ПДФО

Податок на доходи фізичних осіб

03.05.2017 / 14:45

Які помилки найчастіше допускають при заповненні форми № 1ДФ та як їх виправити, за які порушення передбачено відповідальність у вигляді штрафів, а за які — ні? Про все це і не тільки дізнайтеся далі.

Оподаткування доходів фізичних осіб та подання звітності про нараховані (виплачені) доходи та податки таких осіб регламентуються розділом IV Податкового кодексу.

Особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані, зокрема, подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (далі — форма № 1ДФ) до контролюючого органу за місцем свого розташування. Форма № 1ДФ подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду (пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу).

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремого витягу за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за своїм місце­знаходженням та надсилає копію такої форми до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку.

Форма № 1ДФ заповнюється та подається податковими агентами відповідно до Порядку № 4.

Виправлення помилок, допущених у попередніх періодах у формі № 1ДФ, можливе шляхом подання уточнюючого податкового розрахунку. Уточнююча форма № 1ДФ подається у разі необхідності проведення коригувань цієї форми після закінчення строку його подання. При цьому така форма може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Якщо помилились у реквізитах

Як виправити помилку, допущену у реквізитах форми № 1ДФ?

Пунктом 3.1 розділу III Порядку № 4 визначено перелік реквізитів, які заповнюються у формі № 1ДФ.

Проведення коригувань реквізитів зазначеної форми здійснюється відповідно до розділу IV цього Порядку.

Коригування поданої і прийнятої форми № 1ДФ проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом (п. 4.1 розділу IV Порядку № 4).

У разі необхідності проведення коригувань у формі № 1ДФ до закінчення строку її подання подається звітна нова форма (п. 4.2 розділу IV цього Порядку).

Уточнююча форма № 1ДФ подається у разі необхідності проведення коригувань після закінчення строку її подання. Уточнююча форма № 1ДФ може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди (п. 4.3 розділу IV Порядку № 4).

При цьому заповнення звітної нової та уточнюючої форм № 1ДФ є однаковим. Звітна нова та уточнююча форми № 1ДФ подаються на підставі інформації з попередньо поданої форми і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються.

Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролю­ючими органами податковому агенту.

Разом із звітною новою та уточнюючою формами № 1ДФ платник податку має право надати до контролюючого органу пояснення проведених виправлень.

Не відображено суму надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження

Підприємством нараховано (утримано) податок на доходи фізичних осіб із суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження. При цьому у формі № 1ДФ зазначені доходи не було відображено. Яку передбачено відповідальність, якщо подати уточнюючу форму № 1ДФ?

Згідно з п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені зазначеним Кодексом для податкового кварталу, форму № 1ДФ до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Законодавством передбачено подання звітності податковими агентами про всі суми доходів, виплачені на користь фізичної особи, незалежно від розміру їх нарахування та оподаткування, крім окремих видів доходів, що передбачено Кодексом.

Невідображення будь-яких нарахованих (виплачених) доходів або податків у формі № 1ДФ є порушенням порядку її заповнення, у тому числі за ознакою доходів «118» «Кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт, у тому числі надміру витрачені та не повернуті у встановлені законодавством строки».

Тобто в такому випадку підприємство зобов’язане подати за відповідний квартал уточнюючу форму № 1ДФ та відобразити нараховані (виплачені) доходи та утриманий (перерахований) податок за відповідною ознакою.

При цьому згідно з п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу, зокрема, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені таким платником, до якого протягом року вже було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1 020 грн.

Зазначено наявність ПСП з неправильною ознакою

При заповненні форми № 1ДФ підприємству необхідно було зазначити стосовно працівника в графі «8» наявність податкової соціальної пільги з ознакою «04», але помилково було відображено «01». Термін подання звітності минув, як бути?

Для того щоб провести коригування стосовно такого працівника, необхідно відоб­разити правильні показники та подати уточнюючу форму № 1ДФ.

Для проведення коригування необхідно виключити рядок, в якому було допущено помилку. Для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 зазначити «1» — на виключення рядка.

Після чого для введення нового рядка з відображенням у графі «8» ознаки податкової соціальної пільги потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 зазначити «0» — на введення рядка.

При цьому якщо суми нарахованого (виплаченого) доходу (графи 3а та 3) та нарахованого (перерахованого) податку (графи 4а та 4) не змінюються стосовно такого працівника, то штрафні (фінансові) санкції до підприємства не застосовуються.

Як провести коригування

Підприємство помилково відобразило суму в формі № 1ДФ у графі 4 — «Сума перерахованого податку на доходи фізичних осіб» на 1 400 грн більше ніж фактично перераховано. Як виправити помилку, якщо термін подання цієї форми минув?

Порядком № 4 передбачено подання уточнюючої форми № 1ДФ.

Уточнююча форма подається у разі необхідності проведення коригувань після закінчення строку її подання. Така форма може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Для проведення коригування у формі № 1ДФ необхідно виключити рядок, в якому допущено помилку. Для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 зазначити «1» — на виключення рядка.

Після чого для введення нового рядка з відображенням правильної суми податку потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 зазначити «0» — на введення рядка.

Якщо донараховано заробітну плату за минулий місяць

Чи подається уточнююча форма № 1ДФ у разі якщо працівнику у звітному місяці проводяться донарахування (наприклад, частки заробітної плати) за попередні періоди (квартал)?

Об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є, зокрема, загальний місячний оподатковуваний дохід (ст. 163 Податкового кодексу). Нараховані доходи у звітному місяці оподатковуються у сукупності та за ставками, визначеними у ст. 167 цього Кодексу (у 2017 р. — 18 %), крім доходів, зокрема спадщини, для яких нормами Кодексу передбачено інші ставки.

Отже, суми донарахувань (частки заробітної плати за попередні періоди (квартал)) відображаються у формі № 1ДФ у тому кварталі, в якому проводиться їх нарахування. Уточнююча форма № 1ДФ в такому випадку не подається.

Помилились у сумі військового збору

У графі нарахування «Загальна сума утриманого податку, збору» розділу II форми № 1ДФ за І квартал 2017 р. підприємство помилково відобразило суму перерахованого військового збору на 1 360 грн більше ніж потрібно. Як в такому випадку діяти підприємству? Звіт за І квартал подано 14.04.2017 р.

Порядком № 4 передбачено подання уточнюючої форми № 1ДФ.

У такому разі підприємство зобов’язане провести коригування даних та подати уточнюючу форму № 1ДФ за відповідний квартал (І квартал 2017 р.). При цьому така форма може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Для проведення коригування у формі № 1ДФ необхідно виключити рядок, в якому було допущено помилку. Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір — виключення ****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

Якщо податковим агентом у разі виявлених помилок таку звітність буде подано з порушенням встановлених строків, тобто після 10.05.2017 р., то до такого платника застосовується штраф у розмірі 510 грн.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 020 грн (п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу).

Утримуємо ПДФО з дивідендів за правильною ставкою

Підприємством нараховано дивіденди у І кварталі і утримано ПДФО за ставкою 18 %. З якого періоду підприємство повинно здійснити перерахунок ПДФО за ставкою 9 %?

З 01.01.2017 р. ставку податку на доходи фізичних осіб для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, встановлено у розмірі 9 % (Закон № 1989).

Згідно з пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги.

При цьому податковий агент має право здійснити перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування.

Особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, форму № 1ДФ до контролюючого органу за місцем свого розташування (пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу).

Розділом IV Порядку № 4 визначено порядок проведення коригувань.

Результати перерахунку, зокрема, за нарахованими доходами у вигляді дивідендів відображаються у формі № 1ДФ того періоду, в якому було проведено перерахунок сум податку. Уточнююча форма в цьому випадку не подається.

Пунктом 119.2 ст. 119 Податкового кодексу визначено, що передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 Кодексу та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 Кодексу.

Далі розглянемо, за які ще порушення передбачено відповідальність, а за які — ні (табл.).

Таблиця

Обов’язок
платника податку —
податкового агента

Порушення

Відповідальність платника податку — податкового агента за встановлені порушення

Норма Податкового кодексу, на підставі якої застосовується відповідальність

 

Сума штрау
 (грн)

При виявленні порушень контро­люючим органом

При самостійному виявленні порушень платником податку — податковим агентом

Суть
порушення

Прикладпорушення
(окремі випадки)

Подавати у строки, встановлені Податковим кодексом для податкового кварталу, форму № 1ДФ до контролюючого органу за місцем свого розташування (п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу)

Неподання, подання з порушенням встановлених строків порядку подання податковим агентом форми № 1ДФ

Підприємством (податковий агент) подано форму № 1ДФ за IV квартал 2016 р. з порушенням граничного терміну подання звітності — після 09.02.2017 р.

Штраф

 

Штраф

Пункт 119.2 ст. 119

510,0

Форма № 1ДФ подається за звітний період, що дорівнює календарному кварталу, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу)

 

Підприємством (податковим агентом) не подано форму № 1ДФ у встановлений законодавством строк. При цьому таке порушення встановлено при проведенні камеральної перевірки контролюючим органом

Штраф

Х

Пункт 119.2 ст. 119

510,0

 

 

Податковим агентом не подано форму № 1ДФ у вигляді копії за відокремлений підрозділ

Штраф

 

Штраф

Пункт 119.2 ст. 119

510,0

 

 

Встановлено помилки у формі № 1ДФ (не зазначено суму нарахованого податку у графі 4а)

Штраф

 

Штраф

Пункт 119.2 ст. 119

510,0

 

Подання не в повному обсязі податковим агентом форми № 1ДФ

Якщо у формі № 1ДФ звітного кварталу не зазначені фізичні особи, яким, зокрема, було нараховано (виплачено) дохід за цивільно- правовим договором, наприклад, за ознакою «102»

Штраф

 

Штраф

Пункт 119.2 ст. 119

510,0

 

 

У формі № 1ДФ за відповідний квартал 2017 р. неправильно відображено нарахований дохід та/або податок на доходи фізичних осіб, військовий збір (зазначено суму більше або менше ніж нараховано)

Штраф

Штраф

Пункт 119.2 ст. 119

510,0

 

Подання не в повному обсязі податковим агентом форми № 1ДФ у разі якщо за таке порушення протягом року вже було застосо­вано штраф

У разі коли платник податку подає уточнюючу форму № 1ДФ по особах, які не були зазначені у звітності та яким нараховувались доходи, зокрема, за ознакою «127»

Штраф

Штраф

Пункт 119.2 ст. 119

1 020,0

 

Неповністю зазначено реквізити у формі № 1ДФ

 

Податковий агент не зазначив у формі № 1ДФ реквізити «Працювало за цивільно-правовими договорами»

Штрафні санкції не застосовуються

Штрафні санкції не застосовуються

0

 

 

Не зазначено дату прийняття на роботу (06.02.2017 р.) найманого працівника у формі № 1ДФ за І квартал 2017 р.

Штрафні санкції не застосовуються

 

Штрафні санкції не застосовуються

0

 

 

У формі № 1ДФ неправильно зазначено податковий номер найманої особи, якій нараховувався дохід за звітний квартал

Штраф

 

Штраф

Пункт 119.2 ст. 119

510,0

 

Подання з недостовірними відомостями або  помилками податковим агентом форми № 1ДФ

 

Якщо на платника податку вже накладався штраф за несвоєчасне подання форми № 1ДФ за будь-які звітні квартали попередніх періодів, або за поточний квартал і він подає у звітному періоді цього року уточнюючу(і) форму(и)

Штраф

Штраф

Пункт 119.2 ст. 119

1 020,0

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1989 — Закон України від 23.03.2017 р. № 1989-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4

«Гарячі лінії»

Дата: 2 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42