Податок на майно

Преференції для військовослужбовців

09.10.2017 / 12:34

Безоплатне отримання землі

Надання у власність земельних ділянок здійснюється у порядку, визначеному ст. 118 Земельного кодексу, за умови, що громадянин не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки та надав документ, що посвідчує його участь в АТО.

Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність встановлено ст. 122 зазначеного Кодексу.

Тобто громадянину України — учаснику АТО, зацікавленому в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки, необхідно звернутися з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до:

 • відповідного Головного управління Держгеокадастру в області за місцем розташування земельної ділянки, якщо бажана земельна ділянка належить до земель сільськогосподарського призначення державної власності;
 • відповідної сільської, селищної або міської ради, якщо бажана земельна ділянка розташована в межах населеного пункту та належить до земель комунальної власності;
 • відповідної районної державної адміністрації, якщо бажана земельна ділянка розташована за межами населеного пункту, не належить до земель сільськогосподарського призначення державної власності та планується для дачного будівництва.

У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовний розмір. До клопотання додається графічний матеріал, на якому зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.

Подальша процедура така.

Відповідний орган у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на роз­роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Проект землеустрою розробляється за замовленням учасників АТО суб’єк­тами господарювання, які є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін (до шести місяців). Перелік суб’єктів господарювання, які розробляють проекти землеустрою, можна отримати в територіальних органах Держгеокадастру.

Розроблений проект землеустрою підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом Держгеокадастру (за принципом екстериторіальності), а у разі розташування земельної ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій планується розташування об’єкта будівництва, — із структурними підрозділами районних державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури (ст. 1861 Земельного кодексу).

Після погодження проекту землеустрою учасникам АТО необхідно звернутися до державного кадастрового реєстратора за місцем розташування земельної ділянки із заявою про проведення її державної реєстрації та надання витягу про земельну ділянку з Державного земельного кадастру.

Процедуру такої державної реєстрації встановлено пунктами 107 — 115 Порядку № 1051.

Відповідний орган (місцева рада, райдерж­адміністрація чи Головне управління Держгеокадастру в області) у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою приймає рішення про його затвердження та надання земельної ділянки у власність.

Після цього учасник АТО із вищезазначеним витягом повинен звернутися до органів та суб’єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав (ст. 6 Закону № 1952) для здійснення державної реєстрації речового права на земельну ділянку.

Пільги зі сплати земельного податку

Фізичні особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи бойових діях на території інших держав, мають право на отримання пільги зі сплати земельного податку.

Документи, необхідні для отримання пільги

Особа, яка має підстави для отримання пільг щодо сплати земельного податку, повин­на надати контролюючому органу за місце­знаходженням земельної ділянки заяву в довільній формі про надання пільги та документи, що засвідчують її право на пільгу:

 • «Учасник бойових дій»;
 • «Інвалід війни»;
 • «Учасник війни».

Заява подається до 1 травня поточного року до контролюючого органу за місце­знаходженням земельної ділянки (у разі наявності кількох ділянок — про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги).

Таким чином, пільга починає застосовуватися з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву.

Якщо право на пільгу в платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому виникло це право (п. 284.2 ст. 284 Податкового кодексу).

Першочергове право на землю

Відповідно до п. 14 ст. 12 Закону № 3551 учасники бойових дій мають, зокрема, право на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

Розмір пільги

Від сплати земельного податку звільняються, зокрема, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону № 3551 (п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу).

Водночас податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів з податків та зборів або відшкодовані з бюджету (п. 30.4 ст. 30 Податкового кодексу).

Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території (п. 284.1 ст. 284 вищезазначеного Кодексу).

Якщо земельних ділянок декілька

Якщо фізична особа має у власності кілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року повинна подати письмову заяву в довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву.

Додаткова відпустка учасникам АТО

Статтею 162 КЗпП передбачено надання учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначено Законом № 3551, додаткової відпустки із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

Пунктом 12 ст. 12 цього Закону для учасників бойових дій передбачено низку пільг, серед яких — використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік.

