Інші податки

Реалізація пального: як зареєструватися платником акцизу

24.04.2017 / 14:11

Процес реєстрації платником акцизного податку, що забезпечується засобами СЕАРП, повністю автоматизований, це унеможливлює вплив людського фактора на прийняття будь-яких рішень, пов’язаних із реєстраційними діями.  З’ясуємо, хто є платником акцизного податку, як правильно зареєструватися, а також яка відповідальність передбачена за порушення реєстрації.

Хто є платником

Підпунктом 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу визначено, що платником акцизного податку, зокрема, є особа, яка реалізує пальне.

Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання та передачі (відпуску, відвантаження) пального в споживчій тарі ємністю до 2 л (включно), крім операцій з реалізації такого пального його виробниками.

Суб’єкт господарювання, який здійснює будь-які операції, визначені абзацом другим пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, є особою, яка реалізує пальне, і відповідно до пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 цього Кодексу є платником акцизного податку.

Водночас оскільки передача (відпуск, відвантаження) пального в споживчій тарі ємністю до 2 л (включно) не вважається реалізацією пального, суб’єкти господарювання, які здійснюють такі операції, з 01.01.2017 р. не є платниками акцизного податку з реалізації пального (за винятком виробників).

Важливо
Здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального без їх реєстрації платниками акцизного податку в порядку, передбаченому Податковим кодексом, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців у розмірі 100 % вартості реалізованого пального.

Як зареєструватися

Порядок реєстрації платників акцизного податку з реалізації пального міститься у розділі ІІ Порядку № 113, відповідно до п. 6 якого реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального (далі — заява), форму якої затверджено наказом № 218.

Заява складається та подається до контро­люючого органу за основним місцем обліку особи як платника податків винятково в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Підтвердженням отримання контролю­ючим органом заяви є перша квитанція (квитанція про доставку).

Після автоматичної обробки заяви, за умови відсутності порушень вимог щодо електронного цифрового підпису, дотримання встановлених форми та порядку її заповнен­­ня і подання, особа не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви засобами СЕАРП реєструється платником податку шляхом включення її до Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального (далі — Реєстр).

За результатами обробки заяви платнику засобами електронного зв’язку в електрон­ному вигляді надсилається друга квитанція. Датою реєстрації платника податку є дата включення його до Реєстру.

Якщо в суб’єкта господарювання відбулися зміни в даних про пункти реалізації пального чи виявлено розбіжності або помилки у записах Реєстру щодо таких пунктів, йому надано можливість унести зміни шляхом подання заяви з позначкою «Зміни», яка подається та приймається в такому самому порядку, як і для реєстрації.

Реєстр платників

Ведення Реєстру належить до повноважень ДФС (пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу).

Включення осіб до Реєстру, внесення змін до нього та виключення з Реєстру здійснюється засобами СЕАРП та контролюючими органами за основним місцем обліку особи як платника податків (п. 5 розділу ІІ Порядку № 113).

Довідково
Платник податку може отримати витяг з Реєстру, надіславши до ДФС засобами електронного зв’язку в електронному вигляді відповідний запит.
ДФС засобами електронного зв’язку надсилає платнику не пізніше наступного робочого дня після надходження запиту витяг із Реєстру в електронному вигляді. Витяг є дійсним до внесення змін до Реєстру.

Не пізніше наступного робочого дня після включення особи до Реєстру такому платнику податку автоматично відкриваються облікові картки в СЕАРП, у яких ведеться облік обсягів залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, облік сум залишків коштів, перерахованих платником податку на електронний рахунок із поточного рахунка.

Після внесення осіб до Реєстру ДФС протягом одного робочого дня надсилає до Державної казначейської служби (далі — Казначейство) дані для відкриття електронних рахунків платнику податку. Електронний рахунок відкривається Казначейством автоматично без укладення договору та на безоплатній основі (п. 16 розділу ІІІ Порядку № 113).

Цей рахунок відкривається для перерахування акцизного податку в сумах, необхідних для реєстрації платником податку заявок на поповнення обсягів залишків пального (п. 21 розділу ІІІ зазначеного Порядку).

Виключення з Реєстру

Виключення платника з Реєстру здійснюється за заявою платника податку та за рішенням контролюючого органу.

У першому випадку відповідна особа подає заяву про анулювання реєстрації в разі припинення діяльності з реалізації пального. Заява надсилається у порядку, встановленому для реєстрації, розглядається контролюючим органом протягом трьох робочих днів після її подання. Датою анулювання реєстрації платника податку в такому випадку є дата його виключення з Реєстру.

У другому —приймається самостійне рішення контролюючим органом за основним місцем обліку особи, стосовно якої до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр) внесено запис про припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем. Таке рішення контролюючий орган приймає протягом трьох робочих днів після надходження відомостей з Єдиного державного реєстру. Датою анулювання реєстрації платника податку в такому випадку є дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення.

Відповідно до п. 14 розділу ІІ Порядку № 113 у день виключення з Реєстру ДФС автоматично формує та надсилає особі, виключеній з Реєстру, засобами електронного зв’язку в електронному вигляді витяг із Реєстру.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 218 — наказ Мінфіну України від 25.02.2016 р. № 218 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального». Порядок № 113 — Порядок електронного адміністрування реалізації пального, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 113