РРО. Готівка

РОЗДІЛ 7. РОЗРАХУНКОВІ ДОКУМЕНТИ: ЯК ОФОРМИТИ ТА ЗАСТОСОВУВАТИ

28.07.2017 / 14:41

Статтею 2 Закону про РРО передбачено, що розрахунковий документ — це документ установленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених Законом про РРО, зареєстрованим у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.

Положення про форму та зміст розрахункових документів затверджено наказом № 13 (далі — Положення № 13). Цим Положенням визначено форми і зміст розрахункових документів, які мають видаватися при здійсненні розрахунків суб’єктами господарювання для підтвердження факту продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг, а також комерційними агентами банків та небанківськими фінансовими установами при прийманні готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі — ПТКС), за винятком ПТКС, що дають змогу користувачеві здійснювати винятково операції з отримання коштів, та розрахунків при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

! Зверніть увагу
Форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення РК, КОРО, а також форма та порядок подання звітності, пов’язаної із застосуванням РРО або використанням РК, встановлюються контролюючим органом.

Згідно з п. 3 розділу І Положення № 13 установлені в цьому Положенні вимоги до змісту розрахункових документів визначають обов’язкові реквізити розрахункових документів. У разі відсутності в документі хоча б одного з обов’язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення такий документ не прийматиметься як розрахунковий.

Розглянемо порядок дотримання вимог щодо застосування розрахункових документів.

Касовий чек

Фіскальний касовий чек на товари (послуги) (далі — касовий чек) — це розрахунковий документ, надрукований РРО при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги) (п. 1 розділу ІІ Положення № 13).

Обов’язковими реквізитами касового чека є:

 • найменування господарської одиниці;
 • адреса господарської одиниці;
 • індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Податковим кодексом (перед номером друкуються великі літери «ПН») —для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ;
 • податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта),перед якими друкуються великі літери «ІД» (ідентифікаційні дані) — для суб’єктів господарювання, що не є платниками ПДВ;
 • якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру, —  кількість, вартість придбаного товару (отриманої послуги);
 • вартість одиниці виміру товару (послуги);
 • назва товару (послуги);
 • літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої вартості товару (послуги) — для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ;
 • позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит тощо) та сума коштів за цією формою оплати;
 • загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;
 • окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальна сума ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ» — для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ;
 • окремим рядком розмір ставки акцизного податку, загальна сума такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкується назва такого податку. У реквізиті «Акцизний податок» його назва наводиться згідно з Податковим кодексом. За потреби дозволяється використовувати скорочення — для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку (суб’єктів господарювання, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ);
 • порядковий номер касового чека, дата (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;
 • фіскальний номер РРО, перед яким друкуються великі літери «ФН»;
 • напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та найменування або логотип виробника.

Слід зауважити, що у разі застосування при проведенні розрахунків з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з РРО, касовий чек повинен додатково містити такі обов’язкові реквізити:

 • ідентифікатор еквайєра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати;
 • ідентифікатор платіжного пристрою;
 • суму комісійної винагороди (за наявності);
 • вид операції;
 • реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки) (допустимі правилами безпеки платіжної системи), перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ»;
 • напис «Код авт.» та код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, крім випадків, коли правила розрахунків платіжної системи передбачають складання розрахункових документів із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток) без виконання процедур авторизації;
 • підпис касира та підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ».

Видатковий чек

Фіскальний касовий чек видачі коштів (далі — видатковий чек) — розрахунковий документ, надрукований РРО при проведенні розрахунків у разі видачі коштів покупцеві при поверненні товару, рекомпенсації послуги, прийнятті цінностей під заставу та в інших випадках.

Обов’язковими реквізитами видаткового чека є:

 • найменування господарської одиниці;
 • адреса господарської одиниці;
 • індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Податковим кодексом (перед номером друкуються великі літери «ПН») — для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ;
 • податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), перед якими друкуються великі літери «ІД» — для суб’єктів господарювання, що не є платниками ПДВ;
 • якщо кількість поверненого товару (обсяг отриманої послуги, що рекомпенсується) не дорівнює одиниці виміру, — кількість, вартість поверненого товару (обсягу отриманої послуги, що рекомпенсується);
 • вартість одиниці виміру товару (послуги);
 • назва операції виплати або назва товару (послуги);
 • літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми коштів, що видається;
 • позначення форми виплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит тощо) та сума коштів за цією формою виплати;
 • загальна сума виданих коштів у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;
 • окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальна сума ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ» — для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ;
 • окремим рядком розмір ставки акцизного податку, загальна сума такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами, на початку рядка друкується назва такого податку. У реквізиті «Акцизний податок» його назва наводиться згідно з Податковим кодексом. За потреби дозволяється використовувати скорочення — для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку;
 • порядковий номер видаткового чека, дата (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;
 • фіскальний номер РРО, перед яким друкуються великі літери «ФН»;
 • напис «ВИДАТКОВИЙ ЧЕК» та найменування або логотип виробника.

Слід зауважити, що у видатковому чеку, надрукованому РРО, що забезпечує окреме накопичення у фіскальній пам’яті додатних та від’ємних сум, перед сумою виданих коштів може друкуватися знак «–» (мінус).

У разі застосування при проведенні розрахунків з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з РРО, видатковий чек повинен додатково містити обов’язкові реквізити — такі самі, що й для касового чека.

Розрахункова квитанція

Розрахунковою квитанцією вважається розрахунковий документ, бланк якого виготовлено друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом проставлення штампа при реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) або при видачі коштів покупцеві у разі повернення товару, рекомпенсації послуги, прийняття цінностей під заставу та в інших випадках.

Розрахункова квитанція складається з двох частин — корінця та відривної частини.

Обов’язкові реквізити відривної частини:

 • напис «РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ», серія (чотири літери) та номер (шість цифр), нанесені при виготовленні бланка квитанції;
 • найменування суб’єкта господарювання;
 • податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), перед яким друкуються великі літери «ІД» — для суб’єктів господарювання, що не є платниками ПДВ;
 • індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Податковим кодексом; перед номером друкуються великі літери «ПН»; за наявності на розрахунковій квитанції податкового номера дозволяється не вказувати податковий номер або серію та номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) — для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ;
 • назви окремих реквізитів, які стосуються даних про товар (послугу), а саме: написи «Назва товару (послуги)», «Вартість о. в.» (вартість одиниці виміру), «ПДВ (%)», «Акцизний податок», «Вартість»;
 • рядки для записування даних про товар (послугу) або про операцію виплати: назва товару (послуги, назва операції виплати), вартість одиниці виміру товару (суми коштів за однією операцією виплати), ставки акцизного податку, ПДВ у відсотках, вартість товару (суми коштів за здійсненими операціями виплати);
 • напис «Сума розрахунку (грн, коп.)» та загальна вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією розрахунковою квитанцією (загальна сума виданих коштів);
 • напис «Розрахунок провів», рядок для підпису особи, яка здійснює розрахунки;
 • дата (день, місяць, рік) проведення розрахунків.

Корінець розрахункової квитанції має містити такі обов’язкові реквізити:

 • серію та номер, які нанесені при виготовленні бланка квитанції та збігаються із серією та номером відривної частини;
 • напис «Сума розрахунку (грн, коп.), усього» та загальну суму отриманих за товар або послугу (виданих покупцеві) коштів;
 • напис «у тому числі за ставками ПДВ ___%», суму коштів, отриманих за товари чи послуги, продаж яких оподатковується ПДВ за ставкою ___%, за ставкою акцизного податку ___, суму коштів, отриманих за товари чи послуги, продаж яких оподатковується акцизним податком за ставкою ___, або суму виданих покупцеві коштів, якщо видана сума зменшує податкові зобов’язання платника ПДВ;
 • рядки для записування даних про товари (послуги), а в разі реалізації в роздрібній мережі підакцизних товарів — назву товару (з додатковим зазначенням марки для пального) та його вартість;
 • дату (день, місяць, рік) проведення розрахунків.
Довідково
При виготовленні бланка розрахункової квитанції додатково до серії та номера можуть наноситися друкарським способом інші реквізити.

