РРО. Готівка

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

28.07.2017 / 15:28

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

Указ № 436 — Указ Президента України від 12.06.95 р. № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»

Закон про РРО — Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

Закон № 584 — Закон України від 19.09.2013 р. № 584-VII «Про Митний тариф України»

Закон № 679 — Закон України від 20.05.99 р. № 679-XIV «Про Національний банк України»

Закон № 1023 — Закон України від 12.05.91 р. № 1023-XII «Про захист прав споживачів»

Закон № 2908 — Закон України від 20.12.2001 р. № 2908-III «Про кредитні спілки»

Постанова № 121 — постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. № 121 «Про терміни переведення суб’єктів підприємницької діяльності на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій»

Постанова № 210 — постанова Правління Нацбанку України від 06.06.2013 р. № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою»

Постанова № 231 — постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 231 «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій»

Постанова № 637 — постанова Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні»

Постанова № 1336 — постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 р. № 1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

Наказ № 13 — наказ Мінфіну України від 21.01.2016 р. № 13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)»

Наказ № 336 — наказ Мінсоцполітики України від 29.12.2004 р. № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників»

Наказ № 406 — наказ ДФС України від 07.06.2017 р. № 406 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій»

Наказ № 481 — наказ Міндоходів України від 16.09.2013 р. № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення»

Наказ № 841 — наказ Мінфіну України від 28.09.2015 р. № 841 «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання»

Положення № 13 — Положення про форму та зміст розрахункових документів, затверджене наказом Мінфіну України від 21.01.2016 р. № 13

Положення № 637 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637

Порядок КОРО — Порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затверджений наказом Мінфіну України від 14.06.2016 р. № 547

Порядок опломбування РРО — Порядок опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затверджений наказом Мінфіну України від 14.06.2016 р. № 547

Порядок реєстрації РРО — Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом Мінфіну України від 14.06.2016 р. № 547

Пoрядок № 11 — Порядок доопрацювання електронних контрольно-касових апаратів, затверджений рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом при Кабінеті Міністрів України від 30.11.99 р. № 11

Порядок № 13 — Порядок подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), затверджений наказом Мінфіну України від 21.01.2016 р. № 13

Порядок № 601 — Порядок технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. № 601

Інструкція № 281/171/578/155 — Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затверджена наказом Мінпаливенерго України, Мінтрансзв’язку України, Мінекономіки України, Держспоживстандарту України від 20.05.2008 № 281/171/578/155

Інструкція № 502 — Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затверджена постановою Правління Нацбанку України від 12.12.2002 р.  № 502 

Вимоги № 199 —Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 р. № 199

Лист № 27-011/3958 — лист Нацбанку України від 30.01.2014 р. № 27-011/3958 «Щодо граничної суми готівкових розрахунків
при погашенні заборгованості перед фізичною особою за придбані товарно-матеріальні цінності для потреб фірми за власні кошти»