ЄСВ

Виплати за договорами ЦПХ у звітності

31.07.2017 / 15:39

Підприємство здійснює проектні роботи у сфері інжинірингу за договорами підряду. Такі договори мають терміни дії та виконання. Розрахунок за виконання робіт підприємство здійснює після приймання робіт та підписання акта виконання робіт. Тобто оплата здійснюється приблизно через 3 — 4 місяці після виконання робіт. Дізнаємося, як у звіті з ЄСВ відобразити суми виплат і чи зараховуватиметься таким працівникам стаж при призначенні пенсії.

Як нараховуємо ЄСВ

Платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами (ст. 4 Закону про ЄСВ).

Базою нарахування єдиного внеску для зазначених платників є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ).

При цьому згідно з п. 5 ст. 8 цього Закону єдиний внесок для всіх платників (крім пільгових категорій) встановлюється у розмірі 22 % до визначеної бази нарахування єдиного внеску.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основ­ним місцем роботи ставка єдиного внеску застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Згідно зі ст. 7 Закону про ЄСВ для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів) та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

Зазначений порядок обчислення єдиного внеску діє незалежно від того, як саме підрядник розподіляв час на виконання робіт та коли саме фактично виконувалися роботи. Водночас замовник має право у будь-який час перевіряти хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника (частина перша ст. 849 Цивільного кодексу).

Довідково
При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основ­ним місцем роботи ставка єдиного внеску застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Як відобразити у звіті

Для осіб які, зокрема, отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, і єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована, при формуванні табл. 6 додатка 4 до Порядку № 435 (далі — звіт з ЄСВ) застосовується код типу нарахувань «1».

У разі якщо укладення цивільно-правового договору не відображено в табл. 5 звіту з ЄСВ, то відповідно до п. 4 розділу V Порядку № 435 платник подає звіт за попередній період, який містить титульний аркуш (перелік таблиць звіту) з позначкою «додаткова» і табл. 5 зі статусом «додаткова», що містить дані на цю застраховану особу. Звіт з позначкою «додаткова» не повинен містити таблиць 1 — 4 звіту з ЄСВ.

Нагадаємо, що відомості до табл. 5 звіту з ЄСВ про початок і закінчення цивільно-правових відносин за договором підряду (виконання робіт) заносять відповідно до строків, зазначених у самому договорі

Також слід звернути увагу на те, що у реквізиті 15 табл. 6 звіту з ЄСВ кількість календарних днів перебування в цивільно-правових відносинах потрібно зазначати щомісяця незалежно від того, чи були нарахування.

У звіті з ЄСВ за місяць, у якому нараховано винагороду за договором підряду, суму такої винагороди та обчисленого з неї єдиного внеску слід відображати з помісячною розбивкою, тобто кількома рядками. Базу для єдиного внеску за кожен із місяців визначають діленням винагороди на кількість місяців, які охоплює період дії договору, причому незалежно від того, скільки часу протягом місяця діяв договір та в які саме дні фактично здійснювалася робота.

Важливо
Кількість календарних днів перебування в цивільно-правових відносинах потрібно зазначати у реквізиті 15 табл. 6 звіту з ЄСВ щомісяця незалежно від того, чи були нарахування.

За яких умов зараховується до стажу

Відповідно до ст. 24 Закону про пенсійне страхування страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню або брала добровільну участь у системі загально­обов’язкового державного пенсійного страхування, зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

Мінімальний страховий внесок — сума коштів, що визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску, встановлених законом, на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) (ст. 1 Закону про пенсійне страхування).

Отже, якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці». Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435