Спрощена розрахункова квитанція

Спрощеною розрахунковою квитанцією є розрахунковий документ, бланк якого виготовлено друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом проставлення штампа при реєстрації розрахункових операцій, якщо відповідно до чинного законодавства розрахунки проводяться без застосування РРО:

 • за товари або послуги (за винятком реалізації в роздрібній мережі підакцизних товарів), якщо загальна сума розрахунку не перевищує 10 грн;
 • при продажу квитків тривалого користування (на декаду і більш тривалий період) на проїзд у міському або приміському пасажирському транспорті, якщо такі квитки є документами суворого обліку;
 • при видачі коштів у разі приймання від населення вторинної сировини (крім металобрухту).

Спрощена розрахункова квитанція складається з двох частин — корінця та відривної частини.

Відривна частина має містити такі обов’язкові реквізити:

 • серію (чотири літери) та номер (шість цифр), нанесені при виготовленні бланка квитанції;
 • податковий номер або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) фізичної особи, перед якими друкуються великі літери «ІД» — для суб’єктів господарювання, що не є платниками ПДВ;
 • напис «Всього» та загальну вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією спрощеною розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів).

Обов’язкові реквізити корінця:

 • серія (чотири літери) та номер (шість цифр), які нанесені при виготовленні бланка квитанції та збігаються із серією та номером відривної частини;
 • напис «Всього» та загальна вартість усіх товарів (послуг), оплачених за однією спрощеною розрахунковою квитанцією (загальна сума виданих коштів).

Слід зауважити, що при виготовленні бланка спрощеної розрахункової квитанції додатково до серії та номера можуть наноситися друкарським способом інші реквізити.

Чек ПТКС

Фіскальний касовий чек за операціями приймання та переказу готівкових коштів через ПТКС (далі — чек ПТКС) — розрахунковий документ, надрукований ПТКС при проведенні операцій приймання та переказу готівкових коштів.

Чек ПТКС має містити такі реквізити:

 • індивідуальний податковий номер платника ПДВ, який надається згідно з Податковим кодексом для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ, перед номером друкуються великі літери «ПН»;
 • податковий номер, перед яким друкуються великі літери «ІД»;
 • номер ПТКС;
 • адресу розміщення ПТКС;
 • систему оператора ПТКС (платіжну систему);
 • номер операції в системі оператора ПТКС (код транзакції в платіжній системі);
 • вид операції;
 • суму переказу;
 • літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми операції;
 • реквізити отримувача — вказуються реквізити отримувача переказу. Перед кожним реквізитом друкується його найменування, наприклад, «податковий номер», «код банку», при цьому кожний реквізит друкується з окремого рядка;
 • якщо отримувач є юридичною особою, друкуються найменування отримувача, податковий номер, номер розрахункового рахунку в банку, найменування банку отримувача, код банку;
 • якщо отримувач є фізичною особою і кошти перераховуються на рахунок отримувача в банку, друкуються прізвище, ім’я та по батькові отримувача, податковий номер або серія й номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), номер поточного рахунку в банку, найменування банку отримувача та код банку;
 • якщо отримувач є фізичною особою і кошти перераховуються з використанням електронного платіжного засобу на поточний рахунок, друкуються реквізити електронного платіжного засобу, передбачені правилами безпеки платіжної системи.

Назви товарів (послуг) — додатковий реквізит чека, який застосовується, якщо переказ призначено для оплати товарів (послуг), що придбаваються, а також якщо це передбачено правилами (регламентом) отримувача коштів. У такому разі забезпечується друкування в розділі назви товарів (послуг) усього переліку товарів (послуг) та їх вартості.

Реквізити платника переказу. Якщо правилами (регламентом) отримувача коштів передбачено повнішу ідентифікацію платника, дозволяється друкувати:

 • необхідну ідентифікаційну інформацію (прізвище, ім’я, по батькові, номер договору, реєстраційний код тощо). Перед кожним реквізитом друкується його найменування, наприклад, «Прізвище» або «Прізвище платника», при цьому кожний реквізит друкується з окремого рядка;
 • суму комісійної винагороди, літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої суми комісійної винагороди;
 • форму оплати, загальну суму операції у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;
 • літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ» — окремим рядком для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ;
 • напис «ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (назва платіжної системи, код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транз­акції в платіжній системі, значення коду);
 • порядковий номер касового чека, дату (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;
 • фіскальний номер РРО, перед яким друкуються великі літери «ФН»;
 • напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та найменування або логотип виробника.