженням чистого оподатковуваного доходу за 2015 р. у розмірі 28 000 грн ФОП «Б» занижено суму військового збору, що підлягає сплаті, на 420 грн, чим порушено підпункти 1.2, 1.3 п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу.

На підставі акта перевірки ДПІ винесено ФОП «Б» податкові повідомлення-рішення про збільшення грошового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб за основним платежем у сумі 4 200 грн і нарахованих штрафних санкцій — 2 100 грн та про збільшення грошового зобов’язання з військового збору за основним платежем у розмірі 420 грн і нарахованих штрафних санкцій —105 грн.

Позиція платника

У поданій скарзі ФОП «Б» не погоджується з висновками акта перевірки, вважає їх безпідставними та неправомірними і просить скасувати оскаржувані податкові повідомлення-рішення. Платник податків наполягає, що згідно з пп. 177.4.4 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу мав усі підстави включити до складу витрат на експлуатацію майна витрати, пов’язані з його господарською діяльністю, а саме: витрати на охорону та пожежну сигналізацію.

Витяг з рішення

Підприємництво — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (ст. 42 Господарського кодексу).

Пунктом 177.1 ст. 177 Податкового кодексу передбачено, що доходи фізичних осіб — підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу.

Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’я­заними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця (п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу).

До переліку витрат, що безпосередньо стосуються отримання доходів, належать також інші витрати, пов’язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в пп. 177.4.1 — 177.4.3 п. 177.4 цієї статті, до яких зараховуються витрати на відрядження найманих працівників, послуги зв’язку, рекламу, плату за розрахунково-касове обслуговування, оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності,  транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (пп. 177.4.4 п. 177.4 ст. 177 Кодексу).

З 03.08.2014 р. набрали чинності зміни до Податкового кодексу, внесені Законом № 1621, якими підрозділ 10 розділу ХХ цього Кодексу доповнено п. 16¹, відповідно до якого тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

Платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 Кодексу, зокрема фізична особа — резидент (нерезидент), яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; податковий агент (пп. 1.1 п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу).

Об’єктом оподаткування збором є доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу (пп. 1.2 п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).

Підпунктом 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу визначено, що об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Відповідно до пп. 1.4 п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ цього Кодексу нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу, за ставкою, визначеною пп. 1.3 цього пункту.

Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є особи, визначені у ст. 171 цього Кодексу ( пп. 1.5 п. 16¹ підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу).

Підпунктом «б» п. 171.2 ст. 171 зазначеного Кодексу передбачено, що особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є платник податку, зокрема, для доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов’язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету.

У разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’я­зання зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми ПДВ платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 — 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 цього Кодексу, тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 % суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування. При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку зменшення суми бюджетного відшкодування тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 50 % суми нарахованого податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування (п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 56.4 ст. 56 зазначеного Кодексу під час процедури адміністративного оскарження обов’язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених цим Кодексом, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган.

!Важливо
Податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов’язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства (п. 55.1 ст. 55 Податкового кодексу).

Під час розгляду повторної скарги ФОП «Б» з’ясовано, що відповідно до п. 4 Правил № 854 суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити стан приміщень для роздрібної торгівлі алкогольними напоями згідно із санітарно-технічними, санітарно-гігієнічними, технологічними, протипожежними та іншими нормами, а також можливість використання електронних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари відповідно до законодавства. Суб’єкт господарювання повинен мати торговельне приміщення (будівлю) площею не менше як 20 м2, обладнане відповідним торговельно-технологічним устаткуванням, охоронною і пожежною сигналізацією, з достатнім освітленням, опаленням і вентиляцією, а у випадках, передбачених законодавством, забезпечити умови для застосування реєстраторів розрахункових операцій, зберігання матеріальних цінностей. Отже, витрати ФОП «Б» на охорону та пожежну сигналізацію приміщень, які використовувались у господарській діяльності підприємця, безпосередньо пов’язані з отриманням фізичною особою — підприємцем доходу від провадження господарської діяльності.

Враховуючи вищезазначене, рішенням, прийнятим за розглядом повторної скарги, податкові повідомлення-рішення про нарахування податку з доходів фізичних осіб та військового збору скасовано, а скаргу ФОП «Б» — задоволено.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Господарський кодекс — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 436-IV.
Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1621 — Закон України від 31.07.2014 р. № 1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України». Правила № 854 — Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.96 р. № 854