Акциз

Якщо вантажівку переобладнано у легковик

26.06.2017 / 12:52

Випадки переобладнання вантажівки у легковик досить поширені, тому з'ясуємо, як оподатковуються такі операції акцизним податком, а також як правильно його розрахувати.

Підпунктом 212.1.14 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу особу — власника ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок, визначено як платника зазначеного податку.

Операції з переобладнання ввезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль є об’єктом оподаткування акцизним податком (пп. 213.1.11 п. 213.1 ст. 213 вищезазначеного Кодексу).

З якої дати сплачувати

Датою виникнення податкових зобо­в’язань у разі здійснення переобладнання вантажного транспортного засобу, який відповідає товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, у легковий автомобіль, який відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, є дата видачі документа про відповідність переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху. У цьому випадку акцизний податок сплачується власником такого транспортного засобу не пізніше дати подання документів до органу внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації такого транспортного засобу (п. 216.11 ст. 216 Податкового кодексу).

Підпунктом 222.2.4 п. 222.2 ст. 222 цього Кодексу встановлено, що платники акцизного податку при зверненні до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації переобладнаного вантажного транспортного засобу у легковий автомобіль зобов’язані пред’явити квитанції або платіжні доручення про сплату акцизного податку з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення.

Яку ставку застосовувати

Акцизний податок обчислюється за ставками, визначеними пп. 215.3.51 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, розмір яких диференціюється залежно від коду продукції згідно з УКТ ЗЕД, робочого об’єму циліндрів двигуна та терміну експлуатації (нові транспортні засоби або ті, що використовувалися не більш як/понад п’ять років).

Оскільки ставку акцизного податку встановлено в іноземній валюті (євро), розрахунок суми податку здійснюється за офіційний курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

Сума акцизного податку у платіжному документі має бути обчислена відповідно до коду УКТ ЗЕД транспортного засобу після переобладнання з урахуванням робочого об’єму циліндрів двигуна і терміну експлуатації автомобіля.

Як правильно розрахувати акцизний податок залежно від року випуску автомобіля, що переобладнується, розглянемо на умовних прикладах.

Приклад 1

Після переобладнання вантажного транспортного засобу 2013 р. випуску в легковий автомобіль з дизельним двигуном з об’ємом циліндрів 2200  см3, документ про відповідність якого вимогам безпеки дорожнього руху видано протягом ІІ кварталу 2017 р., такий переобладнаний автомобіль класифікується за кодом УКТ ЗЕД 8703 32 90 10 (інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2500 см3, що використовується не більш як п’ять років), і ставка податку для нього становить 1,923 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна.

У ІІ кварталі 2017 р. акцизний податок для вищезазначеного переобладнаного автомобіля становив 122 535,91 грн, що відповідає 4 260,60 євро при офіційному курсі Нацбанку України 2 896,4193 грн за 100 євро.

Розрахунок акцизного податку для зазначеного автомобіля у ІІ кварталі 2017 р.:

1,923 (ставка податку) × 2200 (об’єм циліндрів двигуна, см3) × 2 896,4193 (офіційний курс валюти в грн за 100 євро)/100 = 122 535,91 грн (після округлення).

Приклад 2

Зазначимо, що ставка акцизного податку для переобладнаного аналогічного автомобіля 2011 р. випуску, який відповідно класифікується за кодом УКТ ЗЕД 8703 32 90 30 (інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500   см3, але не більш як 2500 см3, що використовується понад п’ять років), становить 2,441 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна.

Акцизний податок у ІІ кварталі 2017 р. для такого автомобіля становив:

2,441 (ставка податку) × 2 200 (об’єм циліндрів двигуна, см3) × 2 896,4193 (офіційний курс валюти в грн за 100 євро)/100 = 155 543,51 грн (після округлення).

Слід зауважити, що декларації акцизного податку подаються щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного (податкового) періоду контролюючому органу за місцем реєстрації, тобто для юридичних осіб — за місцезнаходженням, для фізичних осіб — за місцем проживання.

Враховуючи місце подання декларації, акцизний податок з операції переобладнання вантажного транспортного засобу у легковий автомобіль сплачується за місцезнаходженням (місцем проживання) особи, яка є власником переобладнаного транспортного засобу, за кодом бюджетної класифікації 14020800 «Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)», що належить до коду 14020000 «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)», згідно з Класифікацією доходів бюджету, затвердженою наказом № 11.

При цьому платником подається додаток 1 «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу)» до декларації акцизного податку, дані з якого переносяться до розділу Г «Податкові зобов’язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів (включаючи мопеди), велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них, моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10  осіб i більше, моторних транспортних засобів для перевезення вантажів» цієї декларації.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 11 — наказ Мінфіну України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію»