Бухоблік

Яку форму організації бухобліку обрати

10.07.2017 / 10:33

З дня реєстрації підприємства і до його ліквідації на підприємстві ведеться бухоблік. Питання його організації належить до компетенції власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Згідно з частиною четвертою ст. 8 Закону про бухоблік для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форму його організації:

  • введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
  • користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
  • ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;
  • самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися, та в бюджетних установах.

Нагадаємо, що згідно з частиною четвертою ст. 14 Закону про бухоблік оприлюднювати фінзвітність зобов’язані публічні акціонерні товариства, підприємства — емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи, державні і комунальні унітарні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток) належать державі чи територіальній громаді, а також господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави чи територіальної громади в яких становить 100 %.