ПДВ

Постачання товарів у комплекті

30.10.2017 / 12:20

Запровадження з початку цього року обов’язкового зазначення коду товару відповідно до УКТ ЗЕД у податкових накладних при здійсненні операцій з постачання товарів на всіх етапах їх постачання від виробника чи імпортера до кінцевого споживача незалежно від дати придбання чи виготовлення такого товару викликало чимало запитань у платників податку. Одним з таких питань є заповнення податкових накладних при здійсненні операцій з постачання товарів у наборах чи комплектах.
Розглянемо, як у податковій накладній зазначається код товарів згідно з УКТ ЗЕД при постачанні наборів (комплектів), які містять кілька видів різних товарних позицій.

Постачання товарів у комплекті

Запровадження з початку цього року обов’язкового зазначення коду товару відповідно до УКТ ЗЕД у податкових накладних при здійсненні операцій з постачання товарів на всіх етапах їх постачання від виробника чи імпортера до кінцевого споживача незалежно від дати придбання чи виготовлення такого товару викликало чимало запитань у платників податку. Одним з таких питань є заповнення податкових накладних при здійсненні операцій з постачання товарів у наборах чи комплектах.
Розглянемо, як у податковій накладній зазначається код товарів згідно з УКТ ЗЕД при постачанні наборів (комплектів), які містять кілька видів різних товарних позицій.

Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов’язкових реквізитів) регулюються ст. 201 розділу V Податкового кодексу та регламентуються Порядком № 1307.

Відповідно до п. 201.1 зазначеної статті на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений цим Кодексом термін.

Перелік обов’язкових реквизитів, які зазначаються у податковій накладній, визначено у підпунктах «а» — «і» п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу.

Обов’язкові реквизити, які зазначаються у податковій накладній, зокрема:  

  • опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг (реквізит має відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг)
  • код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг — код послуги відповідно до Державного класифікатору продукції та послуг (далі — ДКПП).
    Платники податку, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають зазначати код товару відповідно до УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду

При складанні податкової накладної код товару відповідно до УКТ ЗЕД слід зазначати у графі 3.1 табличної частини податкової накладної.

При цьому код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається на всіх етапах постачання товарів від виробника чи імпортера до кінцевого споживача та незалежно від дати придбання чи виготовлення такого товару:

  • для підакцизних і імпортних товарів — 10 знаків;
  • для інших товарів — не менше чотирьох знаків.

У випадку постачання товару, ввезеного на митну територію України, у графі 3.2 податкової накладної проставляється позначка «Х».

Номенклатура товарів продавця має відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів.

Для цілей класифікації товарів використовують Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, що є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом № 584.

У свою чергу, Митний тариф містить Основні правила інтерпретації УКТ ЗЕД, примітки, додаткові примітки до розділів, груп і товарних підпозицій.

Тобто класифікація товарів здійснюється відповідно до Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, приміток, додаткових приміток до розділів, груп і товарних підпозицій.

Визначення коду УКТ ЗЕД набору (комплекту) товарів, який містить кілька видів однієї товарної позиції та один (чи кілька) видів іншої товарної позиції, здійснюється з урахуванням правила 3 Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД.

Так, у разі коли згідно з правилом 2 Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД або з будь-яких інших причин товар на перший погляд (prima facie) можна віднести до двох чи більше товарних позицій, його класифікація здійснюється так:

(a) перевага надається тій товарній позиції, в якій товар описується конкретніше порівняно з товарними позиціями, де дається більш загальний його опис. Проте в разі коли кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, що входять до складу суміші чи багатокомпонентного товару, або лише частини товарів, що надходять у продаж у наборі для роздрібної торгівлі, такі товарні позиції вважаються рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо в одній з них подається повніший або точніший опис цього товару;

(b) суміші, багатокомпонентні товари, які складаються з різних матеріалів або вироб­лені з різних компонентів, товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі, класифікація яких не може здійснюватися згідно з правилом 3 (a), повинні класифікуватися за тим матеріалом чи компонентом, який визначає основні властивості цих товарів, за умови, що цей критерій можна застосувати;

(c) товар, класифікацію якого не можна здійснити відповідно до правила 3 (a) або 3 (b), повинен класифікуватися в товарній позиції з найбільшим порядковим номером серед номерів товарних позицій, що розглядаються.

Операція з постачання набору (комплекту) товарів, який містить кілька видів однієї товарної позиції та один (чи кілька) видів іншої товарної позиції, в податковій накладній відображається одним рядком.

З питання правильності визначення коду товарної класифікації згідно з УКТ ЗЕД для товарів, що поставляються в наборі (комплекті), при оформленні документів (у тому числі податкових накладних) пропонуємо звертатись до Торгово-промислової палати України (її регіональних відділень) або науково-дослідного інституту судових експертиз.

Графи 6 та 7 податкової накладної щодо кількості та ціни постачання одиниці товару при постачанні наборів (комплектів) заповнюються у встановленому порядку — ціна одиниці набору (комплекту) товарів та кількість таких наборів (комплектів).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 584 — Закон України від 19.09.2013 р. № 584-VII «Про Митний тариф України». Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307