Інші податки

Нові об’єкти контролю

14.08.2017 / 14:42

З 01.01.2017 р. в Україні запроваджено нові критерії для віднесення господарських операцій до контрольованих. Відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу операції платника податків, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств та здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, є контрольованими операціями (далі — КО).

З метою реалізації вищезазначеної норми затверджено Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, що не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок) та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (далі — Перелік № 480), який набрав чинності з 27.07.2017 р.

Що було передумовою затвердження Переліку № 480

Перелік № 480 включає 95 організаційно-правових форм нерезидентів із 26 країн світу, в тому числі такі «респектабельні» країни, як Велика Британія, Канада, США, ФРН, Польща тощо (див. с. 16).

Жодна країна з Переліку № 480 не входить до Переліку № 977, яким визначено держави (території), операції із нерезидентами яких в цих державах (на територіях) також підпадають під конт­роль трансфертного ціноутворення (далі — ТЦ).

Поширення контролю за ТЦ на операції з нерезидентами з Переліку № 480 викликано тенденцією останніх років щодо структурування бізнесу через так звані «податково-прозорі» компанії, зареєстровані в країнах з високими податковими ставками. Насамперед це різні форми партнерств (Partnership, Limited Partnership, Limited Liability Partnership), які оподатковуються на рівні учасників та учасники яких зазвичай зареєстровані в класичних офшорних юрисдикціях. У разі якщо такі «податково-прозорі» компанії ведуть господарську діяльність поза межами країни реєстрації, податок на прибуток (корпоративний податок) вони не сплачують. Враховуючи, що партнери в офшорах також не сплачуються податки, операції з «податково-прозорими» нерезидентами дають змогу платникам податків виводити прибуток від оподаткування в Україні, уникаючи при цьому контролю за ТЦ.

Найбільшою популярністю в українських платників податків користуються англійські та шотландські партнерства Limited Partnership (далі — LP) та Limited Liability Partnership (далі — LLP).

Крім того, до Переліку № 480 увійшли нерезиденти інших організаційно-правових форм (далі — ОПФ), які за законодавством своїх країн можуть бути звільнені від оподаткування податком на прибуток, наприклад, компанії у формі Free Zone Limited Liability Company (FZ LLC) або Free Zone Establishment (FZE), зареєстровані у вільних економічних зонах Об’єднаних Арабських Еміратів.

Як використовувати Перелік № 480 у 2017 році

Відповідно до розділу ХХ Податкового кодексу господарські операції з нерезидентами, ОПФ яких включено до Переліку № 480, визнаються контрольованими з дати набрання ним чинності (п. 41 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).

Отже, у разі якщо річний дохід платника податків за 2017 р. понад 150 млн грн та загальний обсяг операцій з таким контрагентом перевищує 10 млн грн, з 27.07.2017 р. вони можуть визнаватися контрольованими.

Водночас обсяг операцій з контрагентом розраховується за підсумками всього 2017 р.

Приклад 1

Річний дохід платника податків від будь-якої діяльності за 2017 р. перевищує 150 млн грн (за вирахуванням непрямих податків).

Протягом року платник здійснював господарські операції з нерезидентом із Великої Британії з організаційно-правовою формою LLP. Загальний обсяг господарських операцій з ним протягом 2017 р. досяг 19 млн грн (за вирахуванням непрямих податків), при цьому в період з 01.01.2017 р. по 26.07.2017 р. обсяг операцій — 11 млн грн, а з 27.07.2017 р. по 31.12.2017 р. — 8 млн грн.

Господарські операції, здійснені в період з 27.07.2017 р. по 31.12.2017 р., на суму 8 млн грн є контрольованими та підлягають відображенню у Звіті про контрольовані операції (далі — Звіт про КО) за 2017 р.

Коли операції з нерезидентом не вважаються контрольованими

Частиною другою пп. «г» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу визначено: якщо нерезидентом, ОПФ якого включено до Переліку № 480, у звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), операції з таким контрагентом не є контрольованими.

Водночас такі операції з цим нерезидентом не повинні підпадати під інші критерії визнан­ня операцій контрольованими, зазначені у підпунктах «а» — «в» пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу, тобто:

  • нерезидент не є пов’язаною особою з платником податків, у тому числі у випадках, визначених пп. 39.2.1.5 цього підпункту (операції через фірми-«прокладки»);
  • операція з продажу/придбання товарів (послуг) з нерезидентом не здійснювалась через комісіонерів-нерезидентів;
  • нерезидент не зареєстрований у державі (на території), включеній до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу (зараз це розпорядження № 977-p), або не є резидентом такої держави.

Як підтвердити сплату податку нерезидентом

Податковим кодексом не визначено документ для підтвердження сплати нерезидентом податку на прибуток (корпоративний податок) та орган, який має видавати такий документ. Водночас, ураховуючи норми п. 103.5 ст. 103 Податкового кодексу, ДФС рекомендовано отримувати від контрагента документ, що видається фінансовим (податковим) органом відповідної країни, за формою, затвердженою згідно із законодавством цієї країни. Такий документ має бути належним чином легалізований та перекладений відповідно до законодавства України (лист № 6857).

Разом з тим зазначена рекомендація не обмежує платника податків у самостійному виборі способу та форми отримання інформації щодо сплати нерезидентом податку на прибуток (корпоративного податку) в звітному році.

Платник податків у разі проведення господарських операцій з нерезидентом, ОПФ якого входить до Переліку № 480, та невключення їх до Звіту про КО має бути готовим надати відповідний документ або інформацію на запит контролюючого органу у випадках, передбачених пп. 3 п. 2 роз­­ділу ІІІ Порядку № 706, та/або під час проведення документальних перевірок.

 Приклад 2

Платник податків здійснював господарські операції з нерезидентом із Канади з організаційно-правовою формою LP. Контрагент-нерезидент надав платнику податків довідку Податкового управління Канади про те, що у звітному році він сплатив податок на прибуток у сумі 250 тис.  канадських доларів. У такому разі за умови, що нерезидент не є пов’язаною особою з платником податків та/або операції не здійснюються через комісіонерів-нерезидентів, ураховуючи те, що Канада не входить до Переліку № 977, господарські операції платника податків з таким нерезидентом не визнаються контрольованими незважаючи на включення ОПФ нерезидента до Переліку № 480.

ПЕРЕЛІК 
організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи

Назва держави
(території)

Організаційно-правова форма

Назва мовою держави реєстрації/назва, транслітерована латиницею

Скорочена назва (абревіатура)

Назва українською мовою

Назва англійською мовою

Австралія

General Partnership

GP

Повне партнерство

General Partnership

Limited Partnership

LP

Партнерство з обмеженою відповідальністю

Limited Partnership

Австрійська Республіка

Offene Handelsgesellschaft

OHG

Повне партнерство

General Partnership

Offene Erwerbsgesellschaft

OEG

Повне комерційне партнерство

General Сommercial Partnership

Kommandit Gesellschaft

KG

Командитне партнерство

Limited Partnership

Kommandit Erwerbsgesellschaft

KEG

Командитне комерційне партнерство

Limited Сommercial Partnership

Gesellschaft nach bürgerlichem Recht

GesnbR

Просте партнерство

Civil Law Partnership

Королівство Бельгія

Société en Nom Collectif, Vennootschap Onder Firma

SNC, VOF

Повне партнерство

General Рartnership

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Partnership (Ordinary Partnership)

 

Партнерство (звичайне партнерство)

Partnership (Ordinary Partnership)

Limited Partnership

LP

Обмежене партнерство

Limited Partnership

Limited Liability Partnership

LLP

Партнерство з обмеженою відповідальністю

Limited Liability Partnership

Королівство Данія

Skattesinteressentskab

 

Повне партнерство

General Partnership

Interessentskab

I/S

Повне партнерство, засноване морськими компаніями

General Partnership, owned shipping firm

Kommanditselskab

K/S

Партнерство з обмеженою відповідальністю

Limited Partnership

Udlodende investeringsforening

 

Інвестиційний фонд, який щороку розподіляє прибуток

Distributing Investment Fund

Республіка Естонія

Lepinguline investeerimisfond

 

Інвестиційний фонд

Investment Fund

Держава Ізраїль

שותפות כללית

GP

Повне партнерство

General Partnership

שותפות מוגבלת

LP

Обмежене партнерство

Limited Partnership

Італійська Республіка

Società іn Nome Collettivo

S.N.C.

Повне партнерство

General Partnership

Società іn Accomandita Semplice

LP

Партнерство з обмеженою відповідальністю

Limited Partnership

Канада

General Partnership

GP

Повне партнерство

General Partnership

Limited Partnership

LP

Обмежене партнерство

Limited Partnership

Trust

 

Траст

Trust

Extra Provincial Corporation

EPC

Екстрапровінційна компанія

Extra Provincial Corporation

Республіка Корея

Johap

 

Повне партнерство

General Partnership

Hapja johap

 

Обмежене партнерство

Limited Partnership

Hapja hoesa

 

Компанія у формі партнерства з обмеженою відповідальністю

Limited Partnership Company

Hapmyung hoesa

 

Компанія у формі партнерства з необмеженою відповідальністю

Unlimited Partnership Company

Ikmyung johap

 

Приховане партнерство

Hidden Partnership

Велике Герцогство Люксембург

Société en Commandite Simple

SECS

Партнерство з обмеженою відповідальністю

Limited Partnership

Société en Commandite par Actions

SECA

Акціонерне партнерство з обмеженою відповідальністю

Partnership Limited by Shares

Société en Nom Collectif

SENC

Повне партнерство

General Partnership

Société Civile

 

Просте партнерство

Civil Partnership

Association en Participation

 

Асоціація

Association

Société en Commandite Spécial

SCSp

Спеціальне обмежене партнерство

Special Limited Partnership

Société d’Investissement à Capital Fixe

SICAF

Інвестиційна компанія з фіксованим капіталом

Investment Company with Fixed Capital

Société d’Investissement à Capital Variable

SICAV

Інвестиційна компанія з перемінним капіталом

Investment Company with Variable Capital

Fonds Communde Placement

 

Інвестиційний фонд

Fonds Communde Placement

Республіка Маврикій

Société civile

 

Просте партнерство

Civil Partnership

Société à responcibilitée limitée

 

Партнерство з додатковою відповідальністю

Limited Liability Partnership

Société en commandite simple

 

Просте командитне партнерство

Limited Partnership

Société en nom collectif

 

Повне партнерство

General Partnership

Global Business Companies category II

 

Компанія глобального бізнесу категорії II

Global Business Companies Category II

Республіка Мальта

Partnership en commandite

 

Повне партнерство

Limited Partnership

Partnership en nom collectif

 

Партнерство з обмеженою відповідальністю

General Partnership

Королівство Нідерландів

Vennootschap Onder Firma

V.O.F.

Повне партнерство

General Partnership

Commanditaire Vennootschap

C.V.

Партнерство з обмеженою відповідальністю

Limited Partnership

Maatschap

 

Професійне партнерство

Partnership

Stichting

 

Фонд

Fund

Besloten Fonds voor Gemene Rekening

 

Спільний фонд

Private Mutual Fund

Федеративна Республiка Німеччина

Gesellschaft Bürgerlichen Rects

GbR

Просте партнерство цивільно-правової форми

Civil Law Partnership

Stille Gesellshaft

 

Пасивне партнерство

Dormant Partnership

Kommandit Gesellschaft auf Aktien

KGaA

Акціонерне командитне партнерство

Partnership lLmited by Shares

Kommandit Gesellschaft

KG

Командитне партнерство

Limited Partnership

Offene Handelsgesellschaft

OHG

Повне партнерство

General Partnership

Нова Зеландія

General Partnership

GP

Повне партнерство

General Partnership

 

Limited Partnership

LP

Партнерство з обмеженою відповідальністю

Limited Partnership

Об’єднані Арабські Емірати

Free Zone Company

FZCO

Компанія вільної економічної зони

Free Zone Company

Free Zone Establishment

FZE

Підприємство вільної економічної зони

Free Zone Establishment

Free Zone Limited Liability Company

FZ LLC

Компанія з обмеженою відповідальністю вільної економічної зони

Free Zone Limited Liability Company

Limited Liability Company

LLC

Компанія з обмеженою відповідальністю

Limited Liability Company

Sole Proprietorship

SP

Індивідуальне приватне підприємство

Sole Proprietorship

International Business Company

IBC

Міжнародна бізнес-компанія

International Business Company

Республіка Польща

Spólka Komadytowa

S.K.

Партнерство з обмеженою відповідальністю

Limited Partnership

Spółka partnerska

 

Професійне партнерство

Professional Partnership

Spółka Komandytowo-Akcyjna

S.K.A.

Акціонерне партнерство з обмеженою відповідальністю

Partnership Limited by Shares

Spólka Jawna

S.J.

Повне партнерство

General Partnership

Spólka prawa Cywolnego

S.C.

Просте партнерство

Civil Partnership

Республіка Сінгапур

General Partnership

GP

Повне партнерство

General Partnership

Limited Partnership

LP

Обмежене партнерство

Limited Partnership

Limited Liability Partnership

LLP

Партнерство з обмеженою відповідальністю

Limited Liability Partnership

Словацька Республіка

Verejná Obhodná Spoločnost’

V.O.S.

Повне партнерство

General Partnership

Komanditná Spoločnost’

K.S.

Партнерство з обмеженою відповідальністю

Limited Partnership

Сполучені Штати Америки

(штати Делавер, Каліфорнія, Невада, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Техас, Флорида)

General Partnership

GP

Повне партнерство

General Partnership

Limited Liability Partnerhip

LLP

Партнерство з обмеженою відповідальністю

Limited Liability Partnerhip

Limited Liability Company

LLC

Компанія з обмеженою відповідальністю

Limited Liability Company

Турецька Республіка

Kollektif Şirket

 

Повне партнерство

General Partnership

Adi Şirket

 

Обмежене партнерство

Limited Partnership

Французька Республіка

Société en Nom Collectif

S.N.C.

Повне партнерство

General Partnership

Société en Commandite Simple

S.C.S.

Партнерство з обмеженою відповідальністю

Limited Partnership

Groupement d’Intérêt économique

G.I.E.

Об’єднання за економічним спрямуванням

 

Société civile

 

Просте (цивільне) партнерство

Civil Partnership

Société en participation

 

Об’єднання

 

Fonds Commun de Placement a Risques

 

Інвестиційний фонд (із спеціалізацією на ризикових операціях)

 

Чеська Республіка

Komanditní Společnost

K.S.

Партнерство з обмеженою відповідальністю

Limited Partnership

Veřejná Obhodní Společnost

V.O.S.

Повне партнерство

General Partnership

Швейцарська Конфедерація

Kollektivgesellschaft, Société en nom collectif, Società in nome collettivo

 

Повне партнерство

General Partnership

Kommanditgesellschaft, Société en commandite, Società in accomandita

LP

Партнерство з обмеженою відповідальністю

Limited Partnership

Einfache Gesellschaft, Société simple, Società semplice

 

Просте партнерство

Simple Partnership

Японія

Nin’i kumiai

 

Повне партнерство

General Partnership

Toushi jigyo yugen sekinin kumiai

 

Інвестиційне партнерство з обмеженою відповідальністю

Investment Business Limited Partnership

Yugen sekinin jigyo kumiai

 

Партнерство з обмеженою відповідальністю

Limited Liability Partnership

Goshi-Kaisha

 

Компанія у вигляді партнерства з обмеженою відповідальністю

Limited Partnership Company

Gomei Kaisha

 

Компанія у вигляді повного партнерства

General Partnerhsip Company

Tokumei Kumiai

 

Спляче партнерство

Silent Partnership

Що вважається несплатою  податку на прибуток (корпоративного податку)

Враховуючи, що компанії з ОПФ, які включено до Переліку № 480, є «фіскально-прозорими» юридичними особами, то нерезидентом, який не сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) для цілей пп. «г» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу, вважається:

  • нерезидент, звільнений відповідно до законодавства країни реєстрації від сплати такого податку в звітному році незалежно від підстав та причин такого звільнення; або
  • якщо ставку оподаткування податку на прибуток (корпоративного податку) для такого нерезидента встановлено у розмірі 0 %.

Який звітний період використовується для нерезидента

За правилом, визначеним пп. 39.4.1 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу, для цілей податкового контролю за ТЦ звітним періодом є календарний рік. Таким чином, господарські операції із нерезидентом, ОПФ якого включено до Переліку № 480, визнаватимуться неконтрольованими у разі сплати нерезидентом податку на прибуток (корпоративного податку) саме у звітному календарному році, в якому платником здійснювалися зазначені господарські операції.

Який документ підтверджує державу резидентства

Слід звернути увагу, що КО згідно з пп. «г» пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу також визнаються господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.

Статус податкового резидентства відповідно до п. 103.5 ст. 103 Податкового кодексу може бути підтверджено, зокрема, довідкою, яка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і яка повинна бути належним чином легалізована, перекладена згідно із законодавством України.

Як у випадку із довідкою (інформацією) про сплату нерезидентом податків у звітному році, довідка про статус податкового резидентства контрагента за потреби має бути надана платником податків на запит контролюючого органу під час з’ясування обставин неподання Звіту про КО відповідно до пп. 3 п. 2 розділу ІІІ Порядку № 706 та/або під час проведення документальних перевірок. 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Розпорядження № 977-p — розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. № 977-p «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України». Перелік № 480 — Перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. № 480. Перелік № 977 — Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. № 977-р. Порядок № 706 — Порядок проведення моніторингу контрольованих операцій, затверджений наказом Мінфіну України від 14.08.2015 р. № 706.
Лист № 6857/6/99-99-15-02-02-15 — лист ДФС України від 03.04.2017 р. № 6857/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо визначення окремих операцій контрольованими»