Інші податки

Використана література

28.08.2017 / 17:59

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ

Настанови ОЕСР — Настанови Організації економічного співробітництва та розвитку щодо трансфертного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб (2010 р.)

Керівництво ООН — Практичне керівництво 00Н з трансфертного ціноутворення для країн, що розвиваються (2011 р.)

Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Закон про інформацію — Закон України від 02.10.92 р. № 2657-ХІІ «Про інформацію»

Закон №72 — Закон України від 28.12.2014 р. № 72-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням»

Закон №80 — Закон України від 28.12.2014 р. № 80-VIIІ «Про Державний бюджет України на 2015 рік»

Закон №408 — Закон України від 04.07.2013 р. № 408-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення»

Закон №609 — Закон України від 15.07.2015 р. № 609-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення»

Закон №719 — Закон України від 16.01.2014 р. № 719-VII «Про Державний бюджет України на 2014 рік»

Закон №928 — Закон України від 25.12.2015 р. № 928-VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік»

Закон №1260 — Закон України від 13.05.2014 р. № 1260-1/11 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення»

Закон №1797 — Закон України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»

Закон №2939 — Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»

Закон №5515 — Закон України від 06.12.2012 р. № 5515-VI «Про Державний бюджет України на 2013 рік»

Постанова №191 — постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. № 191 «Про затвердження Порядку визначення середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи для цілей трансфертного ціноутворення»

Постанова №381 — постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. № 381 «Про затвердження Порядку розрахунку діапазону цін рентабельності та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення»

Постанова №480 — постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 р. № 480 «Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи»

Постанова №504 — постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. № 504 «Про затвердження Порядку попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення»

Постанова №606 — постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 р. № 616 «Про затвердження переліку товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»

Постанова №611 — постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.93 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці».

Постанова №616 — постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 р. № 616 «Перелік товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для кожної групи товарів»

Розпорядження №977-р — розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. № 977-р «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України»

Наказ №8 — Наказ Мінфіну України від 18.01.2016 р. № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції»

Наказ №73 — наказ Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Наказ №88 — наказ Мінфіну України від 24.05.95 р. «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»

Наказ №201 — наказ Мінекономіки України від 06.09.2001 р. № 201 «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)»

Наказ №232 — наказ ДФС України від 31.10.2014 р. № 232 «Про затвердження форми та Порядку складання Повідомлення про виявлені контрольовані операції»

Наказ №233 — наказ ДПА України від 10.04.2008 р. «Про подання електронної податкової звітності»

Наказ №344 — наказ Мінфіну України від 10.03.2016 р. № 344 «Про затвердження Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки»

Наказ №368 — наказ Міндоходів України від 01.07.2014 р. № 368 «Про внесення змін до Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення»

Наказ №426 — наказ Держстату України від 30.12.2013 р. № 426 «Про затвердження Класифікатора країн світу»

Наказ №457 — наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457 «Про затвердження Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010»

Наказ №468 — наказ Мінфіну України від 28.04.2017 р. № 468 «Про затвердження змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції»

Наказ №621 — Наказ Мінфіну України від 03.07.2017 р. № 621 «Про затвердження форми Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту»

Наказ №629 — наказ Мінфіну України від 13.07.2017 р. № 629 «Про затвердження форми акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки» та вимог до його (її) складення»

Наказ №706 — наказ Мінфіну України від 14.08.2015 р. № 706 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій та Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення»

Наказ №729 — наказ Міндоходів України від 29.11.2013 р. № 729 «Про затвердження Формату (стандарту) електронного документа звітності суб’єктів господарювання та Опису довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності суб’єктів господарювання»

Наказ №897 — наказ Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств»

Наказ №1204 — наказ Мінфіну України від 28.12.2015 р. № 1204 «Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків»

МСБО 32 — Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 «Фінансові інструменти: подання»

ПБО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України № 290 від 29.11.99 р.

Лист №27 — лист ДФС України від 04.01.2017 р. № 27/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо включення до розрахунку діапазону рентабельності від’ємних показників»

Лист №938 — лист ДФС України від 03.07.2017 р. № 938/6/99-99-14-01-02-15/ІПК «Про трансфертне ціноутворення»

Лист №1021 — лист ДФС України від 19.01.2017 р. № 1021/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо визначення ціни контрольованих операцій, що мають біржове котирування»

Лист №1028 — лист ДФС України від 06.07.2017 р. № 1028/6/99-99-15-02-02-15/ІПК «Щодо застосування норм податкового законодавства 2017 року при коригуванні ціни контрольованої операції, проведеної у 2016 році»

Лист №2376 — лист ДФС України від 02.02.2017 р. № 2376/7/99-99-15-02-01-17 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення»

Лист №2579 — лист ДФС України від 10.02.2017 р. № 2579/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо терміну подання звіту про контрольовані операції за 2016 звітний рік»

Лист №3282 — лист ДФС України від 10.02.2017 р. № 3282/7/99-99-14-01-02-17 «Про застосування штрафних санкцій за порушення вимог п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України»

Лист №4063 — лист ДФС України від 27.02.2017 р. № 4063/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо подання звіту про контрольовані операції за 2016 звітний рік»

Лист №7384 — лист ДФС України від 10.04.2017 р. № 7384/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо застосування норм податкового законодавства 2017 року при коригуванні ціни контрольованої операції, проведеної у 2016 році»

Лист №9853 — Лист ДФС України від 23.03.2015 р. № 9853/7/99-99-22-01-02-17 «Про податковий контроль за трансфертним ціноутворенням»

Лист №13362 — лист ДФС України від 14.04.2016 р. № 13362/7/99-99-19-02-02-17 «Про застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення»

Лист №13539 — лист ДФС України від 26.05.2017 р. № 13539/7/99-99-15-02-01-17 «Про набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 року № 191»

Лист №17973 — лист ДФС України від 10.07.2017 р. № 17973/7/99-99-15-02-01-17 «Про набрання чинності наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. № 468»

Лист №19084 — лист ДФС України від 20.07.2017 р. № 19084/7/99-99-14-01-02-17 «Про неподання документації з трансфертного ціноутворення»

Лист №22908 — лист ДФС України від 29.10.2015 р. № 22908/6/99-99-19-02-02-15 «Про надання роз’яснень щодо використання джерел інформації для цілей трансфертного ціноутворення»

Лист №24525 — лист ДФС України від 07.07.2015 р. № 24525/7/99-99-22-01-02-17 «Про податковий контроль за трансфертним ціноутворенням»

Лист №25360 — лист ДФС України від 23.11.2016 р. № 25360/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо визначення рівня рентабельності контрольованих операцій»

Лист №26705 — лист ДФС України від 09.12.2016 р. № 26705/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо застосування окремих положень ст. 39 «Трансфертне ціноутворення»

Лист №33698 — лист ДФС України від 22.02.2017 р. № 3698/6/99-99-12-03-07-15 «Щодо окремих питань з трансфертного ціноутворення»

Лист №46593 — лист ДФС України від 21.12.2015 р. № 46593 /7/99-99-22-01-02-17 «Про проведення опитування з питань трансфертного ціноутворення»