Митна справа

Розмитнення канадських авто

29.08.2017 / 17:25

З 01.08.2017 р. набрала чинності Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою, положеннями якої передбачено, зокрема, перехідний період зниження ставок ввізного мита в Канаді на легкові автомобілі походженням з України строком на сім років, при цьому у перший рік набрання чинності Угодою ставки як на нові авто, так і на ті, що були у користуванні, становитимуть 5,3 %. А як здійснюється оподаткування легкових автомобілів походженням з Канади в Україні, що ввозяться в рамках цієї Угоди, — про це далі.

Ввізне мито

Відповідно до п. 2 ст. 2.4 «Скасування тарифів на імпорт» частини В «Тарифи» глави 2 «Національний режим та доступ до ринків» Угоди «кожна Сторона поступово скасовує встановлені нею мита на товари, що походять з іншої Сторони, відповідно до свого Графіка, наведеного у Додатку 2-B («Скасування тарифів»)».

При цьому відповідно до п. 3 цієї статті у процесі скасування тарифів кожна Сторона повинна застосовувати до товарів, що походять з іншої Сторони, якими торгують між собою Сторони, найнижчу ставку мита, яка визначається шляхом порівняння ставки, встановленої відповідно до Графіка, наведеного у Додатку 2-B («Скасування тарифів»), та діючої ставки у рамках режиму найбільшого сприяння (РНС).

Згідно з тарифним графіком України нульове ввізне мито застосовується на вживані легкові автомобілі походженням з Канади.

На нові легкові автомобілі походженням з Канади передбачено перехідний період зниження ставок ввізного мита строком на сім років, зокрема у поточному році ставка мита на бензинові та дизельні авто становитиме 8,7 %, на авто бензинові з двигуном більше 3 л — 4,3 %.

Винятком є нові бензинові авто, які призначені для тимчасового проживання, нові бензинові авто з об’ємом двигуна від 2,2 до 3 л, дизельні автомобілі з двигуном більше 2,5 л (ставки ввізного мита наведено у додатку 1).

Додаток 1

Ставки ввізного мита на легкові автомобілі товарної позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД походженням з Канади

Код згідно
з  УКТ ЗЕД 2012

Текстовий
опис

Пільгова ставка

Базова ставка увізного мита

Перехідна категорія

Ставка мита на 2017 рік

8703 10 11 00

- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення снігом, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем)
або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням

12

12

0

0

8703 10 18 00

 - - інші

12

12

0

0

8703 21 10 00

 - - - нові

10

10

7

8,7

8703 21 90 10

- - - - не більш як 5 років

10

10

0

0

8703 21 90 30

- - - - понад 5 років

10

10

0

0

8703 22 10 00

 - - - нові

10

10

7

8,7

8703 22 90 10

- - - - не більш як 5 років

10

10

0

0

8703 22 90 30

- - - - понад 5 років

10

10

0

0

8703 23 11 10

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1 500 см3, але не більш як 2 200 см3

5

7

0

0

8703 23 11 30

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2 200 см3, але не більш як 3 000 см3

5

7

0

0

8703 23 19 10

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1 500 см3, але не більш як 2 200 см3

10

10

7

8,7

8703 23 19 30

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2 200 см3, але не більш як 3 000 см3

10

10

0

0

8703 23 90 11

- - - - - не більш як 5 років

10

10

0

0

8703 23 90 13

- - - - - понад 5 років

10

10

0

0

8703 23 90 31

- - - - - не більш як 5 років

10

10

0

0

8703 23 90 33

- - - - - понад 5 років

10

10

0

0

8703 24 10 00

 - - - нові

5

7

7

4,3

8703 24 90 10

- - - - не більш як 5 років

10

10

0

0

8703 24 90 30

- - - - понад 5 років

10

10

0

0

8703 31 10 00

 - - - нові

10

10

7

8,7

8703 31 90 10

- - - - не більш як 5 років

10

10

0

0

8703 31 90 30

- - - - понад 5 років

10

10

0

0

8703 32 11 00

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей

10

10

0

0

8703 32 19 00

 - - - - інші

10

10

7

8,7

8703 32 90 10

- - - - не більш як 5 років

10

10

0

0

8703 32 90 30

- - - - понад 5 років

10

10

0

0

8703 33 11 00

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей

10

10

0

0

8703 33 19 00

 - - - - інші

10

10

0

0

8703 33 90 10

- - - - не більш як 5 років

10

10

0

0

8703 33 90 30

- - - - понад 5 років

10

10

0

0

8703 90 10 10

- - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома)

0

8

0

0

8703 90 10 90

- - - інші

8

8

0

0

8703 90 90 00

 - - інші

10

10

0

0

На ці авто нульове ввізне мито запроваджено вже з 1 серпня цього року.

Довідково
Ознайомитися зі ставками ввізного мита на товари походженням з Канади можна на офіційному веб-порталі ДФС («Головна > БАНЕР > Митне оформлення > Суб’єктам ЗЕД > Вільна торгівля > Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою > Тарифний графік України»). ДФС ставки ввізного мита на товари походженням з Канади інтегровано до програмного забезпечення митниць ДФС, які застосовуються в автоматизованому режимі при митному оформленні товарів.

Що потрібно для нульового мита

Необхідною умовою для застосування нульового мита є підтвердження походження авто з Канади.

Згідно зі ст. 3.15 частини C «Процедури визначення походження» глави 3 Угоди «товари, що походять з України, при ввезенні в Канаду, та товари, що походять з Канади, при ввезенні в Україну користуються перевагами преференційного тарифного режиму в рамках цієї Угоди на підставі декларації («декларація про походження»).

Тобто документом, що підтверджує походження авто з Канади, є декларація про походження, яка оформлюється канадським експортером на інвойсі або іншому комерційному документі, що містить опис товару, який походить з відповідної Сторони, з достатньою для його ідентифікації деталізацією.

Кожна Сторона вимагає, щоб декларація про походження була оформлена та підписана експортером, якщо Сторонами не передбачено інше (п. 3 ст. 3.16 частини C «Процедури визначення походження» Угоди).

Декларація про походження є дійсною упродовж 12 місяців з дати її заповнення експортером або упродовж довшого терміну, встановленого Стороною-імпортером. Звернення до митних органів Сторони-імпортера за наданням преференційного тарифного режиму приймаються упродовж терміну дії декларації про походження (ст. 3.17 «Термін дії декларації про походження» частини C «Процедури визначення походження» Угоди).

Довідково
Угодою передбачено три мовні версії (українська, англійська, французька) тексту декларації про походження товару, наведені у Додатку 3-B до Угоди (додаток 3), які опубліковано на офіційному веб-порталі ДФС («Головна > БАНЕР > Митне оформлення > Суб’єктам ЗЕД > Вільна торгівля > Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою > Декларація про походження»).

Хто може скористатися преференціями

Преференційними (нульовими) або зниженими ставками ввізного мита при ввезенні легкових автомобілів походженням з Канади можуть скористатися як юридичні, так і фізичні особи, оскільки Угода не містить для останніх обмежень щодо здійснення преференційної торгівлі.

Вимоги транзиту

Слід звернути увагу на вимоги транзиту товарів через територію країн, які не є учасниками Угоди, визначені ст. 3.19 «Підтвердження транзиту через країну, що не є Стороною» частини C «Процедури визначення походження» Угоди, а саме:

«Кожна Сторона через свої митні органи може вимагати від імпортера підтвердження того, що товар, для якого імпортер звертається для надання преференційного тарифного режиму, транспортувався відповідно до положень статті 3.13, надавши для цього:

  • документи перевізника, у тому числі товаросупровідні або товарно-транспортні накладні, із зазначенням маршруту транспортування і всіх місць відвантаження та перевантаження товару до його ввезення; та
  • у разі транзиту товару через території Сторін або його перевантаження за межами територій Сторін — копії документів митного контролю із зазначенням для цього митного органу, що товар залишався під митним контролем під час перебування за межами території Сторін».

Отже, за умови підтвердження походження та транспортування до легкових автомобілів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені тарифним графіком України, наведеним у Додатку 2-В до Угоди.

Заповнення митної декларації

Заповнення граф митної декларації при митному оформленні легкових автомобілів походженням з Канади на умовах Угоди здійснюється відповідно до Порядку № 651.

При цьому згідно з наказом № 1011 для застосування нульової або зменшеної ставки ввізного мита при митному оформленні легкових автомобілів походженням з Канади у митній декларації зазначаються:

у графі 36 «Преференція»

код звільнення від сплати ввізного мита «420» (товари, що ввозяться в Україну та походять з Канади), передбачений Класифікатором звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України

у графі 44 «Додаткова інформа­ція/Подані
документи/Сертифікати і дозволи»

код документа про походження товару  «7018» (декларація про походження), передбачений Класифікатором документів

ПДВ та акциз

Слід нагадати, що крім мита при ввезенні на митну територію України легкових автомобілів походженням з Канади справляються також ПДВ та акцизний податок.

Так, відповідно до пп. 215.3.51 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу тимчасово, до 31.12.2018 р., встановлено знижені ставки акцизного податку на вживані авто, зокрема залежно від об’єму двигуна ставки акцизного податку становлять від 0,063 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна до 2,209 євро за 1 см3 (ставки акцизного податку наведено у додатку 2).

Додаток 2

Ставки акцизного податку на транспортні засоби за товарною позицією 8703 згідно з УКТ ЗЕД

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)

8703

Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:

 

8703 10

- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:

 

8703 10 11 00

- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням

0,653 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 10 18 00

- - інші

0,653 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння або 109,129 євро за 1 шт. для транспортних засобів з електричним двигуном

 

- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:

 

8703 21

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1 000 см3:

 

8703 21 10 00

- - - нові

0,102 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 21 90

- - - що використовувалися:

 

8703 21 90 10

- - - - не більш як п’ять років

1,094 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 21 90 30

- - - - понад п’ять років

1,438 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 22

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1 000 см3, але не більш як 1500 см3:

 

8703 22 10 00

- - - нові

0,063 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 22 90

- - - що використовувалися:

 

8703 22 90 10

- - - - не більш як п’ять років

1,367 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 22 90 30

- - - - понад п’ять років

1,761 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 23

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1 500 см3, але не більш як 3 000 см3:

 

 

- - - нові:

 

8703 23 11

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:

 

8703 23 11 10

- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1 500 см3, але не більш як 2200 см3

0,327 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 23 11 30

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2 200 см3, але не більш як 3 000 см3

1,316 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 23 19

- - - - інші:

 

8703 23 19 10

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1 500 см3, але не більш як 2 200 см3

0,267 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 23 19 30

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2 200 см3, але не більш як 3 000 см3

0,276 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 23 90

- - - що використовувалися:

 

 

- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1 500 cм3, але не більш як 2 200 см3:

 

8703 23 90 11

- - - - - не більш як п’ять років

1,643 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 23 90 13

- - - - - понад п’ять років

2,441 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

 

- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3:

 

8703 23 90 31

- - - - - не більш як п’ять років

2,213 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 23 90 33

- - - - - понад п’ять років

4,985 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 24

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3 000 см3:

 

8703 24 10 00

- - - нові

2,209 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 24 90

- - - що використовувалися:

 

8703 24 90 10

- - - - не більш як п’ять років

3,329 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 24 90 30

- - - - понад п’ять років

4,985 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

 

- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):

 

8703 31

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1 500 см3:

 

8703 31 10 00

- - - нові

0,103 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 31 90

- - - що використовувалися:

 

8703 31 90 10

- - - - не більш як п’ять років

1,367 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна 

8703 31 90 30

- - - - понад п’ять років

1,761 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 32

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1 500 см3, але не більш як 2 500 см3:

 

 

- - - нові:

 

8703 32 11 00

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей

0,327 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 32 19 00

- - - - інші

0,327 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 32 90

- - - що використовувалися:

 

8703 32 90 10

- - - - не більш як п’ять років

1,923 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 32 90 30

- - - - понад п’ять років

2,441 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 33

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2 500 см3:

 

 

- - - нові:

 

8703 33 11 00

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей

2,209 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 33 19 00

- - - - інші

2,209 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 33 90

- - - що використовувалися:

 

8703 33 90 10

- - - - не більш як п’ять років

2,779 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 33 90 30

- - - - понад п’ять років

4,715 євро за 1 см3 об’єму циліндрів двигуна

8703 90

- інші:

 

8703 90 10

- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами:

 

8703 90 10 10

- - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома)

109,129 євро за 1 шт.

8703 90 10 90

- - - інші

109,129 євро за 1 шт.

8703 90 90 00

- - інші

109,129 євро за 1 шт.

ПДВ справляється за ставкою 20 % від бази оподаткування.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Наказ № 1011 — наказ Мінфіну України від 20.09.2012 р. № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій». Порядок № 651 — Порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затверджений наказом Мінфіну України від 30.05.2012 р. № 651.  Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою, ратифікована Законом України від 14.03.2017 р. № 1917-VIII «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою»