Інші податки

Зняття з обліку ФОП

22.05.2017 / 18:40

Для того щоб фізичній особі — підприємцю припинити свою діяльність, їй необхідно знятися з обліку не тільки у держреєстратора, а й у контролюючому органі як платнику податків і ЄСВ. Дізнайтесь, як це правильно зробити, а також які обов’язки виникають після припинення підприємницької діяльності.

Як знятися з обліку у держреєстратора «спрощенцю»

Якщо підприємець, який застосовує спрощену систему оподаткування, вирішив припинити діяльність, контролю­ючий орган своїм рішенням анулює його реєстрацію платника єдиного податку шляхом виключення з реєстру таких платників. Це анулювання відбувається в день отримання органом ДФС від держреєстратора повідомлення про проведення держреєстрації такого припинення (пп. 2 п. 299.10 ст. 299 Податкового кодексу).

Щодо дати отримання органом ДФС повідомлення держреєстратора, зазначимо таке. Підпунктом 1 п. 1 ст. 26 Закону про держреєстрацію відведено на розгляд документів, поданих державному реєстратору для держреєстрації щодо підприємців, 24 години після надходження документів (крім вихідних та святкових днів). Таким чином, у зазначений термін держреєстратор повинен внести до Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний держреєстр) запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця. Відповідне повідомлення направляється до органу ДФС у день держреєстрації припинення підприємницької діяльності (п. 68.1 ст. 68 Податкового кодексу).

У листі № 16051/7/99-99-18-02-01-17 роз’яснено, що держреєстратор проводить держреєстрацію припинення підприємницької діяльності підприємця не пізніше наступного робочого дня з дати отримання від нього реєстраційної картки на проведення державної реєстрації (або судового рішення про припинення підприємницької діяльності).

Також у цьому листі наголошено, що такі дії держреєстратор здійснює без довідки контролюючого органу про відсутність заборгованості зі сплати податків. А тому зазначено, що починаючи з 08.07.2014 р. для проведення держреєстрації припинення підприємницької діяльності конт­ролюючі органи не формують і не направляють держреєстраторам і фізичним особам відомості про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (форма № 30-ОПП, наведена в додатку 15 до Порядку № 1588, призначена тільки для юридичних осіб). Отже, фізичній особі — підприємцю не потрібно отримувати таку довідку.

З’ясуємо, чи повинна фізична особа — підприємець, яка вирішила припинити свою діяльність, подавати до органу ДФС заяву у зв’язку з відмовою від спрощеної системи оподаткування. Адже форма заяви про застосування такої системи оподаткування, затверджена наказом № 1675, передбачає зазначення у п. 5.4 факту припинення провадження господарської діяльності  як причини відмови від спрощеної системи оподаткування, що передбачено пп. 7 пп. 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 Податкового кодексу. При цьому відповідно до пп. 298.2.1 п. 298.2 зазначеної статті подати таку заяву до контролюючого органу необхідно не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року).

Однак слід зауважити, що з 01.01.2017 р. подавати заяву про відмову від спрощеної системи не потрібно, оскільки Законом № 1797 вилучено з п. 294.6 ст. 294 Податкового кодексу норму щодо дати подання зазначеної заяви у зв’язку з припиненням господарської діяльності (нагадаємо: в цьому пункті йдеться про визначення останнього звітного періоду фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку). Як точка відліку відтепер зазначається лише дата отримання контролюючим органом повідомлення держреєстратора. Крім того, з 01.01.2017 р. із п. 295.8 ст. 295 Кодексу вилучено таку підставу, як подання заяви з метою визначення останнього податкового зобов’язання платника єдиного податку. У такому разі теж зазначається лише факт отримання повідомлення держреєстратора. Отже, з розділу XIV Податкового кодексу вилучено дату подання заяви для цілей визначення останнього податкового періоду і зобов’язання платника єдиного податку.

Таким чином, подавати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування до контролюючого органу фізичній особі — підприємцю не потрібно.

Коли Виключають з Реєстру самозайнятих осіб

Якщо держреєстратор вніс до Єдиного держреєстру запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, то контролюючий орган у свою чергу вносить запис про припинення такої діяльності до Держреєстру фізичних осіб — платників податків (пп. 65.10.3 п. 65.10 ст. 65 Податкового кодексу та пп. 3 п. 11.22 Порядку № 1588). Роблять це  з дати держреєстрації припинення підприємницької діяльності. Зауважимо, що у зазначеному Порядку йдеться про Реєстр самозайнятих осіб, який є складовою частиною Держреєстру фізичних осіб — платників податків (п. 1.5 цього Порядку).

Згідно з пп. 1 п. 11.22 Порядку № 1588 підставою для зняття фізичної особи — підприємця з обліку у відповідному  конт­ролюючому органі є, зокрема, відомості про держреєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням, а також відомості відповідної реєстраційної картки.

Дата зняття з обліку фізичної особи — підприємця відповідає даті отримання відомостей про держреєстрацію припинення підприємницької діяльності.

Дані про зняття з обліку контролюючий орган передає до Єдиного держреєстру із зазначенням:

 • дати і номера запису про зняття з обліку
 • найменування та ідентифікаційного коду конт­ролюючого органу, в якому платника знято з обліку (пп. 1 п. 11.21 Порядку № 1588)

Статус підприємця після виключення з держреєстрів

На перший погляд, контролюючий орган знімає з обліку фізичну особу — підприємця — платника єдиного податку практично без його участі. Але це зовсім не так, і внесенням записів до держреєстрів зняття з реєстрації у контролюючому органі не закінчується. Так, згідно з пп. 65.10.8 п. 65.10 ст. 65 Податкового кодексу державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Держреєстру запису про припинення такої діяльності фізичною особою:

 • не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності;
 • не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх невиконання.

Зауважимо, що після держреєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючому органі як фізична особа — платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності та в установлені строки подати до відповідного контролюючого органу податкову декларацію.

Згідно з п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, у якій відображаються винятково доходи від провадження підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу здійснюється за рахунок майна зазначеної особи.

Таким чином, припинивши діяльність, фізична особа — підприємець зобов’язана здати звітність, в повному обсязі розрахуватися з бюджетом за податками і зборами та погасити податковий борг (за його наявності).

Крім того, слід мати на увазі, що якщо після припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця залишились незакритими її рахунки у фінустановах (крім рахунків, відкритих для зарахування коштів на вимогу фізичних осіб), контролюючий орган доводить до відома цих установ таку інформацію, повідомляє дату та номер відповідного запису в Єдиному держреєстрі, а також дату зняття з обліку платника податків у контролю­ючому органі (пп. 7 п. 11.22 Порядку № 1588).

Зверніть увагу: якщо місцем проживання фізичної особи — підприємця, що припиняє підприємницьку діяльність, є тимчасово окупована територія (або місце проведення АТО), то вона має право знятися з обліку в органі ДФС за місцем свого знаходження (якщо звернеться до відповідних контролюючих органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування) (пп. 6 п. 11.22 Порядку № 1588).

Без перевірки не обійтися

При припиненні підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем контролюючий орган може призначити і провести документальну перевірку, але за наявності підстав і з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом (пп. 6 п. 11.21 Порядку № 1588). Зокрема, факт припинення такої діяльності і є підставою для організації документальної позапланової перевірки (п. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу). Однак не виключено, що перевірка також можлива за зверненням самого платника. У такому випадку для її ініціювання платнику податків необхідно самому подати відповідну заяву з проханням провести перевірку.

Податковим кодексом не визначено строки, протягом яких у такому разі призначається перевірка, та про результати розгляду звернення контролюючий орган має повідомити у місячний термін.

Під час перевірок перевіряється дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у тому числі в частині єдиного внеску.

Термін проведення документальної позапланової перевірки на підставах, визначених пп. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу для підприємців, які не мають найманих працівників, становить три робочі дні (п. 82.2 ст. 82 цього Кодексу), але за наявності за два останні календарні роки одночасно таких умов:

 • фізична особа — підприємець подала податкову декларацію про відсутність доходів від провадження господарської діяльності;
 • вона не зареєстрована платником ПДВ;
 • у контролюючих органах відсутня інформація про використання такою особою найманої праці фізичних осіб і про відкриті нею рахунки в банках та інших фін­установах.

Для підприємців — платників єдиного податку, що належать до суб’єктів малого підприємництва (у яких середня чисельність працівників за календарний рік не перевищує 50 осіб), перевірка не повин­на тривати більше п’яти робочих днів, для інших платників податків (крім великих платників податків) — 10 робочих днів.

Керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу має право своїм рішенням продовжити перевірку:

 • суб’єктів малого підприємництва — не більше ніж на два робочі дні
 • інших платників податків (крім великих платників податків) — не більше ніж на п’ять робочих днів

Результати перевірки оформлюються у формі (п. 86.1 ст. 86 Податкового кодексу):

 • акта — якщо в ході перевірки встановлено порушення
 • довідки — якщо порушення відсутні

Подання заключної звітності

При держреєстрації припинення підприємницької діяльності платника єдиного податку останнім звітним періодом вважається період, у якому конт­ролюючий орган отримав повідомлення від держреєстратора (п. 294.6 ст. 294 Податкового кодексу). Таким чином, останнім звітним періодом буде у платників єдиного податку:

 • першої та другої груп — календарний рік (п. 294.1 ст. 294 Кодексу);
 • третьої групи — календарний квартал, в якому контролюючий орган отримав повідомлення держреєстратора.

Термін подання податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця, затвердженої наказом № 578, підприємцями першої та другої груп — 60 календарних днів після закінчення звітного року (пп. 49.18.3 п. 49.18 ст. 48 Податкового кодексу), третьої групи — 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу (пп. 49.18.2 зазначеної статті).

При цьому «прискореного» подання квартальної звітності платників єдиного податку першої і другої груп, які припиняють підприємницьку діяльність (за аналогією з відмовою від спрощеної системи у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів), розділом XIV Податкового кодексу не передбачено.

Сплата та звірка

Зобов’язання зі сплати єдиного податку нараховують платнику єдиного податку, який припиняє діяльність, до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано його реєстрацію (п. 295.8 ст. 295 Податкового кодексу). Погасити зобов’язання підприємець повинен, якщо він був платником єдиного податку:

 • першої або другої групи — не пізніше 20 числа поточного місяця шляхом сплати щомісячних авансових платежів (п. 295.1 ст. 295 Податкового кодексу);
 • третьої групи — протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за останній звітний квартал.

Слід зауважити: якщо після анулювання реєстрації не погашено зобов’язання (в тому числі якщо контролюючий орган нарахує їх за результатами перевірки) і допущено утворення податкового боргу, то він стягуватиметься в порядку, встановленому главою 9 розділу II Податкового кодексу (п. 299.12 ст. 299 Кодексу).

Отже, доцільно своєчасно погасити свої зобов’язання перед бюджетом та отримати в органі ДФС довідку про стан розрахунків за податками і зборами. Цей документ видається у довільній формі за письмовою заявою фізичної особи, щодо якої в контролюючому органі відкрито ІКП, не пізніше 15 робочих днів з дня отримання заяви. У такій довідці зазначаються платежі і період звірки, а також нараховані та сплачені суми за цими платежами за відповідний період.

Виключення з Держреєстру «загальника»

Припинення підприємницької діяльності підприємців, що застосовують загальну систему оподаткування в органах ДФС, відбувається аналогічно з припиненням підприємцями, що застосовують спрощену систему оподаткування.

Зокрема, орган ДФС вносить до Держреєстру самозайнятих осіб запис про припинення підприємницької діяльності підприємця після того, як держреєстратор внесе до Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запис про держреєстрацію припинення ним підприємницької діяльності. Запис про припинення вноситься в Держреєстр самозайнятих осіб з дати держреєстрації припинення.

Зняття з обліку у контролюючих органах фізичних осіб — підприємців здійснюється на підставі (пп. 1 п. 11.22 Порядку № 1588) відомостей з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця. Держреєстратор направляє їх до органу ДФС не пізніше наступного робочого дня з дня отримання ним від підприємця Заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням (форма № 12, затверджена наказом № 3268).

Відповідно до п. 11.22 розділу XI Порядку № 1588 дата зняття з обліку фізичної особи — підприємця як платника податків відповідає даті отримання повідомлення державного реєстратора про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

При цьому згідно з абзацом другим пп. 65.10.8 п. 65.10 ст. 65 Податкового кодексу державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької діяльності фізичної особи або внесення до Державного реєстру запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх невиконання.

Цей статус накладає на неї обов’язок пройти документальну перевірку, здати заключну звітність і в повному обсязі розрахуватися з бюджетом за своїми зобов’язаннями.

Контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи — платника податків за наявності підстав та з урахування строків давності, передбачених Податковим кодексом.

Заключна звітність: як подати

Зазвичай підприємці, що застосовують загальну систему оподаткування, подають до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи (її форма затверджена наказом № 859) за результатами календарного року протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року (пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49, пункти 177.5 та 177.11 ст. 177 Податкового кодексу).

Але при припиненні діяльності підприємець повинен подати цю декларацію за останній базовий звітний період (у якій має відобразити винятково доходи від проведення підприємницької діяльності) протягом 30 календарних днів з дня проведення держреєстрації припинення (п. 177.11 ст.  177 Податкового кодексу).

У цьому випадку останнім базовим звітним періодом є період з дня, що настає за днем закінчення попереднього періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено держреєстрацію припинення.

Остаточна сплата податку

Підприємці вказують у податковій декларації авансові платежі з податку на доходи (п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу). Їх розраховують самостійно за фактичними даними (зазначеними в Книзі обліку доходів і витрат) кожного календарного кварталу і сплачують до бюджету до 20 числа місяця, що настає за кожним кварталом (тобто до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховують і не сплачують (пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Кодексу). 

Якщо результатом розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал є від’ємне значення, то авансовий платіж за цей період не сплачують. 

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний рік підприємець проводить самостійно за даними річної податкової декларації з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на підставі документального підтвердження факту його сплати (пп. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу).

Таким чином, підприємець у заключній декларації повинен розрахувати суму податку, що підлягає сплаті до бюджету (або поверненню з бюджету). Податкове зобов’язання потрібно погасити протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації (п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу). А надміру сплачені суми податку підлягають поверненню платнику податків у порядку, передбаченому Податковим кодексом.

Зняття з обліку платника ЄСВ

Фізичні особи — підприємці як платники єдиного внеску знімаються з обліку в контролюючих органах у порядку, визначеному п. 8 розділу IV Порядку № 1162, відповідно до якого процедури зняття з обліку платника єдиного внеску у контролю­ючому органі розпочинаються у разі надходження від державного реєстратора відомостей про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр).

Відповідно до частини першої ст. 5 розділу ІІ Закону про ЄСВ зняття з обліку фізичної особи як платника єдиного внеску здійснюється після проведення передбачених законодавством перевірок платника та проведення остаточного розрахунку.

Чи буде перевірка

Рішення про проведення чи непроведення документальної позапланової перевірки щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску приймається керівником контролюючого органу після отримання від державного реєстратора зазначених відомостей.

Рішення про непроведення перевірки платників єдиного внеску може бути прийнято керівником контролюючого органу за наявності з 01.01.2011 р. (або з перевіреного контролюючими органами періоду після цієї дати) одночасно таких умов:

 • платником єдиного внеску подано всю передбачену Законом про ЄСВ звітність з нульовими показниками
 • платником єдиного внеску у визначеному періоді не використовувалася праця фізичних осіб
 • у контролюючому органі відсутня інформація щодо нарахування (виплати) платнику єдиного внеску доходів, які є базою нарахування єдиного внеску
 • у платника єдиного внеску відсутня заборгованість зі сплати єдиного внеску

Якщо перевірку все-таки призначили, то її проведуть у порядку, встановленому Податковим кодексом (п. 2 частини першої ст. 13 розділу ІV Закону про ЄСВ). Терміни проведення у підприємця документальної позапланової перевірки нарахування і сплати єдиного внеску, а також достовірності відомостей, поданих ним до реєстру страхувальників (який органи ДФС ведуть згідно з Положенням № 1162), визначають за п. 82.2 ст. 82 Податкового кодексу.

Як відзвітуватися

Підприємці як на загальній системі оподаткування, так і на спрощеній подають до контролюючого органу звітність з єдиного внеску за себе за звітний період — календарний рік (п. 8 ст. 9, п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ) до 10 лютого наступного за звітним року (п. 2 розділу ІІІ Порядку № 435).

Підприємці, які є пенсіонерами за віком або інвалідами, таку звітність подавати не повинні (за винятком випадків, коли вони самостійно визначають базу нарахування єдиного внеску) (п. 3 розділу ІІІ цього Порядку).

«Загальносистемники» сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року, а платники єдиного податку — внески поквартально до 20 числа місяця, що настає за відповідним кварталом.

Але при ліквідації суб’єкта господарювання останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення.

Таким чином, при закритті підприємці повинні подати до податкової Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (за формою № Д5 згідно з додатком 5 до Порядку № 435) із зазначенням типу форми «ліквідаційна». Звіт подають за період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня держреєстрації припинення (підпункти 2, 8 розділу ІІІ цього Порядку), відповідно заповнивши таблицю 1 (для підприємців на загальній системі) або таблицю 2 (для підприємців — платників єдиного податку).

Аналогічне роз’яснення надано листом № 41658/7/99-99-13-02-01-17 та в категорії 301.04.02 ЗІР: останнім періодом, за який потрібно сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього періоду до дня держреєстрації припинення, за який екс-підприємець повинен подати за себе ліквідаційний звіт. Також уточнено: термін сплати зобов’язань за звітом настає в день його подання, відповідно єдиний внесок необхідно сплатити до дати подання звіту включно.

Звертаємо увагу підприємців, які перебувають на загальній системі, що з 01.01.2017 р. навіть за відсутності доходу їм слід нараховувати та сплачувати суму єдиного внеску у розмірі мінімального страхового внеску, який на 01.01.2017 р. становить 704 грн (п. 2 ст. 7 Закону про ЄСВ). Тому такі нарахування «бездіяльним» підприємцям-загальносистемникам доведеться відобразити у ліквідаційному звіті.

Підтвердження відсутності заборгованості

Підтвердити відсутність заборгованості з єдиного внеску можна, звернувшись до органу ДФС з відповідною письмовою заявою у довільній формі. Але будьте уважні: заяву слід подати, поки в контролю­ючому органі ще відкриті інтегровані картки платника.

За заявою фізичній особі нададуть письмовий документ щодо стану розрахунків за єдиним внеском не пізніше 15 робочих днів з дня її отримання (категорія 135.04 ЗІР).

Припинення держреєстрації

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця така фізична особа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, передбачені для платника єдиного внеску, в частині діяльності, яка здійснювалася нею як фізичною особою — підприємцем (частина четверта ст. 6 розділу ІІ Закону про ЄСВ).

Платник єдиного внеску (фізична особа — підприємець) знімається з обліку після:

 • проведення перевірки (у разі її проведення)
 • здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску
 • закриття інтегрованих карток

До реєстру страхувальників вносяться відповідні записи із зазначенням дати та причини зняття з обліку платника єдиного внеску. Датою зняття з обліку платника єдиного внеску є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія або територія проведення АТО, процедури та дії, визначені п. 8 розділу IV Порядку № 1162, можуть проводитися за місцем перебування таких осіб у разі їх звернення до відповідних контролюючих органів з документальним підтвердженням особи та місця перебування.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про держреєстрацію — Закон України від 05.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Закон № 1797 — Закон України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Наказ № 578 —наказ Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку». Наказ № 859 — наказ Мінфіну України від 02.10.2015 р. № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи». Наказ № 1675 —наказ Мінфіну України від 20.12.2011 р. № 1675 «Порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування». Наказ № 3268 —наказ Мін’юсту України від 18.11.2016 р. № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Положення № 1162 — Положення про реєстр страхувальників, затверджене наказом Мінфіну України від 24.11.2014 р. № 1162. Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435. Порядок № 1162 — Порядок обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 24.11.2014 р. № 1162. Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588. Лист № 16051/7/99-99-18-02-01-17 — лист Міндоходів України від 07.07.2014 р.  № 16051/7/99-99-18-02-01-17 «Про зміни у порядку проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб — підприємців». Лист № 41658/7/99-99-13-02-01-17 — лист ДФС України від 30.12.2016 р. № 41658/7/99-99-13-02-01-17  «Щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами — підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність»