Акциз

Дивіденди: проведення перерахунку

22.05.2017 / 16:56

Законом № 1989, який набрав чинності 15.04.2017 р., з 01.01.2017 р. встановлено ставку податку на доходи фізичних осіб для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, у розмірі 9  %. Дізнайтесь, як проводиться перерахунок ПДФО тими, хто застосовував до зазначених доходів ставку 18 %.

Роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги (пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу).

При цьому податковий агент має право здійснити перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування.

Особи, які відповідно до Податкового кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, форму № 1ДФ до контролюючого органу за місцем свого розташування (пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Кодексу).

Результати перерахунку, зокрема, за нарахованими доходами у вигляді дивідендів відображаються у формі № 1ДФ того періоду, в якому було проведено перерахунок сум податку. Уточнююча форма в цьому випадку не подається.

Пунктом 119.2 ст. 119 Податкового кодексу визначено, що передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 Кодексу.

Розглянемо приклад заповнення нарахування дивідендів у І кварталі 2017 р. за ставкою 18 %, порядок проведення перерахунку за ставкою 9  % та відображення доходів у вигляді дивідендів у формі № 1ДФ.

 Приклад 

За результатами діяльності за 2016 р. підприємством нараховано дивіденди своїм трьом засновникам та утримано податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18  %, що діяла на той період. 

Відомість нарахування дивідендів засновникам підприємства ТОВ  "СК" за підсумками роботи 2016 р.

з/п

ПІБ

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податку

Січень 2017 р.

Виплачено у січні 2017 р.  дивідендів

 Квітень 2017 р.
Проведення перерахунку ПДФО із сум дивідендів за ставкою 9% , нарахованих фізичним особам у січні 2017 р. 

Результат  перерахунку ПДФО (гр. 7 – гр. 3)

Нараховано доходу у вигляді дивідендів  за 2016 р.

Нараховано (утримано) ПДФО за ставкою 18%

Військовий збір

Нараховано доходу

Нарахування (утримання) ПДФО

1

Cавенко Т. А.

3131313121

356 750,0

64 215,00

5 351,25

287 183,75

356 750,00

32 107,50

-32 107,50

2

Березнюк Б. К.

2525252552

191 634,0

34 494,12

2 874,51

154 265,37

191 634,00

17 247,06

-17 247,06

3

Уменко А. О.

3636363663

58 963,0

10 613,34

884,45

47 465,22

58 963,00

5 306,67

-5 306,67

 

Усього

 

607 347,0

109 322,46

9 110,21

488 914,34

 

 

-54 661,23

Нараховані дивіденди у січні 2017 р. відображаються у формі № 1ДФ у I кварталі 2017 р. По кожній фізичній особі заповнюємо відповідні графи цієї звітності (додаток 1).

Зокрема, у графі 2 по кожній особі зазначаємо реєстраційний номер облікової картки платника податку, який отримує дивіденди (наприклад, № 3131313121), у графі 3а «Сума нарахованого доходу»  (дивіденди) — 356 750,00 грн, графі 3 «Сума виплаченого доходу» — 356 750,00 грн. Суму податку на доходи фізичних осіб відображаємо у графах 4а «Сума нарахованого податку» — 64 215,00 грн та 4 «Сума перерахованого податку» — 64 215,00  грн з ознакою доходу «109».

У розділі II форми № 1ДФ суму доходу і військового збору відображаємо загальною сумою по всіх трьох засновниках. У графі 3а «Сума нарахованого доходу» — 607 347,00  грн, графі 3 «Сума виплаченого доходу» — 607 347,00 грн, графі 4а «Сума нарахованого збору» — 9 110,21 грн, графі 4 «Сума перерахованого збору» — 9 110,21 грн.

У зв’язку зі зміною ставки податку на доходи фізичних осіб проводимо перерахунок у квітні 2017 р. (табл.) та відображаємо результати у формі № 1ДФ у II кварталі 2017 р. (додаток 2).

У зазначеному випадку частина суми податку на доходи фізичних осіб (9 % = 18 % – – 9 %), яка була утримана з дивідендів у січні 2017 р., при перерахунку сторнується в бухгалтерському обліку і підлягає поверненню фізичній особі — засновнику.

Оскільки перерахунку підлягає лише податок на доходи фізичних осіб, то в звітності відображається результат тільки цього перерахунку.

Отже, форму № 1ДФ необхідно заповнити таким чином: наприклад, за № 3131313121 у графі 3а «Сума нарахованого доходу»  — 0,00 грн, графі 3 «Сума виплаченого доходу» — 0,00 грн, податок на доходи фізичних осіб відображається зі знаком «–» у графах 4а «Сума нарахованого податку»  — – 32 107,50 грн та 4 «Сума перерахованого податку» — – 32 107,50  грн з ознакою доходу «109» (додаток 2).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1989 — Закон України від 23.03.2017 р. № 1989-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»