Рентна плата

«Водна» декларація: подаємо без помилок

11.09.2017 / 14:43

У разі виявлення у майбутніх періодах помилки у частині визначення коду водного об’єкта платникам рентної плати за спецвикористання води потрібно подавати уточнюючу декларацію з рентної плати. Про порядок подання такої декларації читайте далі.

Як обчислюються податкові зобов’язання

Платниками рентної плати за спецвикористання води (далі — рентна плата) визначено водокористувачів, які використовують обсяги води, отримані шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні користувачі) (далі — платники) (п. 255.1 ст. 255 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 257.3.4 п. 257.3 ст. 257 Кодексу з урахуванням припису п. 63.3 ст. 63 Кодексу платники рентної плати щокварталу складають декларацію з рентної плати (далі — декларація) та подають її за місцем обліку — місцезнаходженням водних об’єктів або об’єктів, пов’язаних із оподаткуванням або через які провадиться діяльність з використанням обсягів води, отриманих шляхом водозабору з таких об’єктів. Форму декларації затверджено наказом № 719.

Сума податкових зобов’язань з рентної плати за використані обсяги води за звітний (податковий) період обчислюється платниками наростаючим підсумком та декларується у додатку 5 до декларації

Кодифікація водних об’єктів

Обчислення податкових зобов’язань у додатку 5 «Розрахунок з рентної плати за спецвикористання води» (далі — Розрахунок) передбачено за кодами водних об’єктів, які визначаються відповідно до Кодифікації водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямом використання води згідно з розділом ІХ Податкового кодексу (додаток 16 до декларації) (далі — Кодифікація водних об’єктів), які зазначаються платниками рентної плати у рядку 6 Розрахунку. Для кожного типу водного об’єкта, визначеного відповідно до додатка 16 до декларації, складається окремий Розрахунок.

Кодифікація водних об’єктів забезпечує здійснення контролю за спрямуванням рентної плати за спецвикористання води до відповідних бюджетів.

Інтегрування задекларованих платниками рентної плати сум податкових зобов’язань з рентної плати здійснюється програмним забезпеченням до інтегрованих карток платників за кодами бюджетної класифікації, до яких належать водні об’єкти, що використовуються платниками рентної плати, та спрямовується до відповідних бюджетів, визначених відповідно до Класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом № 11.

Для зарахування надходжень з рентної плати за спецвикористання води Класифікацією визначено такі коди:

13020100 — рентна плата за спецвикористання води (крім рентної плати за спецвикористання води водних об’єктів місцевого значення)

13020200 — рентна плата за спецвикористання води водних об’єктів місцевого значення

13020400 — надходження з рентної плати за спецвикористання води від підприємств житлово-комунального господарства

Помилкове зазначення коду водного об’єкта у рядку 6 Розрахунку призводить до необхідності коригування податкових зобов’язань з рентної плати у частині визначення міжбюджетних відносин

Якщо податкове зобов’язання занижено

Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу у разі самостійного виявлення платниками рентної плати у майбутніх податкових періодах помилки, що міститься у раніше поданій ним податковій декларації, такий платник зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку, та сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми (пп. «а» цього пункту) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, яка подається за податковий період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку (пп. «б» вищеза­значеного пункту).

Наслідки виправлення помилки до і після граничного терміну

Для виправлення помилково зазначеного коду водного об’єкта до настання граничного терміну подання звітності, визначеного у п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу, платник рентної плати подає нову звітну декларацію за відповідний звітний (податковий) період зі всіма додатками до неї, у яких обчислюються податкові зобов’язання для всіх наявних у платника об’єктів оподаткування, зокрема додаток 5 до декларації, у рядку 6 якого зазначається необхідний код водного об’єкта.

Для виправлення помилково зазначеного коду водного об’єкта після закінчення граничного терміну подання декларації платник рентної плати за відповідний звітний (податковий) період складає уточнюючу декларацію та Розрахунки до неї, кількість яких відповідає кількості типів водних об’єктів, наданих платнику рентної плати у користування.

При складанні платником рентної плати уточнюючої декларації сума податкових зобов’язань, нарахована за помилково зазначеним у рядку 6 Розрахунку кодом водного об’єкта, підлягає зменшенню на всю задекларовану раніше суму рентної плати та має бути нарахована за правильно визначеними відповідно до Кодифікації водних об’єктів кодами водного об’єкта з урахуванням вимог п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу, а саме:

  • у рядку 6 Розрахунку зазначається код водного об’єкта, вказаний у раніше поданому Розрахунку, що підлягає виправленню, у рядку 14 — сума податкових зобов’язань, що уточнюється, та у рядку 14.1 — сума податкових зобов’язань, яка підлягає зменшенню;
  • у рядку 6 Розрахунку зазначається необхідний код водного об’єкта, визначений відповідно до Кодифікації водних об’єктів, у рядку 13 декларується сума податкового зобов’язання з рентної плати, обчислена для обсягів використаної ним води за зазначеним кодом водного об’єкта, у рядку 14 — сума податкового зобов’язання, що уточнюється, у рядку 14.1 — сума податкового зобов’язання, яка підлягає збільшенню, у рядку 15 — розмір штрафної санкції, визначеної відповідно до пп. «а» п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу, у рядку 16 — обчислена сума штрафної санкції та у рядку 17 — сума пені, визначена відповідно до пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Кодексу.

Умовний приклад

Підприємство при здійсненні господарської діяльності у сфері діяльності ресторанів та надання послуг мобільного харчування у м. Києві у І кварталі 2017 р. на підставі укладеного договору на послуги з центрального водопостачання та водовідведення з підприємством, що надає такі послуги, використало 355 м3.

Згідно з інформацією, наданою КП «Київводоканал», джерела водопостачання для цілей центрального водопостачання у м. Києві є змішаними та формуються з поверхневих та підземних водних об’єктів загальнодержавного значення у співвідношенні:

• 90 % — поверхневі водні об’єкти;

• 10 % — підземні водні об’єкти.

Таким чином, частка використаної підприємством у І кварталі 2017 р. поверхневої води становить 355 × 0,90 = 319,5 м3, частка використаної підземної води — 355 × 0,10 = 35,5 м3.

Розраховуємо суму податкових зобов'язань за:

• поверхневі водні об’єкти в обсязі 319,5 м3 та за ставкою рентної плати у розмірі 49,8 грн за 100 м3:

   319,5 × 49,8 : 100 = 159,11 грн,

• підземні водні об’єкти в обсязі 35,5 м3 та за ставкою рентної плати у розмірі 74,4 грн за 100 м3:

   35,5 × 74,4 : 100 = 26,41 грн.

Отже, сума податкових зобов’язань з рентної плати підприємства за І квартал 2017 р. становить 185,52 грн  (159,11 + 26,41).

Відповідно до Кодифікації водних об’єктів поверхневі водні об’єкти, з води яких формуються змішані джерела водопостачання загальнодержавного значення, позначаються кодом «1.1.2», а підземні водні об’єкти, з води яких формуються змішані джерела водопостачання загальнодержавного значення, позначаються кодом «1.1.4».

Підприємство, наприклад, при складанні звітної декларації за І квартал 2017 р. у рядках 6 Розрахунків зазначило коди водних об’єктів «1.2.2» та «1.2.4», що згідно з Кодифікацією водних об’єктів визначено відповідно як поверхневі та підземні водні об’єкти, з води яких формуються змішані джерела водопостачання місцевого значення.

Таким чином, для виправлення зазначеного порушення правильності декларування податкових зобов’язань з рентної плати підприємство складає уточнюючу декларацію та чотири Розрахунки до неї.

У декларації зазначається (зразок 1):

• у рядках 4 та 4.4 — сума податкових зобов’язань (сума рядків 13 додатків 5) у розмірі 185,52 грн;

• у рядку 4.4.1 — сума різниці між рядками 14.1 та 14.2 додатків 5, яка дорівнює 0;

• у рядку 4.4.2 — сума штрафу (сума рядків 16 додатків 5) у розмірі 5,56 грн;

• у рядку 4.4.3 — сума пені (сума рядків 17 додатків 5) у розмірі 1,34 грн.

В уточнюючому Розрахунку 1 зазначається (зразок 2):

• у рядку 6 — код водного об’єкта «1.2.2»;

• у рядку 14 — задекларована у рядку 13 Розрахунку раніше поданої декларації сума податкового зобов’язання у розмірі 159,11 грн;•

• у рядку 14.2 — сума податкового зобов’язання, яка підлягає зменшенню, у розмірі 159,11 грн.

В уточнюючому Розрахунку 2 зазначається (зразок 3):

• у рядку 6 — код водного об’єкта «1.2.4»;

• у рядку 14 — задекларована у рядку 13 Розрахунку раніше поданої декларації сума податкового зобов’язання у розмірі 26,41 грн;

• у рядку 14.2 — сума податкового зобов’язання, яка підлягає зменшенню, у розмірі 26,41 грн.

В уточнюючому Розрахунку 3 зазначається (зразок 4):

• у рядку 6 — код водного об’єкта «1.1.2»;

• у рядках 8 та 8.1 — обсяг використаної поверхневої води у межах установленого річного ліміту у розмірі 319,5 м3;

• у рядку 9 — ставка рентної плати у розмірі 49,8 грн;

• у рядках 11 та 13 — сума податкового зобов’язання, яка підлягає нарахуванню, за І квартал 2017 р. у розмірі 159,11 грн;

• у рядку 14 — сума податкового зобов’язання, яка уточнюється, у розмірі 0,00 грн;

• у рядку 14.1 — сума податкового зобов’язання, яка збільшується, у розмірі 159,11 грн;

• у рядку 15 — визначений відповідно до пп. «а» п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу розмір штрафної санкції у розмірі 3 % від суми недоплати;

• у рядку 16 — сума штрафної санкції у розмірі 159,11 × 0,03 = 4,77 грн;

• у рядку 17 — сума пені у розмірі 159,11 × 22 : 100 × 120 : 100 : 365 × 10 = 1,15 грн.

В уточнюючому Розрахунку 4 зазначається (зразок 5):

 у рядку 6 — код водного об’єкта «1.1.4»;

• у рядках 8 та 8.1 — обсяг використаної підземної води у межах установленого річного ліміту у розмірі 35,5 м3;

• у рядку 9 — ставка рентної плати у розмірі 74,4 грн;

• у рядках 11 та 13 — сума податкового зобов’язання, яка підлягає нарахуванню, за І квартал 2017 р. у розмірі 26,41 грн;

• у рядку 14 — сума податкового зобов’язання, яка уточнюється, у розмірі 0,00 грн;

• у рядку 14.1 — сума податкового зобов’язання, яка збільшується, у розмірі 26,41 грн;

• у рядку 15 — визначений відповідно до п. «а» п. 50.1 ст. 50 Кодексу розмір штрафної санкції у розмірі 3 % від суми недоплати;

• у рядку 16 — сума штрафної санкції у розмірі 26,41 × 0,03 = 0,79 грн;

• у рядку 17 — сума пені у розмірі 26,41 × 22 : 100 × 120 : 100 :  365 × 10 = 0,19 грн.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 11 — наказ Мінфіну України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію». Наказ № 719 — наказ Мінфіну України від 17.08.2015 р. № 719 «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати»