Податок на майно

Оновлено декларацію про майновий стан і доходи

14.08.2017 / 11:52

Наказом Мінфіну України від 06.06.2017 р. № 556 викладено у новій редакції податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі — податкова декларація) та Інструкцію щодо її заповнення. Зміни до існуючої на сьогодні форми податкової декларації обумовлено внесеними Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII змінами до розділу ІV Податкового кодексу.

Зазначеним Законом надано право: фізичним особам — підприємцям (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних із провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування, а також всім фізичним особам — платникам податку на доходи фізичних осіб за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит), надано право на сплату суми податкового зобов’язання, нарахованої на суму боргу (кредиту та/або відсотків), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності, протягом трьох років починаючи з року, в якому задекларовано суму такого податкового зобов’язання.

Отже, зміни внесено до Розрахунку податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою (додаток Ф2 до податкової декларації), зокрема розділ І «Доходи від провадження господарської діяльності» доповнено графою «амортизаційні відрахування», сума яких розраховується відповідно до підпунктів 177.4.6 — 177.4.9 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу. При цьому інформацію щодо нарахованої амортизації винесено в окремий розділ (розділ ІІ додатка Ф2).

Крім того, розділ «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору» додатка Ф2 доповнено рядком «сума податку на доходи фізичних осіб, самостійно нарахована платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами останнього базового (звітного) періоду, у тому числі у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця протягом звітного (податкового) року», який заповнюється, зокрема фізичними особами — підприємцями, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року та подали податкову декларацію відповідно до абзацу другого п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу.

Фізичні особи — підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, зазначають результати провадження господарської діяльності за звітний квартал (доходи, отримані від провадження господарської діяльності, вартість документально підтверджених витрат, пов’язаних із господарською діяльністю, сума чистого оподатковуваного доходу).

Розділ ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» податкової декларації у рядку 10.9 «інші доходи, в тому числі:» доповнено рядком 10.9.1 «у вигляді додаткового блага (прощений (анульований) борг за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит)», в якій відображається дохід, отриманий фізичною особою відповідно до абзаців другого та третього пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу та який така особа має право сплатити протягом трьох років починаючи з року, в якому задекларовано суму такого податкового зобов’язання.

Для розстрочення такої суми податкового зобов’язання платник податку разом із податковою декларацією подає до контролюючого органу заяву у довільній формі, що містить фактичні дані про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків), підтверджену відповідними документами кредитора, та коротке пояснення обставин, що призвели до виникнення необхідності здійснення розстрочення задекларованої суми податкового зобов’язання.

При цьому суми розстрочених податкових зобов’язань розраховуються платником податку самостійно згідно з документами щодо суми прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків) та погашаються рівними частинами кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, що настає за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня і до 20 грудня), починаючи з кварталу, що настає за тим кварталом, у якому до контролюючого органу подано заяву у довільній формі, що містить фактичні дані про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків), підтверджену відповідними документами кредитора, та коротке пояснення обставин, що призвели до виникнення необхідності здійснення розстрочення задекларованої суми податкового зобов’язання.

Наказ набирає чинності з 31.12.2017 р.