Соціальне страхування

Перерахунок пенсій із травня 2017 року

03.05.2017 / 17:21

З 01.05.2017 р. прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 1 312 грн. У зв’язку з цим органами Пенсійного фонду України буде здійснено автоматичні перерахунки пенсій, у результаті яких відбудеться збільшення розмірів виплат, що визначаються з урахуванням прожиткового мінімуму. Кому і наскільки буде збільшено розмір пенсії?

ДОВІДКОВО
Повний страховий стаж — це:
20
РОКІВ ДЛЯ ЖІНОК,
25 РОКІВ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
— для осіб, яким пенсію призначено до 01.10.2011 р. та які після цієї дати не здійснювали перерахунок пенсії з урахуванням зарплати та страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії;
30 РОКІВ ДЛЯ ЖІНОК,
35 РОКІВ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ — для осіб, яким пенсію призначено після 01.10.2011 р. чи до цієї дати, але після проведено перерахунок пенсії з урахуванням зарплати та страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Мінімальна пенсія і доплата за понаднормовий стаж

У разі якщо розмір пенсії особи, обчислений з урахуванням наявного у неї страхового стажу та її зарплати, не досягає мінімального розміру, який за повний страховий стаж особі визначають на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, пенсію призначають на рівні цього прожиткового мінімуму. Якщо ж страховий стаж неповний, то розмір пенсії також визначають пропорційно до стажу, враховуючи зазначений прожитковий мінімум.  Якщо особа має більше страхового стажу, до її пенсії вста­новлюється доплата за понаднормовий стаж.

Отже, з травня 2017 р. мінімальний розмір пенсії за віком та доплату за понаднормовий стаж буде перераховано, оскільки вони визначаються з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Державна адресна допомога

Постановою № 265 встановлено, що у разі коли щомісячний розмір, зокрема, пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) не досягає в інвалідів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та в осіб, яким призначено пенсію у зв’язку з втратою годувальника, на одного непрацездатного члена сім’ї 100 %, на двох — 120 %, на трьох і більше — 150 % прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Таким чином, державну адресну допомогу до пенсій інвалідів та отримувачам пенсій у зв’язку з втратою годувальника буде перераховано виходячи із 1 312 грн.

Пенсії у зв’язку з втратою годувальника

Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника залежить від страхового стажу та заробітку померлого годувальника.

Згідно зі ст. 37 Закону про пенсійне страхування пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі:

  • на одного непрацездатного члена сім’ї — 50 % пенсії за віком померлого годувальника;
  • на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100 % пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Дітям-сиротам пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в зазначених розмірах виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

При цьому в зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму та з урахуванням державної адресної допомоги мінімальні розміри цих пенсій відповідно становитимуть:

1 312 грн (1 312 грн × 100 %)

1 574,40 грн (1 312 грн × 120 %)

1 968 грн (1 312 грн × 150 %)

Мінімальний розмір пенсії по втраті годувальника, яка призначається членам сімей військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262, не може бути нижче двох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тому з травня 2017 р. це — 2 624 грн (1 312 грн × 2).

Розмір щомісячної доплати до пенсії в зв’язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, на кожного непрацездатного члена сім’ї становитиме 1 312 грн.

Мінімальні пенсії шахтарів

Із нового розміру прожиткового мінімуму перераховано й мінімальний розмір пенсії шахтарів.

Якщо шахтар (за наявності шахтарського стажу 15 років у чоловіків та 7,5 років у жінок) отримує пенсію по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи профза­хворювання, то незалежно від того, працює він чи ні, з травня 2017 р. отримає перерахунок пенсії в розмірі трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, а саме — 3 936 грн (1 312 грн × 3).

Якщо шахтар отримує пенсію за віком на пільгових умовах, обчислену за нормами Закону про пенсійне страхування, то під перерахунок підпадають лише ті шахтарі, які не працюють. Водночас у разі подальшого звільнення з роботи та звернення до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання з відповідною заявою пенсію буде перераховано з дня, що настає за днем звільнення.

Перерахунок надбавок та підвищень

Виходячи із нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце­здатність (1 312 грн), буде обчислено розміри підвищень до пенсій і мінімальні пенсійні виплати ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань, пенсію за особливі заслуги перед Україною, державну соціальну допомогу на догляд, мінімальні пенсії для інвалідів-військовослужбовців та у зв’язку з втратою годувальника, які призначені членам їхніх сімей, надбавки на утриманців відповідно до Закону № 2262.

Також ст. 13 Закону про донорство передбачено, що до пенсії почесним донорам України встановлюється надбавка у розмірі 10 % від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Розмір такого прожиткового мінімуму з 01.05.2017 р. становить 1 624 грн. Тому розмір надбавки до пенсії почесним донорам України з травня поточного року — 162,40 грн.

Розглянемо на прикладах обчислення розміру пенсії різним категоріям пенсіонерів у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Приклад 1

Інвалід війни другої групи, 1935 р. н., отримав поранення у період Великої вітчизняної війни в 7-річному віці. Йому призначено пенсію по інвалідності за нормами Закону про пенсійне страхування. Страховий стаж — 37 років 3 місяці. Коефіцієнт страхового стажу — 0,50288. Зарплата для обчислення пенсії — 2 072,38 грн

Розмір пенсії до травня 2017 р.

Розмір пенсії з травня 2017 р.

2 072,38 грн × 0,50288 = 1 042,16 грн — розмір пенсії, визначений за ст. 27 Закону про пенсійне страхування.

Оскільки розмір пенсії не досягає мінімального, згідно зі ст. 28 Закону пенсію встановлено на рівні мінімальної — у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

1 247 грн — мінімальний розмір пенсії;

1 042,16 грн × 12 % = 125,06 грн (доплата за понаднормовий стаж за 12 років понад 25 років страхового стажу);

1 042,16 грн × 25 % = 260,54 грн — підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону про пенсійне страхування (враховуючи стаж та зарплату згідно з постановою № 1381);

50 грн — цільова грошова допомога згідно із Законом № 1603;

498,80 грн (1 247 грн × 40 %) — підвищення відповідно до Закону № 3551.

998,45 грн — щомісячна державна адресна допомога до 3 179,85 грн (у сумі, що не вистачає до 255 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, згідно з постановою № 656).

100 грн — підвищення відповідно до постанови № 327.

261,87 грн (1 247 грн × 21 %) — пенсія за особливі заслуги перед Україною.

Загальний розмір пенсії після перерахунку — 3 541,72 грн (1 247 грн + 125,06 грн + 260,54 грн + 50 грн + + 498,80 грн + 998,45 грн + 100 грн + 261,87 грн)

2 072,38 грн × 0,50288 = 1 042,16 грн — розмір пенсії, визначений за ст. 27 Закону про пенсійне страхування.

Оскільки розмір пенсії не досягає мінімального, згідно зі ст. 28 Закону пенсію встановлено на рівні мінімальної — у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

1 312 грн — мінімальний розмір пенсії;

1 042,16 грн × 12 % = 125,06 грн (доплата за понаднормовий стаж за 12 років понад 25 років страхового стажу);

1 042,16 грн × 25 % = 260,54 грн — підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону про пенсійне страхування (враховуючи стаж та зарплату згідно з постановою № 1381);

50 грн — цільова грошова допомога згідно із Законом № 1603;

524,80 грн (1312 грн × 40 %) — підвищення відповідно до Закону № 3551.

1 073,20 грн — щомісячна державна адресна допомога до 3 345,60 грн (у сумі, що не вистачає до 255 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, згідно з постановою № 656).

100 грн — підвищення відповідно до постанови № 327.

275,52 грн (1 312 грн × 21 %) — пенсія за особливі заслуги перед Україною.

Загальний розмір пенсії після перерахунку — 3 721,12 грн (1 312 грн + 125,06 грн + 260,54 грн + 50 грн + + 524,80грн + 1 073,20 грн + 100 грн + 275,52 грн)

Розмір пенсії збільшився на 179,40 грн (3 721,12 грн – 3 541,72 грн)

Приклад 2

Жінка з 2011 р. отримує пенсію за віком. Не працює. Має 21 рік страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу — 0,2835. Зарплата для обчислення пенсії — 2 227,29 грн

Розмір пенсії до травня 2017 р.

Розмір пенсії з травня 2017 р.

2 227,29 грн × 0,2835 = 631,44 грн — розмір пенсії, визначений ст. 27 Закону про пенсійне страхування.

Оскільки розмір пенсії не досягає мінімального, згідно зі ст. 28 цього Закону пенсію встановлено на рівні мінімальної — у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

1 247 грн — мінімальний розмір пенсії;

631,44 грн × 1 % = 6,31 грн — доплата за понаднормовий стаж;

154,40 грн — підвищення до пенсії почесному донору згідно зі ст. 13 Закону про донорство.

Розмір пенсії після перерахунку — 1 407,71 грн
(1 247 грн + 6,31 грн + 154,40 грн)

2 227,29 грн × 0,2835 = 631,44 грн — розмір пенсії, визначений ст. 27 Закону про пенсійне страхування.

Оскільки розмір пенсії не досягає мінімального, згідно зі ст. 28 цього Закону пенсію встановлено на рівні мінімальної — у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

1 312 грн — мінімальний розмір пенсії;

631,44 грн × 1 % = 6,31 грн — доплата за понаднормовий стаж;

162,40 грн — підвищення до пенсії почесному донору згідно зі ст. 13 Закону про донорство.

Розмір пенсії після перерахунку — 1 480,71 грн
(1 312 грн + 6,31 грн + 162,40 грн)

Розмір пенсії збільшився на 73 грн (1 480,71 грн – 1 407,71 грн)

Обмеження у виплаті пенсій

Згідно зі ст. 47 Закону про пенсійне страхування особам (крім інвалідів першої та другої груп, інвалідів війни третьої групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551), які займають посади державної служби, визначені Законом № 889, а також працюють на посадах та на умовах, передбачених Законом № 1697 та Законом № 2453, призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

У період роботи на інших посадах/роботах пенсія (крім інвалідів першої та другої груп, інвалідів війни третьої групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону № 3551), розмір якої перевищує 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачується в розмірі 85 % призначеного розміру, але не менше 150 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Отже, у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму, пенсія до виплати може збільшитися і у працюючих пенсіонерів.

Приклад 3

Жінка отримує пенсію за віком у розмірі 2 130 грн. Оскільки вона працює, пенсію отримує у розмірі 85 %, але не менше 150 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

85 % від розміру пенсії 2 130 грн — це 1 810,50 грн, що менше за 150 % прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тому до травня 2017 р. вона отримувала пенсію у розмірі 1 870,5 грн (1 247 грн × 150 %).

З травня 2017 р. отримуватиме 1 968 грн (1 312 грн × 150 %).

Тобто у результаті проведеного перерахунку в зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму її пенсія до виплати як працюючій збільшиться на 97,5 грн.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про донорство — Закон України від 23.06.95 р. № 239/95-ВР «Про донорство крові та її компонентів».  Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 889 — Законом України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу». Закон № 1603 — Закон України від 16.03.2004 р. № 1603-IV «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни». Закон № 1697 — Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII «Про прокуратуру». Закон № 2262 — Закон України від 09.04.92 р. № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Закон № 2453 — Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів». Закон № 3551 — Закон України від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Постанова № 265 — постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян». Постанова № 327 — постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 р. № 327 «Про підвищення рівня соціального захисту населення». Постанова № 656 —постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 р. № 656 «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій». Постанова № 1381 — постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1381 «Про підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення»