Інші податки

Підакцизні товари: наслідки порушень

22.05.2017 / 20:43

Про те, які порушення найчастіше допускають платники при заповненні звітності про обсяги виробництва, придбання і реалізації підакцизних товарів та яку відповідальність за це передбачено, розглянемо далі.

Слід зауважити, що порядками щодо заповнення звітів за формами №  1-РС, №  2-РС, № 3-РС, №  1-ОА, №  1-ОТ, затвердженими наказом № 49, не передбачено механізму виправлення помилок у таких звітах.

Водночас згідно з частиною другою ст. 17 Закону № 481 до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії, — у розмірі 17 000 грн.

Відповідно до положень ст. 191 Податкового кодексу та ст. 16 Закону № 481 конт­ролюючі органи здійснюють контроль у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів і контроль за їх цільовим використанням.

У разі виявлення порушень законодавства у сфері виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тю­тюнових виробів відповідно до положень ст. 17 Закону № 481 контролю­ючий орган зобо­в’язаний застосувати до суб'єктів господарювання фінансові санкції у вигляді штрафів. Конкретні розміри та підстави застосування зазначених санкцій визначено частиною другою ст. 17 Закону № 481.

Зауважимо, що у разі вчинення платником податків двох або більше порушень Закону № 481 штрафні санкції застосовуються за кожне вчинене разове та триваюче порушення окремо.

Граничні строки застосування таких санкцій відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов’язань, визначеним ст. 102 Податкового кодексу (1095 днів).

Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному та судовому порядку.

Вид порушення

Штрафні санкції

Порушення використання товарно-транспортних накладних за формою 1-ТН (алкогольні напої)

200 % вартості вивезеної або транспортованої продукції, але не менше 15 000 грн, у разі вивезення спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів з території акцизного складу або транспортування такої продукції без відмітки представника контролюючого органу на товарно-транспортній накладній про погодження відпуску

Реалізація алкогольних напоїв на підставі ліцензії на право роздрібної торгівлі у місці торгівлі, площа якого є меншою 20 м2

6 800 грн

Здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів, збільшеними на суми акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу

100 % вартості наявних у суб’єкта господарювання тютюнових виробів, але не менше 10 000 грн

Порушення вимоги зберігання підакцизних товарів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного державного реєстру місць зберігання

100 % вартості товару, який перебуває в такому місці зберігання, але не менше 17 000 грн

Здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями через електронний контрольно-касовий апарат, не зазначений у ліцензії

200 % вартості реалізованої через контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій) продукції,
але не менше 10 000 грн

Продаж алкогольних напоїв за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін

100 % вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, але не менше 10 000 грн, у разі оптової або роздрібної торгівлі коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни на такі напої

Оптова (включаючи імпорт і експорт) і роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється без наявності ліцензії

200 % вартості отриманої партії товару, але не менше 17 000 грн

 

На видному місці у місці торгівлі відсутній оригінал ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (тютюновими виробами) або наявна лише нотаріально засвідчена копія ліцензії

Не передбачено

 

Торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами з рук

Від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 — 850 грн) з конфіскацією предметів торгівлі.

Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2 550 — 4 250 грн) з конфіскацією предметів торгівлі (ст. 156 КпАП)

Продаж алкогольних напоїв на розлив суб’єктами господарювання, які не мають права здійснювати таку діяльність

6 800 грн

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 481 — Закон України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Наказ № 49 — наказ Мінфіну України від 11.02.2016 р. № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення»