Інші податки

Розділ 11. Відповідальність за неподання звітності з ТЦ

28.08.2017 / 17:36

Податковим кодексом передбачено застосування фінансових (штрафних) санкцій до платників податків, які порушують встановлені п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу вимоги щодо подання звіту про КО та Документації (табл. 4).

Таблиця 4

Штрафні санкції, що застосовуються з 01.01.2017 р.

Норма Податкового кодексу

Порушення

Розмір штрафної санкції

Пункт 120.3 ст. 120

Неподання звіту про КО

300 розмірів ПМПО*

Недекларування (невключення) у поданому звіті про КО інформації про всі здійснені протягом звітного періоду КО

1 % суми КО, незадекларованих у поданому звіті про КО, але не більше 300 ПМПО

Неподання Документації, визначеної підпунктами 39.4.6 та 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу

3 % суми КО, щодо яких не було подано Документацію, але не більше 200 ПМПО, за всі КО, здійснені у відповідному звітному році

Неподання звіту про КО (уточнюючого звіту) та/або Документації після спливу 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів), визначеного п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу

П’ять розмірів ПМПО за кожен календарний день неподання звіту про КО (уточнюючого звіту) та/або Документації

Пункт 120.4 ст. 120

Несвоєчасне подання звіту про КО

Один розмір ПМПО за кожний календарний день несвоєчасного подання звіту про КО, але не більше 300 розмірів ПМПО

Несвоєчасне декларування КО в поданому звіті про КО у разі подання уточнюючого звіту

Один розмір ПМПО за кожний календарний день несвоєчасного декларування КО в поданому звіті про КО у разі подання уточнюючого звіту, але не більше 300 розмірів ПМПО

Несвоєчасне подання Документації, визначеної підпунктами 39.4.6 та 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу

Два розміри ПМПО за кожний календарний день несвоєчасного подання Документації, але не більше 200 розмірів ПМПО

* Штрафні санкції, передбачені підпунктами 120.3 та 120.4 ст. 120 Податкового кодексу, визначаються в розмірах згідно з прожитковим мінімумом для працездатної особи, встановленим законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі — ПМПО).

Законодавством відокремлено застосування штрафних санкцій у випадках, коли контролюючий орган самостійно виявив порушення під час документальної перевірки (пп. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу), та застосування «м’якших» штрафів у разі несвоєчасного подання платником звіту про КО, Документації або несвоєчасного декларування КО у поданому звіті (пп. 120.4 цієї статті). Тобто якщо платник самостійно виявив факт неподання звіту (недекларування (невключення) у поданому звіті інформації про окремі КО) та самостійно до початку документальної перевірки подав звіт (уточнюючий звіт), штрафні санкції розраховуватимуться за кожен день несвоєчасного подання (недекларування). Отже, чим швидше платником буде подано звіт (уточнюючий звіт), тим менше буде розмір штрафної санкції. Те саме стосується порушення строку подання Документації.

У разі встановлення та фіксації контролюючими органами фактів порушення платниками податків вимог п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу щодо подання звітності для податкового контролю за ТЦ (звіту про КО та Документації) після 01.01.2017 р., для розрахунку штрафних санкцій використовується ПМПО у таких розмірах (табл. 5):

Таблиця 5

Звітний період

01.09.2013 р. —
31.12.2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

ПМПО

1 147 грн

1 218 грн

1 218 грн

1 378 грн

Законодавчий акт, яким встановлено

ПМПО

Встановлено на 01.01.2013 р.

ст. 7 Закону

№ 5515

Встановлено

на 01.01.2014 р.,

ст. 7 Закону № 719

Встановлено на 01.01.2015 р.,

ст. 7 Закону

№ 80

Встановлено на 01.01.2016 р.,

ст. 7 Закону

№ 928

Приклад 24

Контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної в березні 2017 р., встановлено факт неподання звіту про КО за 2014 звітний рік. Розмір штрафної санкції за зазначене порушення становитиме 365400 грн (300 розмірів ПМПО, встановленого на 01.01.2014 р.).

! ВАЖЛИВО
Згідно з п. 11 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу штрафні санкції за наслідками перевірок застосовуються у розмірах, передбачених законом, чинним на день прийняття рішень щодо застосування таких санкцій. 

Особливості застосування санкцій, передбачених абзацами шостим та сьомим п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу

До 01.01.2017 р. норма абзацу п’ятого п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу, яка визначала, що сплата фінансових санкцій (штрафів) не звільняє від обов’язку подання звіту про КО та/або Документації, не передбачала відповідальності платників у разі її ігнорування.

Відповідно до змін, внесених Законом № 1797, зазначену норму підкріплено відповідальністю у вигляді накладення штрафу (абзаци шостий та сьомий п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу).

Наявність такого порушення наразі тягне за собою накладення штрафу у вигляді п’яти розмірів ПМПО за кожний календарний день неподання звіту про КО (уточнюючого звіту) та/або Документації.

Таким чином, у разі встановлення та фіксації контролюючим органом фактів неподання звіту про КО та/або Документації з ТЦ та застосування до таких платників штрафу (штрафів) згідно з п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу, а також спливу 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати такого штрафу (штрафів) (тобто починаючи з 41 дня), контролюючим органом має бути застосовано штрафні санкції, передбачені абзацом сьомим цього пункту.

Зазначені штрафні санкції накладаються після 01.01.2017 р. також у випадку застосування до платників податку штрафу (штрафів) за 2013 — 2015 звітні роки згідно з п. 120.3 ст. 120 Кодексу до набрання чинності відповідними змінами до Податкового кодексу.

Приклад 25

Податкове повідомлення-рішення про застосування штрафної санкції за неподання звіту про КО за 2015 р. винесено у липні 2016 р. Платник податку в установлені терміни сплатив штраф, але звіт про КО не подав. Контролюючим органом актом перевірки від 28.02.2017 р. зафіксовано триваюче правопорушення щодо неподання звіту за 2015 р. після застосування штрафної санкції згідно з п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу.

У такому випадку на платника податків накладено штрафну санкцію відповідно до абзаців шостого та сьомого вищезазначеного пункту із розрахунку п’ять розмірів ПМПО, встановленого на 01.01.2015 р., за кожний календарний день неподання звіту після 01.01.2017 р., тобто за період з 01.01.2017 р. по 28.02.2017 р.

Щодо застосування штрафних санкцій відпо­відно до п. 120.4 ст. 120 Податкового кодексу

Необхідно звернути увагу, що склад правопорушень, визначених пунктами 120.3 і 120.4 ст. 120 Податкового кодексу, не передбачає одночасного застосування штрафних санкцій, встановлених цими нормами.

Так, штрафні санкції, встановлені п. 120.4 ст. 120 Податкового кодексу, застосовуються у разі, якщо платником податків подано звіт про КО та/або Документацію з порушенням визначених п. 39.4 ст. 39 цього Кодексу строків та/або подано уточнюючий звіт про КО, в якому додатково задекларовано КО, інформацію про які не було відображено в раніше поданому звіті про КО. При цьому можливість такого подання для платника податків обмежена періодом часу до початку документальної перевірки.

У разі якщо до початку документальної перевірки платником не було подано звіт про КО та/або Документацію чи уточнюючий звіт з інформацією про раніше не задекларовані КО, контролюючим органом застосовуються штрафи, встановлені абзацами другим — четвертим п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу.

Приклад 26

Податкове повідомлення-рішення про застосування штрафної санкції за неподання звіту про КО за 2015 р. винесено у вересні 2016 р. Платник податку в установлені граничні терміни сплатив штраф, але звіт було подано лише 20.04.2017 р.

У такому випадку штрафна санкція розраховується на підставі п. 120.4 ст. 120 Податкового кодексу за несвоєчасне подання платником звіту в розмірі одного ПМПО, встановленого на 01.01.2015 р. за кожний календарний день несвоєчасного подання, а саме з 01.01.2017 р. по 20.04.2017 р., та становить 133980,00 грн. (110 днів × 1 × 1218 грн).

Штраф за неподання звіту про КО відповідно до п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу у цьому випадку не застосовується, тому що ознакою адміністративного правопорушення є факт несвоєчасного подання звіту про КО, в той час як цим пунктом передбачено відповідальність саме за неподання звіту про КО.

Роз’яснення із зазначених питань було надано у листі № 3282.