ПДФО/ВЗ

Форма № 1ДФ за ІІІ квартал у деталях

17.10.2017 / 17:06

Наближається термін подання форми № 1ДФ і 09.11.2017 р. вже потрібно відзвітувати за ІІІ квартал. Відомо, що за неправильне відображення показників у такій звітності застосовуються штрафні санкції. Аби уникнути цього, у цій статті про те, як відкоригувати звітність за попередній квартал у разі, якщо суми доходів і податків відображено не в тому рядку, чи обов’язково при заповненні форми № 1ДФ мають співпадати суми нарахованого доходу підсумкового рядка розділу І та загальна сума нарахованого доходу рядка «Військовий збір» розділу ІІ, який порядок відображення у звітності, якщо ПСП застосовується з другого місяця кварталу, хоча відпрацьовано весь.

Якщо суми доходів та податків відображено не в тому рядку

Як відкоригувати у формі № 1ДФ за I квартал 2017 р. суми, які відображено в іншому рядку розділу II цієї звітності, а саме: підприємство у цьому розділі у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» зазначило суми доходів і податків, які необхідно було відобразити у рядку «Військовий збір»?

Особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати форму № 1ДФ у строки, встановлені Податковим кодексом для податкового кварталу, до контролюючого органу за місцем свого розташування (пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Кодексу).

Порядок заповнення та подання податковими агентами цієї форми затверджено наказом № 4 (далі — Порядок № 4).

Так, відповідно до п. 4.1 цього Порядку коригування поданої і прийнятої форм № 1ДФ проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

У разі необхідності проведення коригувань форми № 1ДФ до закінчення строку її подання подається звітна нова форма (п. 4.2 Порядку № 4).

Уточнююча форма № 1ДФ подається у разі необхідності проведення коригувань цієї форми після закінчення строку її подання. Уточнююча форма може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

При цьому порядок заповнення звітної нової та уточнюючої форм є однаковим.

У зазначеному випадку коригування показників розділу II форми № 1ДФ, поданої за І квартал, проводиться так.

У підрозділі «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення***» потрібно повторити всі графи помилкового рядка.

Водночас у рядку «Військовий збір» необхідно відобразити правильну інформацію, яку було помилково занесено до іншого рядка.

Приклад 1

У розділі II форми № 1ДФ було відображено: у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» — суму нарахованого доходу 11 800,00 грн (графа 3a), суму виплаченого доходу — 11 800,00 грн (графа 3); у графі 4а цього рядка «Загальна сума утриманого податку, збору нарахованого» — суму  177,00 грн, у графі 4 «Загальна сума утриманого податку, збору перерахованого» — суму 177,00 грн (помилково відображено суму утримання військового збору 177,00 грн (11 800,00 грн × 1,5 %)).

При коригуванні звітності за I квартал 2017 р. зазначаємо: у рядку «Військовий збір» розділу II форми № 1ДФ — суму нарахованого доходу 11 800,00 грн (графа 3a), виплаченого доходу — 11 800,00 грн (графа 3). У графі 4а «Загальна сума утриманого податку, збору нарахованого» відображаємо суму 177,00 грн, у графі 4 «Загальна сума утриманого податку, збору перерахованого» — суму 177,00 грн.

При цьому в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення***» відображаємо суму нарахованого доходу 11 800,00 грн (графа 3a), виплаченого доходу — 11 800,00 грн (графа 3); у графі 4а «Загальна сума утриманого податку, збору нарахованого» — суму 177,00 грн, у графі 4 «Загальна сума утриманого податку, збору перерахованого» — суму 177,00 грн (зразок 1).

 

Як оподатковується вихідна допомога

Чи підлягає оподаткування ПДФО та військовим збором вихідна допомога, яка виплачується працівнику при звільненні, та чи можна застосувати податкову соціальну пільгу? За якою ознакою відобразити цю допомогу у формі № 1ДФ?

Статтею 44 КЗпП установлено, що при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36 та пунктах 1, 2 і 6 ст. 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку; внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) — у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

Об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний оподатковуваний дохід (пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім визначених у ст. 165 Кодексу.

Доходи у вигляді вихідної допомоги, яка виплачується працівнику згідно зі ст. 44 КЗпП при припиненні трудового договору, не входять до переліку доходів, визначених ст. 165 Податкового кодексу.

Отже, зазначена вихідна допомога включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку відповідно до пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу і оподатковується ПДФО за ставкою, встановленою п. 167.1 ст. 167 Кодексу (18 %).

При цьому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу встановлено, що податкова соціальна пільга (далі — ПСП) застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженому на 1,4 та округленому до найближчих 10 грн. Застосування ПСП до інших доходів платника податку, ніж заробітна плата, зокрема у вигляді вихідної допомоги, Податковим кодексом не передбачено.

У формі № 1ДФ вихідна допомога відображається за  ознакою доходу «127».

Якщо виникає різниця у сумах нарахованого доходу розділів І та ІІ

Чи обов’язково при заповненні форми № 1ДФ суми нарахованого доходу підсумкового рядка розділу І та загальна сума нарахованого доходу рядка «Військовий збір» розділу ІІ мають співпадати?

Форма № 1ДФ має два розділи. У розділі I «Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку» відображаються дані, зокрема, щодо нарахованого доходу податковим агентом у звітному періоді в розрізі кожної фізичної особи. У розділі II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір» відображаються дані, зокрема, щодо загального нарахованого доходу фізичним особам податковим агентом, нарахованого (утриманого) податку у звітному періоді без ідентифікації фізичних осіб.

У графі 3а «Сума нарахованого доходу» розділу І форми № 1ДФ відображається (за звітний квартал) дохід, нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку № 4 (п. 3.2 Порядку).

Відповідно до п. 3.11 цього Порядку у розділі II форми № 1ДФ у рядку «Військовий збір» відображаються загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору в грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками).

Слід зауважити, що Порядком № 4 перед­бачено відображення у рядку «Військовий збір» розділу II форми № 1ДФ саме загальної суми нарахованого доходу. Вимоги щодо відображення та визначення сум оподаткованого доходу в зазначеному Порядку відсутні.

При цьому відомості про фізичну особу — платника податку, якій нараховано доходи та з яких утримується військовий збір, не зазначаються. Тобто у розділі II рядка «Військовий збір» нараховані (утримані) суми військового збору з платника податку не персоніфікуються (щодо кожної фізичної особи).

У більшості випадків сума, що відображається у підсумковому рядку «Усього» графи 3а «Сума нарахованого доходу» розділу І форми № 1ДФ має відповідати сумі, що відображається у графі «Загальна сума нарахованого доходу» рядка «Військовий збір» розділу ІІ цієї форми

Однак слід враховувати,  що при проведенні деяких нарахувань доходів виникає різниця у сумах нарахованого доходу розділів І та ІІ форми № 1ДФ.

Пунктом 164.5 ст. 164 Податкового кодексу встановлено, що під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування ПДФО є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких установлено Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою:

К = 100 : (100 – Сп),

де К — коефіцієнт;

Сп — ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

У такому самому порядку визначаються об’єкт оподаткування і база оподаткування для коштів, надміру витрачених платником податку на відрядження або під звіт та не повернених у встановлені законодавством строки.

Отже, у разі нарахування (надання) фізичним особам доходів у негрошовій формі, а також у разі неповернення (несвоєчасного повернення) платником податків (працівником) надміру витрачених коштів, виданих на відрядження або під звіт, база оподаткування ПДФО щодо таких доходів збільшується на коефіцієнт (далі — К), передбачений п. 164.5 ст. 164 Податкового кодексу, який у 2017 р., враховуючи ставку ПДФО в розмірі 18 %, становить 1,219512.

Ураховуючи, що К застосовується для визначення бази оподаткування ПДФО, у разі надання платнику податку доходів у негрошовій формі, а також у разі неповернення (несвоєчасного повернення) платником податків (працівником) надміру витрачених коштів, виданих на відрядження або під звіт, суми такого нарахованого доходу в графі 3а «Сума нарахованого доходу» розділу І форми № 1ДФ відображаються з урахуванням К.

Застосування К у цілях визначення бази оподаткування військовим збором Податковим кодексом не передбачено (зокрема, п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу, який визначає порядок нарахування військового збору).

Таким чином, відмінність між сумою, зазначеною в підсумковому рядку «Всього» графи 3а «Сума нарахованого доходу» розділу І форми № 1ДФ, та сумою, зазначеною в рядку «Військовий збір» графи «Сума нарахованого доходу» розділу ІІ форми № 1ДФ, може виникати, коли у звітному періоді податковий агент нараховував (надавав) фізичним особам дохід у негрошовій формі, а також у разі неповернення (несвоєчасного повернення) платником податків (працівником) надміру витрачених коштів, виданих на відрядження або під звіт, тобто коли до цих доходів застосовувався К з метою визначення бази оподаткування ПДФО.

Приклад 2

Підприємством у серпні 2017 р. працівникові подаровано годинник вартістю 6 700,00 грн, база оподаткування ПДФО становить 8 170,73 грн (6 700 грн × 1,219512).
Сума ПДФО становить 1 470,73 грн (8 170,73 грн × 18 %).
Сума військового збору становить 100,50 грн (6 700,00 грн × 1,5 %).
Сума нарахованого доходу (8 170,73 грн) та утриманого ПДФО по фізичної особі у розділі І форми № 1ДФ за III квартал 2017 р. відображається за ознакою доходу «126» як додаткове благо (відповідно до пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу).
Водночас у рядку «Військовий збір» графи «Сума нарахованого доходу» розділу ІІ форми № 1ДФ нарахований дохід зазначається в сумі 6 700,00 грн без застосування К, який не враховується при нарахуванні військового збору.
Отже, різниця між сумою, зазначеною в підсумковому рядку «Всього» графи 3а «Сума нарахованого доходу» розділу І форми № 1ДФ, та сумою, зазначеною в рядку «Військовий збір» графи «Сума нарахованого доходу» розділу ІІ форми № 1ДФ, становитиме 1 470,73 грн (8 170,73 грн – 6 700,00 грн) (зразок 2).

Якщо відпрацьовано весь квартал, але ПСП лише з другого місяця кварталу

Чи достатньо наданих працівником підтвердних документів на ПСП без подання ним заяви на пільгу? Чи потрібно доходи за липень, у якому не було пільги, у формі № 1ДФ відображати окремим рядком, якщо працівник повністю відпрацював ІІІ квартал, але пільгу отримує лише з серпня?

ПСП застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати) (пп. 169.2.1 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу).

При цьому зазначеним підпунктом установлено, що платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП. Якщо платник податку має право на застосування ПСП більшої, ніж передбачена пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу (загальна 100-відсоткова пільга), він зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні документи.

ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.

Єдиним виключенням із загального правила є державні службовці, щодо яких застосування ПСП до їх заробітної плати Податковим кодексом передбачено вже під час початку нарахування їх зарплати і до завершення нарахування таких доходів без подання заяв, зазначених у пп. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 Кодексу, але з поданням підтвердних документів для встановлення розміру пільги.

Тобто для застосування ПСП подання заяви платником податку є обов’язковим.

Пунктом 3.8 Порядку № 4 передбачено, що у графі 8 «Ознака податкової соціальної пільги» відображається ознака ПСП згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг, наведеним у додатку до цього Порядку.

Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку в звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді у графі 8 проставляється прочерк. При заповненні графи 8 слід ураховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. Допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу).

Отже, враховуючи вищезазначене, сума нарахованого доходу (виплаченого) та нарахованого (утриманого) ПДФО за відповідний квартал, у якому платник податку мав право на застосування ПСП з другого місяця кварталу (з серпня), відображається у формі № 1ДФ у сукупності доходів у вигляді заробітної плати (ознака «101») за весь квартал в одному рядку із проставлянням у графі 8 ознаки пільги. Іншого заповнення для зазначеного випадку Порядком № 4 не передбачено.

ДОВІДКОВО

Вид ПСП
(норма Податкового кодексу)

2017 р.

Розмір ПСП, грн

Граничний розмір доходу
для застосування ПСП, грн

Загальна ПСП
(пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169)
100 %

800,00

2 240,00

ПСП на дітей
(пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169)
100 %

800,00 × кількість дітей
віком до 18 років

 

2 240,00 × кратну кількість дітей
(одному із батьків)

Підвищена ПСП на дітей
(підпункти «а» та «б» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169) 150 %

1 200,00 × кількість дітей
віком до 18 років

Підвищена ПСП
(підпункти «в» — «е» пп. 169.1.3 п. 169. 1 ст. 169) 150 %

1 200,00

2 240,00

Максимальна ПСП
(підпункти «а» — «г» пп. 169.1.4 п. 169.1 ст. 169)
200 %

1 600,00

2 240,00

Приклад 3

Відповідно до заяви працівника, яку він подав 01.08.2017 р., та наданих ним документів згідно із законодавством підприємством застосовується пільга з ПДФО у розмірі 150 % (пільга становить 1 200 грн (1 600 грн × 50 % : 150 %)).
Водночас розмір ПСП у 2017 р. становитиме 800 грн (сума прожиткового мінімуму 1 600 грн × 50 %).
Нарахування (утримання) податку та збору за ІІІ квартал 2017 р. проводиться так.
Згідно з наданими документами пільга надається відповідно до пп. «а» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу (у розрахунку на двох дітей).
Розмір заробітної плати не перевищує суми 4 480 грн (2 240 грн × двох дітей).

Доходи

Сума доходу,
грн

Дні

ПСП

ПДФО, грн

Військовий збір, грн

150  %

18 %

1,5 %

Зарплата за липень 2017 р.

3 850,00

21

Пільга не надавалась, заяву подано  01.08.2017 р.

693,00

(3 850,00 × 18 %)

57,75

(3 850,00 × 1,5 %)

Зарплата за серпень 2017 р.

3 850,00

22

2 400,00

261,00

((3 850,00 – 2 400,00) × 18 %)

57,75

(3 850,00 × 1,5 %)

Зарплата за вересень 2017 р.

3 850,00

21

2 400,00

261,00

((3 850,00 – 2 400,00) × 18 %)

57,75

(3 850,00 × 1,5 %)

Всього

11 550,00

 

 

1 215,00

173,25

Нараховані доходи підлягають відображенню в розділі І форми № 1ДФ за ІII квартал 2017 р. у графах:
3а «Сума нарахованого доходу» — 11 550,00 грн,
3  «Сума виплаченого доходу» — 11 500,00 грн,
4а «Сума нарахованого податку» — 1 215,00 грн,
4 «Сума перерахованого податку» — 1 215,00 грн з ознакою доходу «101».
У розділі II форми № 1ДФ суму військового збору відображаємо загальної сумою. У графах 3а «Сума нарахованого доходу» — 11 500,00 грн, 3 «Сума виплаченого доходу» — 11 550,00 грн, 4а «Сума нарахованого збору» — 173,25 грн, 4 «Сума перерахованого збору»  — 173,25 грн (зразок 3).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 4 — Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4