Бухоблік

Спецодяг: особливості обліку

24.04.2017 / 12:20

Підприємства, що мають шкідливі та небезпечні умови праці, зобов’язані безоплатно забезпечувати працівників спецодягом. Про те, які категорії працівників мають право на отримання такого одягу та як він обліковується, читайте далі.

Кому видається

Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби (засоби індивідуального захисту — далі ЗІЗ) безоплатно видаються працівникам на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами. Обов’язок забезпечення певних категорій працівників ЗІЗ на безоплатній основі покладено на роботодавця ст. 163 КЗпП та ст. 8 Закону про охорону праці.

Згідно з п. 1.4 Положення № 53 та додатком 1 до нього ЗІЗ видаються тільки працівникам тих професій і посад, які передбачені в нормативно-правових актах з питань охорони праці, відповідно до галузевих норм безкош­товної видачі, якими для роботодавця встановлено обов’язковий мінімум безкоштовної видачі з урахуванням захисних можливостей ЗІЗ і термінів їх використання.

Крім того, у разі передчасного зношення спецодягу та інших ЗІЗ не з вини працівника роботодавець зобов’язаний замінити їх за свій рахунок. Відповідно до ст. 8 Закону про охорону праці роботодавець зобов’язаний компенсувати всі витрати працівника на придбання спецодягу за свій рахунок на умовах, передбачених колективним договором. При цьому слід врахувати, що така компенсація проводиться на підставі документів, що підтверджують ціну спецодягу чи інших ЗІЗ. За відсутності таких документів компенсація витрат здійснюється за роздрібними цінами виробника або постачальника. Вартість спецодягу та інших ЗІЗ уточнюється бухгалтерією підприємства. Якщо витрати перевищують роздрібні ціни, компенсацію різниці може бути виплачено, якщо це обумовлено в колективному договорі. У випадку дострокового зносу, пропажі спецодягу та інших ЗІЗ із встановлених місць їх зберігання або псування і неможливості відновлення роботодавець зобов’язаний безоплатно видати працівнику інший придатний ЗІЗ на умовах, передбачених колективним договором. Спецодяг, що був у використанні, може видаватися іншим працівникам тільки після відновлення його придатності (за визначених інструкціями з їх експлуатації процедур щодо ремонту та заміни деталей ЗІЗ) і в належному гігієнічному стані. Строк використання таких ЗІЗ залежно від їх зношеності встановлюється роботодавцем за погодженням з профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці за відсутності профспілок), що має бути обумовлено у колективному договорі.

Спецодяг та інші ЗІЗ, що видаються працівникам для виконання службових функцій, є власністю підприємства, мають обліковуватися залежно від терміну використання і підлягають обов’язковому поверненню при:

 • звільненні з підприємства;
 • переведенні на тому самому підприємстві на іншу роботу або інше робоче місце;
 • зміні виду робіт, уведенні нових технологій або заміні наявних знарядь праці;
 • у випадках, коли використання виданих ЗІЗ не є необхідним;
 • після закінчення строків їх використання замість одержуваних нових ЗІЗ.

Відображення витрат в обліку залежить від того, до якої групи активів спецодяг віднесено: до запасів (п. 6 ПБО 9) чи основних засобів (п. 4 ПБО 7) (табл. 1, с. 15).

Бухгалтерський облік

Таблиця 1

Строк корисного використання

Вартість

Вид
активу

Синтетичний
облік

Не більше року

Незалежно від вартості

Запаси

22 «Малоцінні швидко­зношувальні предмети»

Більше року

Вартість менша межі, визначеної обліковою політикою для МНМА

Основні засоби

112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

Вартість вища межі, визначеної обліковою політикою для МНМА

106 «Iнструменти, прилади та інвентар»

Під час видачі спецодягу та інших ЗІЗ, що належать до МШП, відповідно до п. 23 ПБО 9 їх вартість при передачі в експлуатацію вилучається зі складу активів (списується з балансу). Надалі бухгалтерія має вести оперативний кількісний облік таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами впродовж строку їх фактичного використання.

У наказі про облікову політику підприємство встановлює вартісний критерій розмежу­вання об’єктів між основними засобами та МНМА. Для підприємств, що при обчисленні податку на прибуток застосовують різниці, таку межу визначено пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу — 6 тис. грн. Решта можуть прийняти цей критерій, встановити інший розмір вартісного критерію або не проводити такий розподіл взагалі.

Витрати на придбання МНМА відображаються у зменшення об’єкта оподаткування через амортизацію. Метод амортизації таких активів підприємство обирає самостійно, про що зазначає у наказі про облікову політику:

 • 100 % — під час введення в експлуатацію;
 • 50 % — під час введення, інші 50 % — у місяці списання з балансу або інший метод, не заборонений Податковим кодексом, якщо підприємство застосовує при визначенні податку на прибуток різниці.

Документальне оформлення операцій із спецодягом залежить від того, до яких активів вони відносяться, тобто МШП чи МНМА.

Видача працівникам і повернення ними спецодягу має обліко­вуватися в особистій картці обліку, форму якої наведено в додатку 1 до Положення № 53.

При документальному оформленні операцій із спецодягом, який належить до МШП, доцільно застосовувати форми, затверджені наказом № 145*:

МШ-2 «Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів» — для обліку спецодягу, виданого працівникові або бригадиру під підпис

МШ-4 «Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів» — для обліку зіпсування або втрати спецодягу, а також для списання спецодягу як непридатного для використання

МШ-6 «Особова картка №_ обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв» — для обліку спецодягу, виданого працівникові для індивідуального користування

МШ-7 «Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв» — для обліку видачі спецодягу для індивідуального користування за встановленими нормами та обліку прийнятих від працівників спецодягу на прання, дезінфекцію, ремонт та на літнє зберігання

МШ-8 «Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів» — для оформлення списання зношеного і непридатного для подальшого використання спецодягу після закінчення строку носіння

*Перелічені первинні документи використовуються при обліку МШП та акти — при списанні МШП із позабалансу.

При документальному оформленні операцій із спецодягом, який належить до МНМА, застосовуються форми, затверджені наказом № 352:  

ОЗ-1 «Акт приймання-передавання (внутрішнього переміщення) основних засобів» (форма № ОЗ-1) — під час введення в експлуатацію

ОЗ-3 «Акт на списання основних засобів» (форма № ОЗ-3) — для списання, якщо ЗІЗ непридатні для використання

ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів» (форма № ОЗ-6)  — для обліку всіх видів основних засобів

З метою правильного визначення періоду відображення таких витрат в обліку та оподаткуванні необхідно визначитися з об’єктом їх обліку (Дт 23, 91, 92, 93, 94). Наприклад, витрати на придбання спецодягу обліковуються:

 • для працівників збуту — за Дт 93;
 • для прибиральниці адміністративних приміщень — за Дт 92;
 • приміщень, що надаються в оренду іншим суб’єктам господарювання, — за Дт 94;
 • для працівників, зайнятих на виробництві, — за Дт 23 або Дт 91.

Приклад

Підприємство отримало від постачальника та оприбуткувало спецодяг на суму 20 000,00 грн, крім того, ПДВ — 4 000,00 грн (термін служби до року) та на суму 60 000,00 грн ПДВ — 12 000,00 грн (термін використання більше року).

При отриманні нових ЗІЗ працівник обов’язково повинен здати старі (зношені) ЗІЗ, адже вони обліковувались за працівником (на балансі на рахунку 07 (костюм та черевики), на рахунку 112 (куртка)).Бухгалтер контролює списання старих ЗІЗ одночасно із видачею нових та оприбутковує матеріали від списання (ганчір’я). У нашому прикладі умовно — 10,00 грн.

Здано на склад старі ЗІЗ

Балансувальник деталей та вузлів, який працює на зовнішніх роботах, у вересні здав зношені ЗІЗ, непридатні для використання:

 • костюм бавовняний вартістю 100,00 грн, термін використання 12 місяців закінчився, ЗІЗ непридатний для використання;
 • черевики шкіряні з металевим носком вартістю 250,00 грн, термін використання 12 місяців закінчився, ЗІЗ непридатний для використання;
 • куртка бавовняна на утепленій прокладці вартістю 400,00 грн, термін використання 36 місяців закінчився, ЗІЗ непридатний для використання.

Видано нові ЗІЗ

Балансувальнику деталей та вузлів, який працює на зовнішніх роботах, у вересні видано новий спецодяг за нормами та відповідно до колдоговору:

 • костюм бавовняний вартістю 200,00 грн, термін використання якого 12 місяців закінчився;
 • черевики шкіряні з металевим носком вартістю 300,00 грн, термін використання якого 12 місяців також закінчився;
 • куртка бавовняна на утепленій прокладці вартістю 600,00 грн, термін використання 36 місяців.

Обліковою політикою передбачено метод нарахування амортизації за МНМА — 100 % при введенні в експлуатацію (табл. 2).

Таблиця 2


з/п

Господарські
операції

Первинні
документи

Сума, 
грн

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано спецодяг, термін використання якого до року

Накладна від постачальника/прибуткова накладна

20 000,00

22

631

2

Відображено податковий кредит з ПДВ за розрахунками з бюджетом

Податкова накладна зареєстрована в ЄРПП

4 000,00

641

631

3

Оприбутковано спецодяг, термін використання якого більше року

Накладна від постачальника/

прибуткова накладна

60 000,00

15

631

4

Відображено податковий кредит за ПДВ

Податкова накладна, зареєстрована в ЄРПП

12 000,00

641

631

5

Сплачено за спецодяг постачальнику

Рахунок/фактура

96 000,00

631

311

6

Видано працівнику нові ЗІЗ (костюм та черевики) (первинний документ — накладна)

Видаткова накладна, що прийнята як первинний документ, заповнена МШ-2

500,00

23

22

7

Відображені ЗІЗ на за балансовому рахунку

 

500,00

07*

8

Видано працівнику нову куртку

Форма № ОЗ-1

600,00

112

15

9

Нараховано знос в розмірі 100 %

Бухгалтерська довідка

600,00

23

132

10

Списано зношені ЗІЗ (костюм та черевики), термін використання яких закінчився і вони непридатні для використання

Типова форма МШ — 6

350,00

07

11

Списано зношені ЗІЗ (куртку), термін використання якої закінчився та вона непридатна для використання

Форма № ОЗ-3

400,00

132

112

12

Оприбутковано ганчір’я від списання старих ЗІЗ

Прибуткова накладна

10,00

209

718

*Підприємству необхідно налагодити оперативний кількісний облік ЗІЗ, які списані з балансу за місцями експлуатації і відповідними працівниками протягом строку їх фактичного використання. Облік може бути налагоджений в кількісно-сумовій оцінці і обліковуватися за балансом, наприклад на рахунку 07 «Списані активи».

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI «Податковий кодекс України». КЗпП — Кодекс законів про працю від 10.12.71 р. «Кодекс законів про працю України». Закон про охорону праці —Закон України від 14.10.92 р. № 2694-XII «Про охорону праці». Положення № 53 — Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 р. № 53. ПБО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92. ПБО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246. Наказ № 145 —наказ Мінстату України від 22.05.96 р. № 145 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів»