Інші податки

Розділ 2. Нормативно-правове регулювання ТЦ в Україні

28.08.2017 / 10:49

Норми ТЦ в Україні запроваджено з 01.09.2013 р.

Протягом наступних років вони неодноразово змінювались та вдосконалювались. Останні зміни щодо ТЦ до Податкового кодексу внесено Законом № 1797.

Хронологія законодавства Україні щодо ТЦ:

  • З 01.09.2013 р. по 31.12.2014 р. в Україні діяли норми, встановлені Законом № 408. Контроль здійснювався за дотриманням рівня «звичайних цін» для цілей податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість. Крім зовнішньоекономічних операцій також контролювались й окремі операції між резидентами — пов’язаними особами.
  • З 30.05.2014 р. Законом № 1260 було внесено певні зміни, зокрема перенесено термін подання першої звітності за 2013 р. до 01.10.2014 р.
  • З 01.01.2015 р. цим Законом ст. 39 Податкового кодексу викладено у новій редакції. Введено поняття «принцип витягнутої руки», який є ширшим за поняття «звичайна ціна» та вимагає під час оцінки «ринковості» відносин між платниками оцінювати не лише ціну операції, а також інші фінансові та комерційні умови, які впливають на обсяг оподатковуваного прибутку платника. З під контролю ТЦ виключено операції між резидентами України та податок на додану вартість.

З 13.08.2015 р. Законом № 609 внесено ряд технічних правок до окремих норм ст. 39 Податкового кодексу, збільшено штрафні санкції за порушення порядку подання звіту про КО та документації з ТЦ та змінено вартісні критерії визначення КО.

Подальше вдосконалення українських правил ТЦ відбулось з 01.01.2017 р. з набранням чинності Законом № 1797. Зокрема, збільшено вартісні критерії визначення КО та розширено перелік операцій, які можуть бути визнані контрольованими, нормативно закріплено можливість використання для зіставлення фінансової інформації зіставних юридичних осіб, перенесено термін подання звіту про контрольовані операції (далі — Звіт про КО) до 1 жовтня року, що настає за звітним тощо.

Принцип «витягнутої руки» в українському законодавстві

Як вже зазначалось, світовим стандартом для ТЦ є принцип «витягнутої руки», який з 01.01.2015 р. було імплементовано в національне законодавство України.

ПРИНЦИП «ВИТЯГНУТОЇ РУКИ»

Ст. 9 Модельної конвенції ОЕСР

Пп. 39.1 ст. 39 Податкового кодексу

Якщо між двома асоційованими (взаємозалежними) підприємствами в їхніх комерційних або фінансових взаємовідносинах створюються або встановлюються умови, відмінні від тих, які мали б місце між двома незалежними підприємствами, тоді будь-який прибуток, який за відсутності таких умов міг би бути нарахований одному з них, але з причин наявності цих умов не був йому нарахований, може бути включений до прибутку цього підприємства і відповідно оподаткований.

Обсяг оподатковуваного прибутку, отриманого платником податку, який бере участь в одній чи більше КО, вважається таким, що відповідає принципу «витягнутої руки», якщо умови зазначених операцій не відрізняються від умов, що застосовуються між непов’язаними особами у співставних неконтрольованих операціях.

Якщо умови в одній чи більше КО не відповідають принципу «витягнутої руки», прибуток, який був би нарахований платнику податків в умовах КО, що відповідає зазначеному принципу, включається до оподатковуваного прибутку платника податку.

У п. 39.1 ст. 39 Податкового кодексу визначаються загальні засади застосування принципу «витягнутої руки» в податковому законодавсті України.

По-перше, встановлюється обов’язок платника податку, який здійснює КО, визначати обсяг оподатковуваного прибутку відповідно до принципу «витягнутої руки»: платник податку, який бере участь у КО, повинен визначати обсяг його оподатковуваного прибутку відповідно до принципу «витягнутої руки» (пп. 39.1.1 зазначеного пункту).

По-друге, визначається за яких умов обсяг оподатковуваного прибутку платника податку визнається таким, що відповідає принципу «витягнутої руки»: обсяг оподатковуваного прибутку, отриманого платником податку, який бере участь в одній чи більше КО, вважається таким, що відповідає принципу «витягнутої руки», якщо умови зазначених операцій не відрізняються від умов, що застосовуються між непов’язаними особами у співставних неконтрольованих операціях (пп. 39.1.2 п. 39.1 ст. 39 Податкового кодексу).

По-третє, закріплюються правові підстави коригування податкових зобов’язань платника податків відповідно до принципу «витягнутої руки»: якщо умови в одній чи більше КО не відповідають принципу «витягнутої руки», прибуток, який був би нарахований платнику податків в умовах КО, що відповідає зазначеному принципу, включається до оподатковуваного прибутку платника податку (п. 39.1.3 п. 39.1 ст. 39 Податкового кодексу).

По-четверте, визначено що контроль за ТЦ здійснюється з використанням методів ТЦ, визначених у ст. 39 Податкового кодексу, та об’єктом контролю є база оподаткування податком на прибуток підприємств: встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки» проводиться за методами, визначеними п. 39.3 зазначеної статті, з метою перевірки правильності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств. (п. 39.1.2 п. 39.1 цієї статті).

ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНІ АКТИ У СФЕРІ ТЦ, ЩО ДІЮТЬ В УКРАЇНІ СТАНОМ НА СЕРПЕНЬ 2017 р.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова від 04.07.2017 р.

№ 480

Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи

Постанова від 29.03.2017 р.

№ 191

Про затвердження Порядку визначення середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи для цілей трансфертного ціноутворення

Постанова від 08.09.2016 р.

№ 616

Про затвердження переліку товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»

Розпорядження від 16.09.2015 р. № 977-p

Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу

Постанова від 17.07.2015 р. № 504

Про затвердження Порядку попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення

Постанова від 04.06.2015 р. № 381

Про затвердження Порядку розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення

Акти Мінфіну України та ДФС України

Наказ Мінфіну України від 13.07.2017 р. № 629

Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» та Вимог до його (її) складення

Наказ Мінфіну України від 03.07.2017 р. № 621

Про затвердження форми Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту

Наказ Мінфіну України від 10.03.2016 р. № 344

Про затвердження Порядку проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій

Наказ Мінфіну України від 18.01.2016 р. № 8

Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції

Наказ Мінфіну України від 14.08.2015 р. № 706

Про затвердження Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення

Наказ Мінфіну України від 28.04.2017 р. № 467

Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (включає Додаток ТЦ для цілей відображення самостійного коригування)

Наказ ДФС України від 31.10.2014 р. № 232

Про затвердження форми та Порядку складання Повідомлення про виявлені контрольовані операції

Наказ Міндоходів України від 01.07.2014 р. № 368

Про внесення змін до Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення, затвердженої наказом Міндоходів від 22.11.2013 р. № 699 (в частині застосування норм Податкового кодексу для КО, здійснених у 2013—2014 роках)

Питання практичного застосування правил ТЦ розглядались також у листах ДФС:

Листи ДФС України*

від 14.08.2017 р. № 21674/7/99-99-14-01-02-17

Про набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року № 480

від 20.07.2017 р. № 19084/7/99-99-14-01-02-17

Про неподання документації з трансфертного ціноутворення

від 09.03.2017 р. № 5898/7/99-99-14-01-02-17

Про визнання операцій з внесення учасником підприємства до статутного капіталу основних засобів (обладнання) контрольованими

від 10.02.2017 р. № 3282/7/99-99-14-01-02-17

Про застосування штрафних санкцій за порушення вимог п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України

від 02.02.2017 р. № 2376/7/99-99-15-02-01-17

Провнесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення

від 21.11.2016 р. № 37245/7/99-99-14-01-02-17

Про розгляд листа

від 14.04.2016 р. № 13362/7/99-99-19-02-02-17

Про застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення

від 21.12.2015 р. № 46593/7/99-99-22-01-02-17

Про проведення опитування з питань трансфертног оціноутворення

від 10.07.2015 р. № 25066/7/99-99-22-01-02-17

Про контроль за поданням звітів про контрольовані операції

від 07.07.2015 р. № 24525/7/99-99-22-01-02-17

Про податковий контроль за трансфертним ціноутворенням

від 23.03.2015 р. № 9853/7/99-99-22-01-02-17

Про податковий контроль за трансфертним ціноутворенням

* Зі змістом яких можна ознайомитись на офіційному сайті ДФС в розділі «Діяльність > Трансфертне ціноутворення».

З метою поглибленого вивчення та застосування міжнародного досвіду у сфері ТЦ корисним є ознайомлення із Настановами ОЕСР щодо трансфертного ціноуворення для транснаціональних компаній та податкових адміністрацій (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Paris, 2017), Практичним керівництвом ООН з трансфертного ціноутворення для країн, що розвиваються (United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries, 2017) та Посібником для розробників політики і практиків: трансфертне ціноутворення та країни, що розвиваються Групи Світового банку (Transfer Pricing and Developing Economies: A Handbook for Policy Makers and Practitioners, World Bank Group, 2016).