Податок на прибуток

Зміна статусу неприбутковості: як звітувати

14.08.2017 / 15:01

01.07.2017 р. — граничний строк приведення неприбутковими організаціями своїх установчих документів у відповідність із нормами Податкового кодексу з метою включння до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій. Як звітувати тим неприбутківцям, які не встигли вчасно переоформити документи?

Відповідно до положень п. 35 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу неприбуткові організації, які внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр) на день набрання чинності Законом № 652, що не відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 цього Кодексу, з метою включення до нового Реєстру були зобов’язані до 01.07.2017 р. привести свої установчі документи у відповідність із нормами Кодексу та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу.

Ті неприбуткові організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами Податкового кодексу, після 01.07.2017 р. виключаються контролюючим органом з Реєстру, відповідно втрачають ознаку неприбутковості і стають платниками податку на прибуток підприємств.

Це означає, що протягом 2017 р. такі організації мають два «статуси»:

  • до 01.07.2017 р. не є платниками податку на прибуток;
  • з 01.07.2017 р. є платниками податку на прибуток і відповідно повинні відзвітувати за два такі періоди.

Для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу та внесені до Реєстру, встановлюється річний податковий (звітний) період (крім випадків, передбачених пп. 133.4.3 зазначеного пункту).

Для платників податку на прибуток, яких зареєстровано протягом звітного (податкового) року (новостворені), встановлюється річний звітний період, що починається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду.

Неприбуткова організація — юридична особа, яка не привела свої установчі документи у відповідність із нормами п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу до 01.07.2017 р., сплачує податок на прибуток як новостворений платник цього податку на підставі декларації за річний звітний період, який розпочинається з 01.07.2017 р. і закінчується 31.12.2017 р.

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт) подається за формою, затвердженою наказом № 553.

Декларація з податку на прибуток (далі — Декларація) подається за формою, затвердженою наказом № 897.

Порядок звітування неприбутковими організаціями, яких з 01.07.2017 р. виключено з Реєстру:

за період з 01.01.2017 р. по 30.06.2017 р.

подаються Звіт за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року (який для таких організацій дорівнює періоду з 01.01.2017 р. по 30.06.2017 р.), та фінзвітність за перше півріччя 2017 р. протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, з граничним строком подання 01.03.2018 р.

за період з 01.07.2017 р. по 31.12.2017 р.

подаються Декларація за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, із показниками діяльності, обрахованими за період з 01.07.2017 р. по 31.12.2017 р., та фінзвітність за 2017 р. протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, з граничним строком подання  01.03.2018 р.

У разі якщо виключені з 01.07.2017 р. із Реєстру організації знову включено до нього у період з 01.07.2017 р. по 31.12.2017 р.:

за період перебування на загальній системі оподаткування

подаються Декларація за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, із показниками діяльності, обрахованими за період перебування на загальній системі оподаткування, та фінзвітність за 2017 р. протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто з граничним строком подання 01.03.2018 р.

за період перебування у Реєстрі

подаються Звіт за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, із показниками діяльності, обрахованими за період перебування у Реєстрі, та фінзвітність за 2017 р. протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто з граничним строком подання 01.03.2018 р.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 652 — Закон України від 17.07.2015 р. № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України». Наказ № 553 — наказ Мінфіну України від 17.06.2016 р. № 553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації». Наказ № 897 — наказ Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств»