Митна справа

Переселення на ПМП: як ввезти авто

17.07.2017 / 11:35

Для громадян, які у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну ввозять товари, чинним законодавством передбачено пільги в оподаткуванні митними платежами. Розглянемо, за яких умов можливо скористатися таким правом при ввезенні транспортних засобів та які документи слід подати для здійснення митного огляду.

Спочатку з’ясуємо, що таке постійне місце проживання відповідно до чинного законодавства України з питань державної митної справи.

Пунктом 45 частини першої ст. 4 Митного кодексу встановлено, що постійне місце проживання (далі — ПМП) — це місце проживання на території будь-якої держави не менше одного року громадянина, який не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом будь-якого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цим громадянином службових обов’язків або зобов’язань за договором (контрактом).

Звільнення від митних платежів

Відповідно до положень ст. 374 Митного кодексу митне оформлення таких товарів і транспортних засобів здійснюється зі звільненням від оподаткування митними платежами.

При цьому звільняються від оподаткування митними платежами товари, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування, що ввозяться (пересилаються) ним у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну. Таке звільнення можливе протягом шести місяців з дня видачі документа, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні, за умови документального підтвердження того, що до дня видачі цього документа громадянин проживав на території країни, з якої він прибув, не менше трьох років.

У разі якщо громадянин, який переїжджає, не дотримується умов та строків, предбачених у вищезазначеній статті, то він втрачає змогу скористатися такою пільгою.

Зауважимо, що від оподаткування митними платежами звільняються:

 • товари, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування (крім товарів, що класифікуються за товарною позицією 8802 або одним із кодів 8903 91 99 00, 8903 92 99 00, 8903 99 99 00 згідно з УКТ ЗЕД);
 • транспортні засоби особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно з УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг 18-річного віку), за умови документального підтвердження того, що до дня видачі документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні, громадянин був власником (або співвласником) такого транспортного засобу не менше одного року, а транспортний засіб перебував за ним на постійному обліку (реєстрації) у відповідних реєстраційних органах країни постійного місця попереднього проживання громадянина не менше одного року, якщо такий транспортний засіб підлягає реєстрації в цій країні;
 • товари, що класифікуються в товарній позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД (у кількості однієї одиниці на кожного повнолітнього громадянина) за умови одночасного ввезення з транспортними засобами особистого користування, що класифікуються в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно з УКТ ЗЕД.

Умови для отримання права на пільгове ввезення ТЗ: 

 • ввезення ТЗ здійснюється протягом шести місяців з дня видачі документа, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні
 • до дня видачі документа, що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні, громадянин проживав на території країни, з якої він прибув, не менше трьох років
 • до дня видачі документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні, громадянин був власником (або співвласником) ТЗ, що ним ввозиться, не менше одного року
 • ТЗ, що ввозиться громадянином, перебував на постійному обліку (реєстрації) у відповідних реєстраційних органах країни постійного місця попереднього проживання громадянина не менше одного року, якщо він підлягає реєстрації в цій країні

Де здійснюється митне оформлення

Відповідно до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом № 1118 (далі — Правила), митне оформлення ТЗ, що переміщуються громадянами через митний кордон України, проводиться митним органом за місцем постійного проживання або тимчасового перебування таких громадян.

Які документи надаються

Згідно з розділом III Правил для пропуску через митний кордон України при ввезенні ТЗ на митну територію України його власник або уповноважена особа представляє уповноваженій посадовій особі митного органу, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, транспортні засоби для здійснення митного огляду й подає оригінали та ксерокопії таких документів:

 • що підтверджують право власності на транспортні засоби або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);
 • реєстраційних (технічних) документів на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави чи України) з відмітками про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом;
 • що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі митного оформлення транспортних засобів з наданням пільг в оподаткуванні). Працівники дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготерміновому відрядженні або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, замість довідки МЗС України подають довідку відповідної закордонної дипломатичної установи України про повернення з довгострокового відрядження або після проходження дипломатичної служби;
 • паспортних документів та інших документів, визначених законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання); посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном тощо.

Чи застосовуються вимоги «Євро-5»

Екологічні норми для транспортних засобів визначаються згідно з особливостями їх конструкції відповідно до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів та доданих до неї Правил Європейської економічної комісії ООН, до якої Україна приєдналася 10.02.2000 р.

Міжнародні вимоги щодо екологічних норм для транспортних засобів імплементовано в національне законодавство і запроваджено здійснення контролю за технічним регулюванням у сфері допуску до експлуатації, використання та ввезення колісних транспортних засобів

На сьогодні у національному законодавстві встановлено вимоги щодо відповідності транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, нових і таких, що були в користуванні під час пропуску таких ТЗ на митну територію України, зокрема відповідність їх екологічним нормам не нижче рівня «Євро-5», за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31.12.2015 р. включно, встановлені Законом № 2739.

Дія ст.  2 цього Закону не поширюється на транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України тимчасово, з метою транзиту та при переселенні громадян на постійне місце проживання до України.

Як проводиться державна реєстрація

Порядок державної реєстрації транспортних засобів особистого користування встановлено постановою № 1388. Відповідно до зазначеного Порядку Державна реєстрація транспортних засобів проводиться територіальними органами з надання сервісних послуг МВС.

Крім того, особливості державної реєстрації транспортних засобів, ввезених громадянами в Україну у зв’язку з переселенням на ПМП, встановлено Інструкцією № 379. При цьому передбачено, що транспортні засоби, які ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну, підлягають тимчасовій постановці на облік на строк до двох років з оформленням свідоцтва про реєстрацію ТЗ на право тимчасової експлуатації таких ТЗ з терміном дії на два роки без права їх відчуження або передачі в користування іншим особам.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VІ. Угода про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умви взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів — Угода про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, підписана 20.03.58 р. в м. Женеві, з поправками 95 р. Закон № 2739 — Закон України від 06.07.2005 р. № 2739-ІV «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів». Постанова № 1388 — постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.98 р. № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів». Наказ № 1118 — наказ Державної митної служби України від 17.11.2005 р. № 1118 «Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України». Інструкція № 379 — Інструкція про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них, затверджена наказом МВС України від 11.08.2010 р. № 379. 

«Гарячі лінії»

Дата: 23 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42