Бухоблік

Кваліфікаційні вимоги: які вони

10.07.2017 / 11:10

Кваліфікаційні характеристики для працівників бухгалтерії визначено у Довіднику № 336. Він є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.

Довідник № 336 використовують, зокрема, для:

  • розроблення посадових інструкцій працівникам, які закріплюють їх обов’язки, права та відповідальність;
  • складання положень про структурні підрозділи, які визначають їх роль та місце в системі управління підприємством (установою, організацією);
  • ведення документації про укладення трудового договору (прийняття на роботу), професійне просування, переведення на іншу роботу, відсторонення від роботи, припинення і розірвання трудового договору;
  • присвоєння і підвищення категорій за посадою відповідно до оволодіння особою повним обсягом знань та робіт за результатами кваліфікаційної атестації.

! Зверніть увагу, що у документах (штатний розпис, запис до трудових книжок тощо) необхідно вживати повну назву професії (посади) відповідно до Довідника № 336, включаючи кваліфікаційну категорію, наприклад: «Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста)».

Розглянемо, які кваліфікаційні характеристики щодо знань, освіти та досвіду роботи для працівників бухгалтерії передбачено Довідником № 336 у табл. 1.

Таблиця 1

Професії працівників

Кваліфікаційна характеристика

Повинен знати

Кваліфікаційні вимоги

Головний бухгалтер
(розділ «Керівники»)

Нормативно-правові акти з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства, ПБО та інші нормативні документи Мінфіну України щодо порядку ведення бухобліку та складання фінзвітності, а також методичні документи міністерства та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування ПБО;

основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку, форми та порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;

правила проведення інвентаризацій активів та зобов’язань;

економіку, організацію виробництва, праці та управління;

податкову справу, основи цивільного права;

трудове, фінансове, господарське законодавство

Головний бухгалтер, начальник (завідувач) відділу (управління) бухгалтерського обліку:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

Завідувач сектора (бюро) у відділі (управлінні) бухгалтерського обліку:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

стаж бухгалтерської роботи для магістра — на менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років

Аудитор
(розділ «Професіонали»)

Законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали, які стосуються виробничої і господарської діяльності підприємства, установи, організації;

ринкові методи господарювання, закономірності та особливості розвитку економіки;

трудове, фінансове, податкове і господарське законодавство;

порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності;

методи аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи, організації;

правила проведення перевірок і документальних ревізій;

грошовий обіг, кредит, порядок ціноутворення;

умови оподаткування юридичних і фізичних осіб;

правила організації та ведення бізнесу;

етику ділового спілкування;

економіку, організацію виробництва, праці та управління;

порядок оформлення фінансових операцій і організацію документообігу;

чинні форми обліку та звітності;

правила та норми охорони праці

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

стаж бухгалтерської роботи — не менше 3 років

Бухгалтер з дипломом спеціаліста
(розділ «Професіонали»)

Нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;

план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій;

систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю

 

Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста):

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

стаж роботи за професією бухгалтера І категорії — не менше 2 років.

Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста):

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

без вимог до стажу роботи для магістра; для спеціаліста — не менше 2 років за професією бухгалтера II категорії.

Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста):

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст);

стаж роботи за професією бухгалтера — не менше 1 року.

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста):

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи

Бухгалтер-ревізор
(розділ «Професіонали»)

Законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, керівні, методичні, нормативні матеріали з організації бухобліку та складання звітності;

форми і методи бухобліку та аналізу господарської діяльності на підприємстві;

порядок проведення документальних ревізій і перевірок щодо правильного ведення бухобліку майна, зобов’язань та господарських операцій;

організацію документообігу і порядок документального оформлення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом основних засобів, ТМЦ та коштів;

план і кореспонденцію рахунків;

фінансове і господарське законодавство;

економіку, організацію виробництва, праці та управління;

ринкові методи господарювання;

правила експлуатації обчислювальної техніки;

трудове законодавство

Провідний бухгалтер-ревізор:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

стаж роботи за професією бухгалтера-ревізора І категорії — не менше 2 років.

Бухгалтер-ревізор І категорії:

повна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією бухгалтера-ревізора II категорії — не менше 2 років.

Бухгалтер-ревізор II категорії:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст);

стаж роботи за професією бухгалтера-ревізора — не менше 1 року.

Бухгалтер-ревізор:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу
господарської діяльності
(розділ «Професіонали»)

 

Законодавчі та нормативні правові акти, інші керівні, методичні та нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;

форми і методи бухгалтерського обліку;

порядок документального оформлення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом основних засобів, ТМЦ та коштів;

порядок обліку відвантаження та реалізації готової продукції, витрат виробництва (обігу), калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг);

методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства та його підрозділів;

порядок здійснення контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

податкове законодавство;

економіку, організацію виробництва (обігу), праці та управління;

ринкові методи господарювання; можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, правила її експлуатації;

основи трудового законодавства

Провідний економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

стаж роботи за професією економіста з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності І категорії — не менше 2 років.

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності І категорії:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією економіста з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності II категорії — не менше 2 років.

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності II категорії:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст);

стаж роботи за професією економіста з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності — не менше 1 року.

Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи

Бухгалтер
(розділ «Фахівці»)

Нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

облікову політику, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;

план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій;

систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю

Бухгалтер І категорії:

базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст);

стаж роботи за професією бухгалтера II категорії — не менше 1 року.

Бухгалтер II категорії:

базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст);

стаж роботи за професією бухгалтера — не менше 1 року.

Бухгалтер: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст);

для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста — стаж роботи на посаді технічного службовця у галузях фінансової діяльності, роботи з базами даних, статистики та бухобліку — не менше 1 року

Касир
(розділ «Технічні службовці»)

 

Правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;

нормативно-правові акти щодо ведення касових операцій, обліку цінних паперів;

правила експлуатації обчислювальної техніки

Старший касир:

повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві;

стаж роботи за професією касира — не менше 1 року.

Касир:

повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві;

без вимог до стажу роботи

Конторський службовець у бухгалтерії
(розділ «Технічні службовці»)

 

Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку і складання звітності безпосереднього напряму його діяльності;

практику застосування інструктивних та нормативних документів;

організацію документообігу на дільницях бухгалтерського обліку;

основи трудового законодавства;

основні методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи й організації;

основи економіки, організації виробництва, праці та управління;

основні принципи і практичні навички роботи на комп’ютері

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи

Обліковець
(реєстрація бухгалтерських даних)
(розділ «Технічні службовці»)

 

Нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;

основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;

систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Рахівник
(розділ «Технічні службовці»)

 

Основи організації бухгалтерського обліку;

форми первинних документів за дільницями обліку, правила їх заповнення;

порядок виконання розрахунків і звітності;

правила експлуатації обчислювальної техніки;

основи організації праці; основи законодавства про працю

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи

 

Особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційною комісії (п. 11 розділу 1 Довіднику № 336).