Аналітика

Фармацевтичний пасьянс

29.09.2017 / 16:49

Фармацевтичний ринок України з 2016 р. почав зростати та відновлюватися. Цьому сприяло чимало чинників. У 2017 р. прогнозується зростання фармацевтичного роздрібного ринку лікарських засобів на 17,3 % у національній валюті, а в доларах — на 4,7 %.

У 2017 р. інфляція впливає на зростання ринку, однак значно помірніше порівняно з періодом, коли приріст ринку забезпечувався в основному за рахунок зростання цін.

Позитивні тенденції ринку обумовлено не зміцненням конкурентних позицій і зростанням конкурентних переваг вітчизняних фармацевтичних підприємств, а, по-перше, девальвацією гривні і, як наслідок, зростання споживання більш дешевих ліків, та, по-друге, активнішому маркетинговому просуванню лікарських засобів.

Згідно з прогнозом аналітиків до 2021 р. обсяги світового продажу на фармацевтичних ринках можуть сягнути 1,5 трлн дол. США при середньорічному прирості 5,9 %. У 2016 — 2017 рр. українські компанії почали активно вивчати нові можливості розвитку на зовнішніх ринках та продовжують експансію на зовнішні ринки, особливо це стосується США, Азії та Африки.

Прибутковість аптек значною мірою залежить від загального зростання ринку та співпраці з виробниками. Середня дохідність аптек у країні знизилась з 23 % у 2015 р. до 19 % у 2016 р. Щодо рентабельності аптечних закладів, то аптечний ринок за 2017 р. очікує на незначне зростання. Але й основні витрати також збільшаться, враховуючи зростання в 2016 р. вартості оренди приміщень (на 10 — 20 %), видатків на заробітну плату (на 24 %), комунальних послуг (на 47 %); зростання цих статей спостерігається і в 2017 р. Отже, у фармацевтичній галузі видаткова частина збільшується швидше, ніж дохідна.

За 2016 р. в Україні вироблено 49,9 тис. т лікарських препаратів, що на 10,4 % більше, ніж за 2015 р. та на 3,2 % більше за 2014 р. Водночас річний обсяг виробництва лікарських препаратів після 2013 р. спадав, однак у 2016 р. він майже повернувся на рівень 2013 р.

У загальній структурі — фармакологічні (лікарські) препарати, які в останні роки мають стабільну частку понад 84 % вартості «аптечного кошика».

Середньозважена вартість однієї придбаної упаковки лікарського засобу в Україні — 2,05 дол., у той час як у Польщі — 4,91, Латвії — 6,96, Чехії — 7,52, Словаччині — 7,8, Угорщині — 6,11 дол.

Крім того, витрати на лікарські засоби на душу населення в Україні порівняно з відповідними країнами дуже низькі. В Угорщині цей показник становить 543 дол. на рік, Словаччині — 533, Чехії — 408, Латвії — 348, Польщі — 339, а в Україні — лише 53 дол.

За підсумками 2016 р. з України експортовано фармацевтичної продукції на суму 184,2 млн дол., що на 18,5 % більше, ніж за відповідний період попереднього року, тоді як за 2015 р. експортовано на 39,2 % менше, ніж за 2014 р. Імпорт у 2016 р. збільшився на 17,6 %, на 239,9 млн дол. у грошовому вираженні.

Обсяги експорту та імпорту фармпрепаратів 2014 р. — 30.06.2017 р.

 

2014

2015

2016

30.06. 2017

Темп приросту 2014,%

Темп приросту 2015,%

Темп приросту 2016,%

Експорт (млн дол.)

255,6

155,4

184,2

197,5

3,2

 -39,2

18,5

Імпорт (млн дол.)

2473,3

1367,0

1606,9

1568,0

 -20,1

 -44,7

17,6

Аналізуючи два квартали 2017 р., ми бачимо, що показник експорту лише за два квартали перевищив річний експорт фармацевтичної продукції 2016 р. на 13,4 млн дол. Імпорт також до кінця поточного року перевищить показник минулого. У 2017 р. середній і великий бізнес дедалі більше опановуватиме для себе переваги угоди про Асоціацію з ЄС. Навіть дрібні підприємці шукатимуть можливість виходу на ринки країн Євросоюзу. Частка експорту до країн ЄС у 2017 р. може сягнути 40 %. Торгівля з Росією залежатиме передусім від політичних рішень, оскільки у квітні 2017 р. Мінохорони здоров’я України звернулося з пропозицією до уряду заборонити в Україні продаж російських ліків. Від виходу з ринку російських ліків виграють українські та іноземні компанії, які перерозподілять між собою сегмент препаратів з Росії.

За останні два роки іноземні компанії почали втрачати свої частки на українському фармацевтичному ринку переважно через девальвацію національної валюти. Завдяки цьому українські виробники скористалися ситуацією, коли продукти нижчого цінового сегмента стали користуватися більшим попитом серед клієнтів та збільшили свою частку ринку на 5 % у грошовому виразі та 4 % у обсязі за останні два роки.

У перспективі найближчих трьох років в Україні очікується вихід з ринку деяких компаній через різке зниження купівельної спроможності, а також сприйняття державою іноземних компаній виключно в розрізі здешевлення їх продукції. Питання якості, на жаль, відійде на другий план. Уже сьогодні про це свідчать численні суперечки, а також стратегія щодо запровадження Національного переліку лікарських засобів.

Фармацевтична галузь може розвиватися лише завдяки інвестиційній активності. У 2016 р. прямі інвестиції зросли на 11,86  %, тобто на 1,4 млн дол. Це дає змогу стверджувати, що деякі законодавчі зміни позитивно вплинули на ситуацію на ринку, та інвестори бачать певну перспективу зростання в майбутньому.

Серед факторів, що найістотніше впливають на розвиток фармацевтичної індустрії, слід виділити:

 • демографічні (темпи зростання населення, рівень народжуваності, смертності та тривалості життя, статево-вікова структура населення, міграції тощо);
 • соціальні (рівень розвитку освіти та охорони здоров’я);
 • економічні (рівень соціально-економічного розвитку країн та прибутків населення, рівень розвитку науки і техніки, транспортно-комунікаційних систем тощо);
 • політичні.

До окремих факторів, які впливатимуть на фармацевтичний ринок у 2017 р., можна віднести:

 • зміну моделі ціноутворення на лікарські засоби;
 • введення реімбурсації;
 • перехід на новий Національний перелік лікарських засобів;
 • податкові зміни 2016 р.;
 • політику Антимонопольного комітету України стосовно фармакологічного бізнесу;
 • антикорупцію та комплаєнс;
 • зміни в трансфертному ціноутворенні.

Серед ключових проблем українського фармацевтичного ринку слід виділити такі:

 • недосконалість законодавчої бази; створення нерівних умов доступу до ринку лікарських засобів вітчизняного та імпортного виробництва; ускладнення можливостей ефективної боротьби з виробництвом та обігом фальсифікованих лікарських засобів, нераціональне використання лікарських засобів, неконтрольованість та необ’єктивність зростання цін на лікарські засоби та медичні вироби, порушення прав інтелектуальної власності;
 • необхідність забезпечення обігу лікарських засобів відповідно до кращих світових практик на усіх етапах їх обігу, що сприятиме: допуску на ринок України лише ефективних та безпечних лікарських засобів з гарантованою якістю; забезпеченню розвитку роздрібної мережі аптечних закладів, приведенню їх кількості у відповідність із реальними потребами населення, зниженню на фармацевтичному ринку України кількості субстандартних та контрафактних лікарських засобів;
 • відсутність мотивації для вітчизняних виробників ліків у сфері розроблення та запровадження нових оригінальних препаратів;
 • відсутність розвитку фармацев­тичної науки для залучення інвестицій;
 • проблема підготовки кадрів.

Основні напрями і пріоритети розвитку фармацевтичної галузі України зумовлюються реальними політичними та соціально-економічними процесами, зокрема:

 • демократизацією суспільства, інтеграцією України до ЄС та світового співтовариства;
 • глобалізацією в економіці;
 • незадовільним станом охорони здоров’я та забезпеченням населення лікарськими засобами;
 • низькою соціально-економічною ефективністю використання ресурсів охорони здоров’я та фармацевтичної галузі.

З урахуванням економічної ситуації в Україні та перспектив світового фармацевтичного ринку основними пріоритетами розвитку національного фармацевтичного ринку є:

 • запровадження дієвого механізму здійснення державного контролю за виробництвом, реалізацією та рекламою фармацевтичної продукції, а також за якістю лікарських препаратів у процесі їх виробництва та ввезення на територію України;
 • підвищення конкурентоспроможності фармацевтичної продукції та проведення раціональної фармацевтичної політики;
 • удосконалення системи державної реєстрації, зокрема через адаптацію до міжнародних норм насамперед європейських країн;
 • здійснення комплексу заходів для обґрунтування забезпечення інформаційних ресурсів фармацевтичного ринку;
 • посилення державного регулювання фармацевтичної галузі України.
Замовте доставку онлайн, заповнивши форму, або за телефоном (044) 223-24-06