Єдиний податок

Підприємницька діяльність

03.05.2017 / 16:32

Іноді підприємці, намагаючись заробити більше, забувають про те, що їх дохід повинен збігатися з тими КВЕД, які вони зазначили при держреєстрації. І навіть якщо підприємець пам’ятає про них, то не враховує те, що про зміни потрібно повідомити не тільки держреєстратора, а й податкову.
Для того щоб не допустити помилок та уникнути відповідальності у такій ситуації, розглянемо на прикладі, які кроки потрібно вжити для цього.

Обирайте заздалегідь

По-перше, слідвизначити діяльність, якою планується займатися, і заздалегідь обрати КВЕД, що відповідає такій діяльності.

Наприклад, фізична особа — підприємець, яка обрала спрощену систему оподаткування та працює на третій групі, вирішила змінити вид діяльності, зокрема з рекламного посередництва перейти на торгівлю біологічно-активними добавками в торговельному центрі, а також надавати послуги хімчистки.

Обираємо КВЕД для майбутніх видів діяльності:

Діяльність

КВЕД

Вид діяльності

Торгівля біологічно-активними добавками в торговельному центрі

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспе­ціалізованих магазинах

Надання послуг хімчистки

96.01

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

Як внести зміни до Єдиного державного реєстру

Після визначення КВЕД потрібно звернутися до держреєстратора з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр) із заявою за формою № 11 із зазначенням лише тих КВЕД, які заплановано додати та/або виключити: напроти коду виду економічної діяльності потрібно проставити позначку «х», вказавши таким чином, який КВЕД необхідно включити або виключити.

У разі якщо попередні класифікатори актуальні та по ним планується здійснювати діяльність і надалі, то в заяві вони не зазначаються.

У наведеному прикладі фізична особа — підприємець надавала послуги рекламного посередництва та у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначала: «Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації. КВЕД 73.12».

Таким чином, при заповненні граф «Зміна видів економічної діяльності» потрібно зазначити попередній вид діяльності («Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації. КВЕД 73.12») з позначкою «викл.» та два новообраних — з позначками «вкл.».

У разі зміни основного виду діяльності у заяві напроти КВЕД, який обрано основним, у графі «Основний вид діяльності» необхідно проставити позначку «х».

Зазначимо, що заяву може бути подано тільки особисто заявником або його представником.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне чи тимчасове проживання.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Якщо документи надсилаються поштовим відправленням, справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

Своєчасно повідомляємо  податкову

Після подання заяви до держреєстратора потрібно подати заяву до контролю­ючого органу за місцем реєстрації, зазначивши нові види діяльності.

Термін подання заяви у разі зміни видів господарської діяльності:

Група

Термін подання заяви

І та ІІ

Не пізніше 20 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни

ІІІ та ІV

Разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни

Відповідальність

Зміни не внесено до Єдиного державного реєстру

У разі якщо підприємець отримав дохід від здійснення діяльності, не зазначеної у Єдиному державному реєстрі як підприємницька діяльність, то такий дохід вважається отриманим не як підприємцем, а як фізичною особою.

У такому випадку платник податку зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів (пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Податкового кодексу). Ставка податку становить 18 % бази оподаткування.

Крім того, така особа є платником військового збору. Ставка збору становить 1,5 % від об’єкта оподаткування, визначеного п. 163.1 ст. 163 зазначеного Кодексу.

Зміни не внесено до реєстру платників єдиного податку

Якщо ж підприємець отримав дохід від здійснення підприємницької діяльності, зазначеної в Єдиному державному реєстрі, але при цьому не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку у зв’язку з відсутністю заяви про внесення змін до цього реєстру, то в такому разі платник єдиного податку зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, — з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності (пп. 7 пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 цього Кодексу).

У разі якщо платник у такому випадку самостійно не перейшов на сплату інших податків і зборів, то реєстрацію платником єдиного податку може бути анульовано шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу (п. 299.10 ст. 299 Податкового кодексу).

У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень анулювання реєстрації платника єдиного податку першої — третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, що настає за кварталом, у якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

Крім цього, до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесених до першої або другої групи, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 15 %.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI