Оплата праці

Несвоєчасна виплата доходів

24.04.2017 / 14:04

У випадку порушення встановлених строків виплати грошових доходів населення (заробітна плата, пенсії, стипендії, соціальні виплати) підприємства, установи і організації всіх форм власності мають здійснювати компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з їх несвоєчасною виплатою.

Компенсація провадиться відповідно до Закону № 2050 та Порядку № 159.

Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін у відсотках для визначення суми компенсації.

ІСЦ для визначення суми компенсації обчислюється шляхом множення місячних індексів споживчих цін за період невиплати грошового доходу. Індекс споживчих цін у місяці, за який виплачується дохід, до розрахунку не включається.

Отже, у разі виплати у квітні 2017 р. нарахованих, але не виплачених своєчасно грошових доходів за 2008 — 2017 рр. сума компенсації нараховується з урахуванням величини приросту ІСЦ, наведеної у таблиці.

Місяць

Приріст ІСЦ за період невиплати доходу, %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Січень

219,2

161,0

134,9

117,0

109,2

109,6

108,6

62,4

15,8

2,8

Лютий

210,8

157,1

130,5

115,1

108,8

109,8

107,4

54,2

16,2

1,8

Березень

199,4

153,6

128,5

112,1

108,2

109,8

102,9

39,2

15,1

Квітень

190,4

151,3

129,1

109,4

108,2

109,8

96,4

22,1

11,2

 

Травень

186,7

150,1

130,5

107,7

108,8

109,6

89,2

19,4

11,1

 

Червень

184,4

147,4

131,5

106,9

109,4

109,6

87,3

19,0

11,3

 

Липень

185,9

147,6

131,9

109,6

109,8

109,8

86,6

20,2

11,4

 

Серпень

186,2

148,1

129,2

110,5

110,5

111,3

85,1

21,1

11,7

 

Вересень

183,0

146,1

122,7

110,3

110,3

111,3

79,9

18,4

9,8

 

Жовтень

178,3

143,9

121,6

110,3

110,3

110,5

75,7

20,0

6,8

 

Листопад

174,2

141,3

120,9

110,0

110,5

110,1

72,4

17,6

4,9

 

Грудень

168,6

139,1

119,2

109,6

110,1

109,0

67,4

16,8

3,9

 

Приклад

Нарахований, але не виплачений у січні 2015 р. грошовий дохід у сумі 2 500 грн (після утримання податків і обов’язкових платежів) виплачується у квітні 2017 р.

Приріст ІСЦ, розрахований за період невиплати грошового доходу (лютий 2015 р. — березень 2017 р.), за січень 2015 р. становить 62,4 %.

Сума компенсації в цьому випадку — 2 500 грн × 62,4 : 100 = 1 560 грн

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про індексацію — Закон України від 03.07.91 р. № 1282-ХІІ «Про індексацію грошових доходів населення». Закон № 2050 — Закон України від 19.10.2000 р. № 2050-ІІІ «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати». Порядок № 159 — Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 159. Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078