Митна справа

Повернення надміру сплачених платежів

30.10.2017 / 15:23

Процедура повернення коштів платникам податків за наказом № 618 була складною та затягнутою і вимагала великих витрат часу для обробки інформації, пов’язаної з підготовкою висновку про повернення грошових коштів. У зв’язку з цим наказом № 643 затверджено Порядок повернення авансових платежів (передоплати) та помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів (далі — Порядок), який набрав чинності з 26.09.2017 р.

Цим Порядком установлено єдиний підхід, прозорий механізм та певний порядок виконання дій при поверненні платникам податків грошових коштів, внесених ними як попереднє грошове забезпечення сплати майбутніх митних платежів — авансових платежів (передоплати); помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів, контроль за справлянням яких здійснюється митницями ДФС, та пені.

Що змінилося

На відміну від попереднього порядку, затвердженого наказом № 618, у Порядку:

  • скорочено термін розгляду заяви платника податків на повернення органом доходів і зборів коштів авансових платежів (передоплати) з 10 до 5 днів;
  • передбачено можливість перерахування коштів для подальших розрахунків як авансові платежі (передоплата) на депозитний рахунок 3734 іншої митниці ДФС;
  • налагоджено алгоритм щодо можливості повернення суми помилково та/або надміру сплачених митних, інших платежів та пені у разі наявності виконавчого листа суду та/або рішення суду, що набрало законної сили (за наявності), щодо повернення сум відповідних митних платежів.

З прийняттям Порядку забезпечуються:

  • чітке визначення процедури повернення коштів
  • установлення виключного переліку документів для повернення коштів nвизначення підстав для відмови в поверненні коштів
  • суттєве скорочення часу, що витрачається на адміністративні процедури
  • перехід на електронний документообіг та використання повною мірою можливостей автоматизованої системи митного оформлення для обробки інформації

Як повернути кошти

Платник податків має право на повернення залишків коштів авансових платежів (перед­оплати) з депозитного рахунку 3734, відкритого на ім’я митниці ДФС у Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, та з відповідного банківського балансового рахунку 2603, відкритого на ім’я митниці ДФС в уповноваженому банку.

Для повернення коштів авансових платежів (передоплати) платник податків має подати до митниці ДФС письмову заяву в довільній формі, підписану платником та головним бухгалтером (за наявності). Таку заяву може бути також подано в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Заяву може бути подано протягом 1095  днів з дня внесення авансових платежів (передоплати) на рахунок митниці ДФС.

Повернення здійснюється протягом 1095 днів з дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми митних, інших платежів і пені. Повернення сум відповідних митних платежів у випадках, передбачених частиною п’ятою ст. 301 Митного кодексу, здійснюється за умови, що заява подається не пізніше одного року з дня, що настає за днем виникнення обставин, які тягнуть за собою повернення сплачених сум митних платежів. Граничні строки для подання заяви підлягають продовженню керівником митниці ДФС (його заступником) за письмовим запитом платника податків у визначених Податковим кодексом випадках.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Митний кодекс — Митний кодекс України  від 13.03.2012 р. № 4495-VI. Наказ № 618 — наказ Держмитслужби України  від 20.07.2007 р. № 618 «Про затвердження Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами». Наказ № 643 — наказ Мінфіну України  від 18.07.2017 р. № 643 «Про затвердження Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів»