ПДФО/ВЗ

Працівник без реєстраційного номера

06.06.2017 / 14:18

Працівниця підприємства отримала паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм і через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що повідомила відповідний контролюючий орган. Про те, як зазначати дані стосовно такої фізичної особи у формі № 1ДФ, читайте далі.

Технічний опис бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм затверджено постановою № 302.

На зворотному боці паспорта міститься зона візуальної перевірки (VI) й зазначено, що паспорт громадянина України — власність України.

Крім того, у паспорті є назви полів, зокрема:

  • «РНОКПП/R№ TRC» (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) зазначається десятьма цифрами);
  • «Документ № /Document№ o».

Номер документа встановлюється Державною міграційною службою і містить дев’ять цифр.

У разі наявності повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу) у відповідному полі проставляється слово «відмова». Якщо така інформація відсутня, то відповідне поле не заповнюється (п. 181 додатка 2 до постанови № 302).

Водночас про одержані фізичними особами доходи та сплачені з них суми податку податкові агенти зобов’язані повідомити контролюючі органи у формі № 1ДФ згідно з вимогами Порядку № 4.

Згідно з п. 3.1 розділу ІІІ цього Порядку в графі 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта*» відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), про яку надається інформація у формі № 1ДФ.

Отже, якщо у відповідному полі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм проставлено слово «відмова» у зв’язку з тим, що фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, то у формі № 1ДФ при наданні інформації стосовно такої фізичної особи відображається номер паспорта, який містить дев’ять цифр.

Приклад

Громадянці С.Ю. Никитенко (через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має паспорт — № 997788441) нараховано заробітну плату в I кварталі 2017 р. у сумі 11 400 грн, нараховано (утримано) податку на доходи фізичних осіб (18 %)  — 2 052 грн та військового збору (1,5%) — 171,0 грн.

Заповнення форми № 1ДФ наведено в додатку.

  • Згідно з п. 176.2 п. 176 Податкового кодексу особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язаві подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, форму № 1ДФ до контролюючого органу за місцем свого розташування.
  • Законодавством передбачено подання звітності податковими агентами про всі суми доходів, виплачені на користь фізичної особи, незалежно від розміру їх нарахування та оподаткування, крім окремих видів доходів, що передбачено Кодексом.
  • Невідображення будь-яких нарахованих (виплачених) доходів або податків у формі № 1ДФ є порушенням порядку її заповнення.
  • При цьому відповідно до п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу, зокрема, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені таким платником, до якого протягом року вже було застосовано штраф за таке саме порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 020 грн.

Додаток

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Постанова № 302 — Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України». Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4