Митна справа

Ввезення видавничої продукції

26.06.2017 / 14:39

Як і всі інші товари, що переміщуються через митний кордон України, видавнича продукція підлягає митному контролю. При цьому згідно з чинним законодавством на цей товар встановлено певні обмеження щодо його ввезення та пропуску через митний кордон як для громадян, так і суб’єктів ЗЕД.
Розглянемо, за яких умов видавнича продукція може бути ввезена на митну територію України та які особливості її митного оформлення.

Обмеження для громадян

Згідно зі ст. 374 Митного кодексу не підлягають письмовому декларуванню (за винятком товарів, на які відповідно до ст. 197 зазначеного Кодексу встановлено обмеження щодо переміщення громадянами через митний кордон України, і випадків, передбачених частиною другою цієї статті) та не є об’єктами оподаткування митними платежами:

 • товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 1 000 євро, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення;
 • товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України.

Слід зазначити, що ця норма ст. 374 Митного кодексу застосовується у разі якщо особа, яка ввозить товари на митну територію України, в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом однієї доби.

У разі якщо на окремі товари встановлено обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України, пропуск таких товарів через митний кордон та їх митне оформлення здійснюються митницями ДФС на підставі отриманих з використанням засобів інформаційних технологій документів, які підтверджують дотримання зазначених обмежень, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документів до митниць ДФС передбачено законами України (частина перша ст. 197 Митного кодексу).

Довідково
РУЧНА ПОКЛАЖА — це товари, що належать громадянам і переміщуються через митний кордон України разом з цими громадянами без оформлення багажних чи інших перевізних документів;
СУПРОВОДЖУВАНИЙ БАГАЖ — це товари, що належать громадянам і переміщуються через митний кордон України у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни, з оформленням багажних або інших перевізних документів.

Переміщення за дозволом

Статтею 281 Закону № 318 установлено, що видавнича продукція, яка має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, може бути ввезена на митну територію України та розповсюджена на її території за умови наявності відповідного дозволу, крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше 10 примірників.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до законів № 5203 та № 2806 у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Так, видача, а також відмова у видачі чи анулювання дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, здійснюються відповідно до Порядку № 262, який набрав чинності з 21.05.2017 р.

Цей Порядок визначає процедуру видачі дозволів суб’єктам господарювання і не поширюється на ввезення видавничої продукції громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше 10 примірників.

Аналіз та оцінку видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яку не дозволено розповсюджувати на території України, здійснює експертна рада центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, — Держкомтелерадіо України, яка формується з представників органів державної влади, галузевих асоціацій, спілок, громадського експертного середовища, видавців, провідних діячів культури, мистецтва, науки і освіти, соціальних психологів, медіаекспертів та інших фахівців інформаційної сфери. Критерії оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, також розробляються та затверджуються Держкомтелерадіо України відповідно до вимог Закону № 318.

Як отримати дозвіл

Для отримання дозволу суб’єкт господарювання має подати такі документи:

 • заяву про надання дозволу, в якій зазначаються повна назва видання мовою оригіналу та українською мовою, країна-виробник, рік виходу у світ, кількість примірників, що ввозяться на митну територію України
 • один примірник оригіналу видання, що ввозиться на митну територію України
 • оригінал або нотаріально засвідчену в установленому порядку копію угоди, укладеної з власником прав на видання, що підтверджує надання права на розповсюдження видавничої продукції на території України, разом з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально
 • рецензію, складену державною мовою фахівцем (експертом) щодо оцінки та характеристики змісту видання, засвідчену підписом власника прав на видання

Слід зазначити, що наведений перелік документів, що подаються суб’єктом господарювання, є вичерпним.

Подання суб’єктом господарювання заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу, а також його видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) здійснюються у паперовій або електронній формі через центр надання адміністративних послуг.

Видача або надання відмови у видачі дозволу здійснюється безоплатно протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.

Підстави для відмови у видачі дозволу:

 • подання суб’єктом господарювання не в повному обсязі пакета документів, необхідних для одержання дозволу згідно із встановленим Законом № 318 переліком;
 • виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
 • негативний висновок експертної ради.

Переоформлення дозволу

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання — юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи — підприємця.

Переоформлення дозволу здійснюється безоплатно за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу становить п’ять робочих днів з дня одержання заяви про його переоформлення.

Видача дубліката

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу здійснюється на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Довідково
Видача (відмова у видачі, анулювання) дозволу здійснюється Держкомтелерадіо України (веб-сайт у мережі Інтернет http://comin.kmu.gov.ua; поштова адреса: 01001 м. Київ, вул. Прорізна, 2, тел.: (044) 278-53-49, факс: (044) 279-44-50; електронна пошта: office@comin.gov.ua).

Анулювання дозволу

Анулювання дозволу здійснюється за такими підставами:

 • звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання дозволу;
 • припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);
 • припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 • негативний висновок експертної ради.

Рішення Держкомтелерадіо України про анулювання дозволу повинно містити перелік та опис підстав (обґрунтування). Копія такого рішення надсилається суб’єкту господарювання не пізніше п’яти робочих днів з дня його прийняття. Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржено у суді.

Дозвіл видається на строк дії угоди, укладеної власником прав на видання, що підтверджує право на розповсюдження видавничої продукції на території України, але не більше ніж на п’ять років.

Держкомтелерадіо України веде реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, забезпечує його розміщення на своєму офіційному веб-сайті та єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Відповідальність

Розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без наявності відповідного дозволу, передбаченого ст. 281 Закону № 318, тягне за собою застосування до розповсюджувачів такої продукції адміністративно-господарських санкцій у формі накладення адміністративно-господарського штрафу в розмірі 10 мінімальних заробітних плат (32 000 грн) за кожен випадок такого розповсюдження, вчиненого вперше, та у розмірі 50 мінімальних заробітних плат (160 000 грн) за кожен наступний випадок такого розповсюдження.

Рішення про накладення штрафу приймає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб. Мотиви та обґрунтування щодо визначення розміру адміністративно-господарського штрафу мають міститися в рішенні про накладення штрафу.

Ввезення суб’єктами ЗЕД

Відповідно до положень ст. 4 Митного кодексу митне оформлення — виконання митних формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Статтею 74 цього Кодексу визначено, що імпорт (випуск для вільного обігу) — це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України.

Для поміщення товарів у митний режим імпорту особа, на яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:

 • подати митниці ДФС, що здійснює випуск товарів, документи на такі товари
 • сплатити митні платежі, якими відповідно до законів України оподатковуються товари під час ввезення на митну територію України в режимі імпорту
 • виконати встановлені згідно із законом вимоги щодо заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися як електронні документи, так і документи на паперовому носії (частина перша ст. 257 Митного кодексу).

Митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення митниці ДФС товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню (якщо згідно з Митним кодексом товари, транспортні засоби комерційного призначення підлягають пред’явленню), подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та всіх необхідних документів і відомостей, передбачених статтями 257 і 335 зазначеного Кодексу.

Згідно з частиною другою ст. 264 Митного кодексу митна декларація та інші документи подаються контролюючому органу в електронному вигляді з дотриманням вимог цього Кодексу або на паперових носіях. Митна декларація на паперовому носії супроводжується її електрон­ною копією.

Разом із митною декларацією подається рахунок або інший документ, що визначає вартість товару, та у випадках, установлених частинами п’ятою та шостою ст. 52 Митного кодексу, — декларація митної вартості.

На вимогу митниці ДФС декларант або уповноважена ним особа зобов’язані надати оригінали таких документів або засвідчені в установленому порядку копії.

Форму митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа встановлено постановою № 450.

Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа затверджено наказом № 631.

Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа затверджено наказом № 651.

Перелік відомостей, що вносяться до митної декларації, та документів, що подаються разом з митною декларацією, визначено частиною восьмою ст. 257 та частиною третьою ст. 335 Митного кодексу.

При цьому відомості про документи зазначаються декларантом або уповноваженою ним особою в установленому порядку в митній декларації, зокрема про:

 • документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію;
 • зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами;
 • транспортні (перевізні) документи;
 • комерційні документи, наявні у особи, яка подає декларацію;
 • документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів та обраний метод її визначення відповідно до ст. 53 Митного кодексу;
 • документи, що підтверджують дотримання обмежень, які виникають у зв’язку із застосуванням захисних, антидемпінгових та компенсаційних заходів (за наявності таких обмежень);
 • у разі необхідності — документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; документи, що підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів; документи, що підтверджують право на пільги зі сплати митних платежів, на застосування повного чи часткового звільнення від сплати митних платежів відповідно до обраного митного режиму; документи, що підтверджують зміну термінів сплати митних платежів;
 • у випадках, передбачених Митним кодексом, — документи, що підтверджують країну походження товару.

Водночас відповідно до ст. 197 зазначеного Кодексу у випадках, передбачених законом, на окремі товари встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митницями ДФС на підставі отриманих з використанням засобів інформаційних технологій документів, які підтверджують дотримання встановлених обмежень, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документів передбачено законами України.

Як вже зазначалося, відповідно до вимог ст. 281 Закону № 318 видавнича продукція, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, може бути ввезена на митну територію України та розповсюджена на її території суб’єктами ЗЕД за умови наявності відповідного дозволу.

Згідно з Переліком видавничої продукції, на яку встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, наведеним у додатку 16 до постанови № 436, документом, який підтверджує дотримання встановлених обмежень щодо переміщення через митний кордон України зазначеної у цьому Переліку видавничої продукції, є дозвіл на ввезення такої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

Відповідно до Класифікатора документів, затвердженого наказом № 1011, у графі 44 митної декларації зазначається код 5521 — дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на митну територію України.

Таким чином, митне оформлення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора для розповсюдження на території України, здійснюється митницями ДФС за наявності дозволу, виданого Держкомтелерадіо України.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Закон № 318 — Закон України від 05.06.97 р. № 318/97-ВР «Про видавничу справу». Закон № 5203 — Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI «Про адміністративні послуги». Закон № 2806 — Закон України від 06.09.2005 р. № 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Постанова № 436 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 436 «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України». Постанова № 450 — постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій». Наказ № 631 — наказ Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 631 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа». Наказ № 651 — наказ Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 651«Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа». Наказ № 1011 — наказ Мінфіну України від 20.09.2012 р. № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій». Порядок № 262 — Порядок видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 р. № 262