ЗЕД

Нове у перевірках

29.05.2017 / 17:23

З 16.05.2017 р. набрав чинності наказ № 399, яким оновлено Порядок проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» (далі — Порядок № 344).

Розглянемо, що саме змінилося та на чому має бути зосереджено увагу платників при перевірці.

Так, попередню назву «перевірка платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій» змінено на нову «перевірка з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки»» відповідно до положень пп. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу. Тобто назву перевірки приведено у відповідність із метою її проведення — встановлення відповідності умов контрольованих операцій (далі — КО) принципу «витягнутої руки».

У зв’язку із неодноразовими змінами законодавства з трансфертного ціноутворення (далі — ТЦ) наказом № 399 запроваджено норму, якою передбачено, що перевірка платника податків із питань повноти нарахування та сплати податків під час здійснення КО за звітні періоди 2013 та 2014 рр. проводиться відповідно до положень глави 8 розділу II Податкового кодексу з урахуванням особливостей, визначених ст. 39 Кодексу, у редакції, що діяла до 01.01.2015 р., та Порядком № 344 (зі змінами, внесеними наказом № 399).

Сутність принципу «витягнутої руки» визначено п. 39.1 ст. 39 Податкового кодексу: податковий контроль за ТЦ передбачає коригування податкових зобов’язань платника податків до рівня податкових зобов’язань, розрахованих за умови відповідності комерційних та/або фінансових умов контрольованої операції комерційним та/або фінансовим умовам, які мали місце під час здійснення порівнянних операцій, передбачених цією статтею, сторони яких не є пов’язаними особами

Враховуючи загальні засади спрощення порядку прийняття рішень від імені контролюючих органів, викладені у Законі № 1797, та організаційні зміни у структурі ДФС України, наказом № 399 заступнику керівника та уповноваженій особі контролюючого органу надано повноваження щодо прийняття рішення про проведення (продовження строку проведення) перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки». До змін такі повноваження мали тільки керівники контролюючих органів.

Отже, для прийняття рішення про проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» керівник контролюючого органу (його заступник або уповноважена особа) направляє до ДФС України інформаційне повідомлення з обґрунтуванням підстав для проведення перевірки. Контролю­ючий орган в свою чергу надає погодження або мотивоване заперечення протягом 15 робочих днів (раніше — протягом семи робочих днів).

Збільшення цього терміну обумовлено необхідністю проведення детальнішого вивчення матеріалів та аргументів контролюючого органу для визначення наявності підстав для проведення перевірки.

Наказом № 399 також уточнено, що платник податків зобов’язаний надати посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи, пов’язані із предметом перевірки, протягом 10 робочих днів з дати початку перевірки. У разі необхідності отримання додаткових документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій під час проведення перевірки, вони надаються платником податків протягом 15 робочих днів з дати отримання запиту контролюючого органу. До змін Порядок № 344 та Податковий кодекс не містили уточнення стосовно того, у яких днях здійснюється відлік такого строку — робочих чи календарних.

У Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» збільшено граничний термін, до якого платнику податків контролю­ючим органом має надсилатись повідомлення про місце і час проведення розгляду заперечень до акта про результати перевірок, а саме не пізніше ніж за чотири робочі дні до дня їх розгляду, до внесення змін — не пізніше ніж за два робочі дні до дня їх розгляду.

Довідково
Станом на 22.05.2017 р. завершено 11 перевірок контрольованих операцій. На сьогодні триває 27 перевірок контрольованих операцій.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1797 —Закон України від 21.12.2016 р. № 1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Наказ № 399 — наказ Мінфіну України від 30.03.2017 р. № 399 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 березня 2016 року № 344». Порядок № 344 — Порядок проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контро­льованих операцій, затверджений наказом Мінфіну України від 10.03.2016 р. № 344