Ця відпустка є окремою гарантією учасникам бойових дій, не належить до категорії щорічних відпусток і порядок її надання чинним законодавством не визначено.

Таким чином, додаткова відпустка учасникам бойових дій та інвалідам війни:

 • надається за календарний рік (з 1 січня по 31 грудня);
 • не може бути поділена на частини;
 • не переноситься на наступний рік;
 • надається на підставі заяви працівника поза межами графіка відпусток;
 • при звільненні не підлягає компенсації;
 • не продовжується і не переноситься на інший період у разі настання тимчасової непрацездатності працівника.

Відпустка надається в обов’язковому порядку на підставі заяви працівника та посвідчення учасника бойових дій з дати, визначеної працівником у заяві.

Пільги на оплату ЖКП

Відповідно до ст. 12 Закону № 3551 учасникам бойових дій і членам їхніх сімей, які проживають разом із ними, надаються, зокрема, такі пільги:

 • 75 % знижки плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 м2 загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 м2 на сім’ю);
 • 75 % знижки плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 м2 опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 м2 на сім’ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75 % знижки за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 м2 на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 м2 на сім’ю);

75 % знижки вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, установлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Пунктом 5 ст. 51 Бюджетного кодексу встановлено, що при наданні пільг і здійсненні видатків із бюджету щодо їх виплати членами сім’ї пільговика вважаються: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені пов­нолітні діти, визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою чи піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом із ним.

Соціальні нормативи споживання комунальних послуг, у межах яких надаються пільги, затверджено постановою № 409.

У разі отримання права на пільги з оплати послуг споживач повинен звернутися до організації — постачальника послуг з письмовою заявою та документами, що підтверд­жують його право на пільги. Пільгова оплата послуг здійснюється з моменту подання такої заяви.

Знижка з оплати житлово-комунальних послуг нараховується організаціями та підприємствами, що надають послуги.

Управління соціального захисту населення відповідно до постанови № 256 проводять розрахунки з постачальниками послуг на підставі отриманих від них щомісячних звітів щодо послуг, наданих пільговим категоріям громадян.

Дострокова пенсія

З 06.02.2017 р. набрали чинності зміни, внесені до Закону про пенсійне страхування, якими надано право на достроковий вихід на пенсію учасникам АТО.

Зауважимо, що право на призначення дострокової пенсії за віком мають особи з числа учасників АТО після досягнення чоловіками 55 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років, а жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років (п. 3 розділу XV Закону про пенсійне страхування).

Крім документів, які надаються для призначення пенсії за віком, до заяви про призначення пенсій вищезазначеним особам додаються: відповідні посвідчення (учасника бойових дій, інваліда війни, члена сім’ї загиблого (померлого); документи, що підтверджують факт безпосередньої участі особи в АТО, забезпеченні її проведення, яка перебуває безпосередньо в районах АТО у період її проведення; документи про смерть та зв’язок смерті з безпосередньою участю в АТО.

 
Право на призначення дострокової пенсії за віком мають особи з числа учасників АТО після досягнення чоловіками 55 років
та за наявності страхового стажу не менше 25 років,
а жінками — 50 років
та за наявності страхового стажу не менше 20 років

Розмір пенсії за віком визначається за нормами Закону про пенсійне страхування та залежить від заробітку та страхового стажу кожної особи. До такої пенсії встановлюються надбавки та підвищення, передбачені чинним законодавством, право на встановлення яких підтверджується відповідними документами.

Зверніть увагу, що працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, мають статус учасника бойових дій.

А ті з них, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в рай­онах антитерористичної операції у період її проведення, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення АТО та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення АТО безпосередньо в районах та у період її проведення, віднесені до інвалідів війни.

Однак права на призначення дострокової пенсії вони не мають, оскільки право на таку пенсію надано тільки військовослужбовцям (військовозобов’язаним та резервістам), особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей.