Акциз

Акцизний податок

03.05.2017 / 14:59

Трапляються випадки, коли суб’єкти господарювання, заповнюючи декларацію акцизного податку та акцизну накладну, помилково зазначають неправильну інформацію.
Для того щоб виправити такі помилки та уникнути відповідальності, необхідно подати уточнюючі декларації та скласти розрахунок коригування акцизної накладної. Як це правильно зробити?

Види помилок і способи їх виправлення

Таблиця 1

Вид помилки

Зміст помилки

Як виправити помилку

Неправильний код КОАТУУ — місця здійснення діяльності

Суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі у розділі Д декларації акцизного податку помилково зазначено неправильний код КОАТУУ

Надається уточнююча декларація з додатком 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» з правильним кодом КОАТУУ та два додатки 8 — до помилкового коду КОАТУУ (зі зменшенням податкового зобов’язання) та до уточненого (правильного) коду КОАТУУ (зі збільшенням податкових зобов’язань).

При виправленні помилки у разі зазначення неправильного коду КОАТУУ в розділі Д декларації, у додатку 8 «Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах», зокрема, зазначаються:

   у рядку 4 додатка 8, що подається до помилкового коду КОАТУУ, — суми податку, які зменшують суму податкового зобов’язання, що уточнюється;
   у рядку 3 додатка 8, що подається до уточненого (правильного) коду КОАТУУ, — суми податку, які збільшують суму податкового зобов’язання, що уточнюється.

При цьому у разі заниження податкового зобов’язання, визначеного за кожним КОАТУУ, обчислені штраф і пеню (дані рядків 5 — 7 додатка 8) необхідно сплатити до бюджету на відповідний рахунок до подання уточнюючої декларації

Неправильні реквізити отримувача пального

 

При реєстрації акцизної накладної продавцем помилково зазначено неправильні реквізити отримувача пального (код за ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта — для 
фізичної особи)

Платником податку, що реалізує пальне, складається розрахунок коригування акцизної накладної на зменшення всього обсягу пального, що був зазначений в такій акцизній накладній, який реєструється в ЄРАН отримувачем у порядку, визначеному п. 6 розділу III Порядку №  218. Після цього платник податку повинен зареєструвати в ЄРАН нову акцизну накладну з правильними реквізитами отримувача пального. При цьому дата складання нової акцизної накладної повинна відповідати даті складання помилкової накладної, що була зареєстрована в ЄРАН, а порядковий номер повинен відповідати поточній нумерації (п. 10 розділу III цього Порядку).

Крім того, реєстрація в ЄРАН розрахунку коригування та/або нової акцизної накладної здійснюється з дотриманням терміну реєстрації відповідно до вимог п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу.

Якщо при реєстрації акцизної накладної платником податку помилково зазначено неправильні реквізити отримувача пального (повна чи скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи), то у разі правильного відображення операції в СЕАРП (тобто операція з реалізації пального в повному обсязі відображена в ЄРАН на рахунку відповідного контрагента) така операція не коригується

Неправильний тип причини

При реєстрації акцизної накладної, складеної за іншими операціями, ніж реалізація пального отримувачам пального, помилково зазначено неправильний тип причини

 

Платником складається розрахунок коригування акцизної накладної на зменшення всього обсягу пального, зазначеного в такій акцизній накладній, який реєструється в ЄРАН.

Після цього платник податку повинен зареєструвати в ЄРАН нову акцизну накладну з правильним типом причини. При цьому дата складання нової акцизної накладної повинна відповідати даті складання помилкової накладної, що була зареєстрована в ЄРАН, а порядковий номер повинен відповідати поточній нумерації. Крім того, реєстрація в ЄРАН розрахунку коригування та/або нової акцизної накладної здійснюється з дотриманням терміну реєстрації відповідно до вимог п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу

Неправильний код УКТ ЗЕД пального

У графі 1 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» акцизної накладної зазначено неправильний код пального

Платником податку, що реалізує пальне, складається розрахунок коригування акцизної накладної на зменшення всього обсягу пального, зазначеного в такій акцизній накладній, який реєструється в ЄРАН отримувачем (п. 11 розділу ІІІ Порядку № 218).

Після цього платник податку повинен зареєструвати в ЄРАН нову акцизну накладну з правильним кодом товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД.

При цьому дата складання нової акцизної накладної повинна відповідати даті складання помилкової накладної, що була зареєстрована в ЄРАН, а порядковий номер повинен відповідати поточній нумерації

Помилка у графах 3 та 4 акцизної накладної — неправильні обсяги пального

У графах 3 та 4 «Обсяг реалізованого пального» акцизної накладної допущено помилку (зокрема, лише в одній
із цих граф)

Порядок заповнення табличної частини розрахунку коригування акцизної накладної встановлено відповідно до п. 13 розділу III Порядку №  218. Зокрема, у графах 3, 4 зазначається показник коригування (збільшення/зменшення) обсягу реалізованого пального як різниця фактичного обсягу відвантаженого пального та обсягу, який внесено до акцизної накладної, що коригується (з відповідним знаком «+»/«–»). При від’ємному значенні показників граф 3, 4 (зменшенні обсягу реалізованого пального) таке зменшення не може перевищувати обсягу реалізованого пального, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників, зареєстрованих в ЄРАН, і розрахунків коригування до такої накладної).

До граф 3, 4 вноситься інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) пального у кілограмах (графа 3) та літрах, приведених до температури 15 °C (графа 4).

Отже, якщо суб’єктом господарювання допущено помилку в графах 3 та/або 4 «Обсяг реалізованого пального» акцизної накладної, то особа, яка реалізує пальне, складає розрахунок коригування такої накладної, в якому в графах 3, 4 зазначає показник коригування (збільшення/зменшення) обсягу реалізованого пального як різницю фактичного обсягу відвантаженого пального та обсягу, який внесено до акцизної накладної, що коригується (з відповідним знаком «+»/«–»).

При від’ємному значенні показника однієї з граф 3 або 4 (якщо фактичний обсяг відвантаженого пального є меншим, ніж обсяг, який внесено до акцизної накладної, що коригується), який зменшує помилково відображений обсяг пального у кілограмах (графа 3) або обсяг у літрах, приведених до температури 15 °C (графа 4), коригування вважається таким, що зменшує обсяг реалізованого пального, і такий розрахунок реєструється в ЄРАН отримувачем пального.

Реєстрація в ЄРАН розрахунку коригування здійснюється відповідно до вимог Порядку №  218

Реалізація пального без реєстрації

За реалізацію пального без реєстрації платником акцизного податку та за порушення порядку реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН суб’єкта господарювання очікує відповідальність.

Так, п. 117.3 ст. 117 Податкового кодексу передбачено, що здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку в порядку, визначеному цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у розмірі 100 % вартості реалізованого пального.

Порушення терміну реєстрації

Підстави та розміри штрафних санкцій, які має бути застосовано до платника податків за порушення ним порядку реєстрації акцизних накладних і розрахунків коригування в ЄРАН, встановлено ст. 1202 Податкового кодексу.

Так, п. 1202.1 цієї статті передбачено відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 2 до 40 % суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених в акцизних накладних/розрахунках коригування, залежно від кількості днів порушення граничного терміну їх реєстрації в ЄРАН, визначеного п. 231.6 ст. 231 Податкового кодексу, а саме — не пізніше 15 календарних днів, що настають за датою їх складання.

Вплив тривалості порушення граничного терміну реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН на визначення розміру штрафу (його відсотка) наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Термін від дня складання акцизних накладних/розрахунків коригування

Кількість днів після складання акцизних накладних/розрахунків коригування

Розмір штрафу, % від суми акцизного податку

День складання

1

15 календарних днів, наступних за датою складання

2 — 16

Не застосовується

Порушення граничного терміну реєстрації від 1 до 15 календарних днів

17 — 31

2

Порушення граничного терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів

32 — 46

10

Порушення граничного терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів

47 — 76

20

Порушення граничного терміну реєстрації від 61 до 90 календарних днів

77 — 106

30

Порушення граничного терміну реєстрації від 91 і більше календарних днів

107 і більше

40

Якщо зазначену відповідальність передбачено при реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування в ЄРАН із порушенням термінів, то п. 1202.2 ст. 1202 Податкового кодексу встановлено відповідальність узагалі за відсутність реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування в ЄРАН більш як 120 календарних днів після дати, на яку платник податку зобов’язаний їх скласти, в розмірі 50 % суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, на які платник податку зобов’язаний скласти акцизну накладну/розрахунок коригування.

Відлік кількості днів, після яких застосовуються штрафні санкції (у відповідних розмірах), встановлено:

 • від граничного терміну (дня) реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування в ЄРАН (п. 1202.1 ст. 1202 Податкового кодексу); 
 • від дня складання акцизної накладної/розрахунку коригування (п. 1202.2 зазначеної статті).

Обчислення суми штрафу, передбаченого ст. 1202 Податкового кодексу, здійснюється від суми акцизного податку з відповідних реалізованих обсягів пального, на які платник податку склав акцизну накладну/розрахунок коригування, тоді як сума штрафу, встановленого п. 117.3 ст. 117 цього Кодексу, обчислюється як 100 % вартості реалізованого пального.

Довідково
Сплата штрафів, застосованих відповідно до п. 117.3 ст. 117 та ст. 1202 Податкового кодексу, здійснюється на бюджетні рахунки за кодом класифікації доходів бюджету 14021900 (Пальне).

Штрафи (у відповідних розмірах), передбачені п. 1202.1 ст. 1202 Податкового кодексу, накладаються у разі складання та наявності реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування в ЄРАН, тоді як штрафи, встановлені п. 1202.2 зазначеної статті, накладаються у разі відсутності реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування в ЄРАН.

При цьому особи, які допустили порушення, передбачені цими положеннями Кодексу, мають бути зареєстровані платниками акцизного податку та внесені до Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального.

Розглянемо зазначене на умовному прикладі.

Приклад

У ході перевірки встановлено факт нереєстрації суб’єктом господарювання в ЄРАН акцизної накладної/розрахунку коригування, однак термін нереєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування на момент перевірки є меншим 120 календарних днів після дати складання, а сам суб’єкт внесений до Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального на дату реалізації пального.

У цьому випадку порушення в обов’язковому порядку має бути належним чином зафіксовано в акті перевірки, після чого можливими є два варіанти розвитку такої ситуації:

 • платник податку не вчиняє жодних дій щодо виправлення ситуації (тобто і в подальшому не реєструє складену акцизну накладну/розрахунок коригування в ЄРАН) — у такому випадку після досягнення граничного терміну в 120 календарних днів після дати складання акцизної накладної/розрахунку коригування на такого платника накладається штраф, передбачений п. 1202.2 ст. 1202 Податкового кодексу;
 • платник податку до досягнення граничного терміну в 120 календарних днів після дати складання акцизної накладної/розрахунку коригування виправляє ситуацію (тобто реєструє складену акцизну накладну/розрахунок коригування в ЄРАН) — у такому випадку на платника податків накладається штраф, передбачений п. 1202.1 зазначеної статті. Розмір штрафу становитиме від 2 до 40 % від суми акцизного податку залежно від терміну прострочення.

Якщо порушено порядок реєстрації акцизної накладної

У разі порушення особою, яка реалізує пальне, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної в ЄРАН отримувач пального має право протягом 60 календарних днів, що настають за днем реалізації пального, подати до контролюючого органу заяву зі скаргою на особу, яка реалізує пальне. До такої заяви додаються копії первинних документів, складених відповідно до Закону про бухоблік, що підтверджують факт отримання цього пального. Надходження заяви зі скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеної особи, яка реалізує пальне (п. 231.10 ст. 231 Податкового кодексу).

Водночас відповідно до статей 15 та 16 Цивільного кодексу юридична або фізична особа має право на захист свого цивільного права або інтересу в разі його порушення, невизнання або оспорювання. Зокрема, такі особи мають право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу, в тому числі за відшкодуванням збитків.

Коли проводяться перевірки

Контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки (п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу).

Так, камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролю­ючого органу винятково на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, та даних СЕА ПДВ, а також даних ЄРАН та СЕАРП.

Крім того, виявлення розбіжностей даних, що містяться у зареєстрованих акцизних накладних/розрахунках коригування в ЄРАН та деклараціях акцизного податку, поданих платником акцизного податку, що реалізує пальне, є підставою для проведення контролюючими органами документальних позапланових перевірок. Водночас здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, є підставою для проведення фактичних перевірок.

Оскільки факт реалізації суб’єктом господарювання пального без реєстрації його платником акцизного податку може бути встановлено як камеральною, так і документальною перевіркою, то штрафи, передбачені п. 117.3 ст. 117 Податкового кодексу, застосовуються лише за результатами таких перевірок, після складання відповідного акта та висновку про результати розгляду заперечень до акта (у разі наявності останніх), а також прийняття керівником контролюючого органу (його заступником) податкового повідомлення-рішення про накладання відповідних штрафів.

Також у разі встановлення порушення платником акцизного податку порядку реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН контролюючим органом проводиться камеральна або документальна перевірка, складаються відповідні акт та висновок про результати розгляду заперечень до акта (у разі наявності останніх) та приймається повідомлення-рішення про накладання відповідних штрафів, встановлених ст. 1202 Податкового кодексу.

Як розраховується штраф

З метою уникнення помилок при здійсненні розрахунку штрафу за порушення граничних термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в ЄРАН слід приділяти увагу правильності кожного використаного при розрахунку показника за кожною окремою акцизною накладною/розрахунком коригування з порушеними термінами реєстрації, а саме:

 • даті(ам) складання акцизної(их)  нак­лад­ної(их)/розрахунку(ів) коригування, за якою(ими) платником порушено граничні терміни реєстрації (а також її(їх) відповідності даті реалізації пального);
 • даті(ам) реєстрації акцизної(их) нак­ладної(их)/розрахунку(ів) коригування, за якою(ими) платником порушено граничні терміни реєстрації, в ЄРАН;
 • кількості днів порушення термінів граничної реєстрації акцизної(их) нак­ладної(их)/розрахунку(ів) коригування в ЄРАН;
 • сумі(ам) акцизного податку з відповід­ного(их) обсягу(ів) пального за такими акцизними накладними/розрахунками коригування;
 • відсотку(ам) (2, 10, 20, 30, 40, 50 % від суми акцизного податку з обсягів пального), за яким(и) має розраховуватися штраф залежно від кількості календарних днів порушення терміну реєстрації акцизної(их) накладної(их)/розрахунку(ів) коригування;
 • ставці(кам) акцизного податку, яку(які) взято для вирахування суми(сум) штрафу(ів) за кожною акцизною накладною/розрахунком коригування;
 • курсу Нацбанку України, що діяв на перший день кварталу, в якому здійснювалася реалізація пального, за яким акцизні накладні/розрахунки коригування внесено до ЄРАН із порушенням термінів реєстрації;
 • сумі(ам) штрафу(ів) за кожною акцизною накладною/розрахунком коригування;
 • загальній сумі штрафу, зазначеній у податковому повідомленні-рішенні.

Адмінштраф

Невиконання вимог щодо складання та реєстрації в ЄРАН акцизних накладних та невідображення податкового зобов’язання призведе до застосування адміністративного штрафу до платника податку згідно зі ст. 1631 КпАП.

Так, відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п’яти до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вищезазначені дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, у разі якщо суб’єктом господарювання — особою, яка реалізує пальне, при реалізації пального не складено акцизну накладну (але мало бути складено) або порушено порядок заповнення акцизних накладних та/або розрахунків коригування, керівники та інші посадові особи такого суб’єкта господарювання несуть адміністративну відповідальність згідно зі ст. 1631 КпАП.

Якщо суб’єктом господарювання порушено порядок заповнення акцизних накладних та/або розрахунків коригування, при цьому в СЕАРП операцію відображено правильно (тобто операцію з реалізації пального в повному обсязі відображено в ЄРАН на рахунку відповідного контрагента), — відповідальність не застосовується.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Порядок № 218 — Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, затверджений наказом Мінфіну України від 25.02.2016 р. № 218