Податок на прибуток

Спрощена декларація для «нульовиків»

29.08.2017 / 16:45

Податкові канікули (застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств) запроваджено Законом № 1797, який набрав чинності з 01.01.2017 р. Це означає, що платники податку на прибуток, які відповідають вимогам, встановленим п. 44 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу, з 01.01.2017 р. по 31.12.2021 р. можуть застосовувати нульову ставку податку на прибуток із поданням спрощеної податкової декларації. Розглянемо умови застосування податкових канікул і порядок заповнення спрощеної декларації.

Суб’єкти податкових канікул

Постановою № 592 затверджено порядок переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку (далі — Порядок), який оподатковується за ставкою 0 %, та форму спрощеної податкової декларації з податку на прибуток (далі — спрощена декларація). Постанова набрала чинності з 15.08.2017 р.

При переході на нульову ставку податку на прибуток підприємств платники повинні дотримуватись таких умов:

 • річний дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не повинен перевищувати 3 млн грн
 • розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) кожному з працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим як дві мінімальні заробітні плати
 • відповідати одному із критеріїв:
 1. утворені в установленому законом порядку після 01.01.2017 р.
 2. діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3 млн грн, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб
 3. які було зареєстровано платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 01.01.2017 р. та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 3 млн грн та середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб

Якщо в період застосування нульової ставки платник податку на прибуток у будь-якому звітному періоді досягнув показників щодо отримання щорічного обсягу доходів та середньо­облікової кількості працівників або розміру щомісячної заробітної плати працівників (на 01.01.2017 р. розмір МЗП становить 3 200 грн), з яких хоча б один не відповідає зазначеним критеріям, то такий платник повинен оподаткувати прибуток, отриманий у звітному періоді за ставкою 18 %.

Важливо
Платники, які здійснюють нарахування та виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток підприємств відповідно до порядку сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів, та сплачують податок на прибуток за ставкою 18 % за звітний податковий період, у якому здійснювалося нарахування та виплата дивідендів.

Хто не може бути «нульовиком»

Не можуть застосовувати нульову ставку суб’єкти господарювання, утворені після 10.01.2017 р. шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), прива­тизації та корпоратизації.

Крім того, Податковим кодексом встановлено певний перелік видів діяльності, при здійсненні яких суб'єкти господарювання не мають права застосовувати ставку 0 %.

Види діяльності, при здійсненні яких ставка податку на прибуток 0 % не застосовується:

 • діяльність у сфері розваг, визначена пп. 14.1.46 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу
 • виробництво, оптовий продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів
 • виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів
 • видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення
 • фінансова та страхова діяльність (графи 64 — 66 Секції K КВЕД ДК 009:2010)
 • діяльність з обміну валют
 • видобуток та реалізація корисних копалин загальнодержавного значення
 • операції з нерухомим майном (графа 68 КВЕД ДК 009:2010)
 • поштова та кур’єрська діяльність (графа 53 КВЕД ДК 009:2010)
 • діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату
 • діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону № 3759
 • охоронна діяльність
 • зовнішньоекономічна діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації)
 • виробництво продукції на давальницькій сировині
 • оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
 • діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води
 • діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку (графа 69 КВЕД ДК 009:2010)
 • діяльність у сфері інжинірингу (графа 71 КВЕД ДК 009:2010)

Отже, суб’єкти господарювання, зареєстровані в установленому порядку у 2017 р., мають право застосовувати нульову ставку податку на прибуток підприємств за умови, що діяльність, яку вони здійснюють, не належить до переліку зазначених видів діяльності, щодо яких застосування ставки податку заборонено.

Як заповнювати декларацію

Спрощена податкова декларація складається із трьох частин.

В основній частині декларації відображаються такі показники:

 • дохід від будь-якої діяльності підприємства, визначений за правилами бухобліку, — у рядку 01;
 • фінрезультат, визначений у фінансовій звітності відповідно до ПБО або МСФЗ, — у рядку 02;
 • різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу, — у рядку 03, з них:
 • різниці, на які збільшується фінансовий результат, — у рядку 04;
 • різниці, на які зменшується фінансовий результат, — у рядку 05, у тому числі у рядку 05.1 відображається сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, на яку зменшується фінансовий результат, з урахуванням п. 3 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу відповідно до пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу;
 • об’єкт оподаткування за всіма видами діяльності — у рядку 06.

У заключній частині спрощеної декларації передбачено надання фінзвітності, яка є її невід’єм­ною частиною, що складається та подається платниками податку на прибуток.

Згідно із п. 48.1 ст. 48 Податкового кодексу форма декларації повинна містити необхідні обов’язкові реквізити і відповідати нормам та змісту податку.

Обов’язкові реквізити — це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений Податковим кодексом статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків (п. 48.2 ст. 48 Податкового кодексу).

З урахуванням змін, внесених до Податкового кодексу, перелік обов’язкових реквізитів, які повинна містити податкова декларація, доповнено інформацією про додатки, що додаються до декларації, та є її невід’ємною частиною (п. 48.3 ст. 48 Податкового кодексу).

Враховуючи, що фінзвітність є додатком до форми спрощеної декларації та її не­від’єм­ною частиною, заключна частина цієї декларації містить таблицю, яка передбачає необхідність проставляння платниками позначки щодо наявності доданих з декларацією форм фінзвітності.

Статтею 11 Закону про бухоблік визначено, що фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів. Суб’єкти малого підприємництва складають скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінрезультати.

Крім цього, у разі використання платниками права на незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років) відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу у заключній частині таблиці декларації відображається інформація про прийняте рішення про незастосування коригувань фінрезультату до оподаткування.

Спрощена декларація складається платниками за результатами кожного звітного (податкового) періоду (року), в якому застосовується нульова ставка цього податку

У разі відсутності підстав для застосування нульової ставки платники подають податкову декларацію з податку на прибуток за основною формою, затвердженою наказом № 897.

Умовний приклад заповнення спрощеної декларації

ТОВ «Стальмонтаж» умовно отримає дохід від своєї діяльності, визначений за правилами бухобліку за 2017 р. у сумі 371 890 грн. Фінрезультат до оподаткування, визначений у фінзвітності, становить 33 097 грн. Різниці, які зменшують фінрезультат (сума збитків попередніх років) — 4 053 грн.

Розрахуємо об’єкт оподаткування за всіма видами діяльності: 330 970 грн + 4 053 грн = 335 023 грн.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Закон № 1797 — Закон України від 21.12.2016 р. № 1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Закон № 3759 — Закон України від 21.12.93 р. № 3759-XII «Про телебачення і радіомовлення». Постанова № 592 — постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. № 592 «Про затвердження Порядок переходу платників податку на прибуток підприємств до подання спрощеної податкової декларації з такого податку та форми спрощеної податкової декларації з податку на прибуток підприємств, який оподатковується за ставкою 0 відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України». Наказ № 897 — наказ Мінфіну України від 20.10.2017 р. № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств»