Бухоблік

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних активів

01.11.2017 / 16:18

Спеціалізовані форми первинних документів з обліку основних засобів (далі — ОЗ) та інших необоротних активів сільгосппідприємств затверджено наказом № 701.

До ОЗ сільгосппідприємств належать земельні ділянки, капітальні витрати на поліпшення земель, будинки, споруди та передавальні пристрої, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі), інші основні засоби, а також тварини (службові собаки, циркові тварини тощо) та багаторічні насадження (озеленювачі та декоративні насадження на вулицях, площах, у парках, скверах на території підприємства і у дворах житлових будинків, снігозахисні та полезахисні смуги тощо), які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю.

Відповідно до ПБО 30 багаторічні насадження (плодово-ягідні насадження усіх видів тощо), робоча та продуктивна худоба відносяться до довгострокових біологічних активів та не входять до складу ОЗ підприємства.

Для відображення операцій з ОЗ доцільно використовувати такі первинні облікові форми документів:

ОЗСГ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів»;

ОЗСГ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих) об’єктів»;

ОЗСГ-3 «Акт на списання основних засобів»;

ОЗСГ-4 «Акт на списання автотранспортних засобів»;

ОЗСГ-5 «Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів»;

ОЗСГ-6 «Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули за ___ ____________ 20__ р.»;

ОЗСГ-7 «Зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за ___ ____________ 20__ р.»;

ОЗСГ-8 «Відомість нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством, за ___ ____________ 20__ р.»;

ОЗСГ-9 «Відомість розподілу витрат з утримання й експлуатації машинно-тракторного парку за 20__ р.».

Розглянемо на умовних прикладах заповнення найпоширеніших спеціалізованих форм первинки.

Приймання-передача (Форма № ОЗСГ-1)

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобівза формою № ОЗСГ-1 складається:

  • для оформлення зарахування до складу ОЗ окремих об’єктів та обліку введення їх в експлуатацію;
  • для переміщення з одного структурного підрозділу до іншого;
  • для передачі ОЗ зі складу (із запасу) в експлуатацію за винятком випадків, коли введення об’єктів в експлуатацію повинно оформлятися в особливому порядку відповідно до чинного законодавства;
  • для виключення зі складу ОЗ при передачі іншому підприємству (організації) за оплату, без оплати та за договорами оренди.

Особливості заповнення:

в одному примірнику — для оформлення приймання ОЗ. Документ складається на кожний об’єкт ОЗ. Приймання актом кількох об’єктів ОЗ допускається лише при обліку господарського інвентарю, інструменту, обладнання тощо, якщо ці об’єкти однотипні, мають однакову вартість та прийняті в одному календарному місяці;

у двох примірниках — для оформлення внутрішнього переміщення ОЗ. Перший з розпискою одержувача та здавальника передається до бухгалтерії, а другий — структурному підрозділу — здавальнику. Також у двох примірниках акт складається для оформлення безоплатної передачі ОЗ іншому підприємству. Один — для підприємства, що здає, другий — для тих, хто приймає ОЗ;

у трьох примірниках — для оформлення передачі ОЗ підприємству за плату. Перші два залишаються у підприємства, що здає (перший примірник додається до звіту, а другий — до повідомлення на передачу та для акцепту), третій — передається особі, що приймає ОЗ.

В акті зазначаються коротка характеристика об’єкта, його первісна (переоцінена) вартість та сума амортизації з моменту введення об’єкта в експлуатацію.

При оформленні приймання ОЗ до складеного акта додають технічну документацію, що стосується зазначеного об’єкта (об’єктів) ОЗ.

Акт складають та підписують спеціально створена комісія у складі голови та членів комісії, а також особа, яка здала ОЗ (крім випадку оформлення приймання ОЗ), особа, яка прийняла ОЗ, та головний бухгалтер.

Умовний приклад заповнення акта за формою № ОЗСГ-1 наведено у прикладі 12.

Приклад 12

ТОВ «Зевс» зараховує до складу ОЗ та вводить в експлуатацію придбану косарку ротаційну Wirax 1,85 м. Первісна вартість об’єкта — 36 000,00 грн (у тому числі ПДВ — 6 000,00 грн). Косарку закріплено за трактористом Ляшко С. В.

Приймання-здача відремонтованих об'єктів (Форма № ОЗСГ-2)

Акт приймання-здачі відремонтованих і реконструйованих (модернізованих) об'єктів за формою № ОЗСГ-2 складається для оформлення приймання-здачі ОЗ із ремонту, реконструкції та модернізації, виконаних власними силами або сторонніми організаціями (підрядниками).

Особливістю заповнення акта є те, що його складають:

  • в одному примірнику — при виконанні ремонту, реконструкції або модернізації власними силами;
  • у двох примірниках — якщо ремонт, реконструкцію або модернізацію виконує стороннє підприємство. Один примірник акта — замовнику, другий — підрядчику.

! Зміни до характеристики об’єкта, пов’язані з капітальним ремонтом, реконструкцією та модернізацією, мають бути внесені до технічного паспорта відповідного об’єкта основних засобів.

Складає та підписує акт спеціально створена комісія на підприємстві. Після цього акт здають до бухгалтерії сільгосппідприємства, де його підписує головний бухгалтер. Останнім свій підпис на ньому ставить керівник підприємства або уповноважена особа, які затверджують цей акт.

Розглянемо умовний приклад заповнення акта за формою № ОЗСГ-2.

Приклад 13

У ремонтній майстерні ТОВ «Посейдон» проведено неплановий ремонт культиватора міжрядного КМ-5,6. Ремонт пов’язаний із заміною однієї секції культиватора. Кошторисна вартість ремонту становить 7 500,00 грн. Матеріально відповідальна особа, за якою закріплено об’єкт ремонту, — Луценко О. В. Ремонт виконано протягом чотирьох днів.

Списання ОЗ (Форма № ОЗСГ-3)

Акт на списання ОЗ за формою № ОЗСГ-3 складається для оформлення витрат на вибуття ОЗ (крім автотранспортних засобів) при повному або частковому їх списанні (ліквідації).

Особливості заповнення:

  • витрати зі списання (ліквідації), а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від розбирання будинків, споруд, демонтажу обладнання тощо, відображаються в акті в розділі «Розрахунок результатів списання об’єкта».
  • акт складається удвох примірниках. Перший примірник передається до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання ОЗ, та є підставою для здавання на склад запасних частин, що залишилися в результаті їх списання (ліквідації), а також матеріалів, металобрухту тощо.

Складає та підписує акт комісія, призначена керівником сільгосппідприємства.

Умовний приклад заповнення акта за формою № ОЗСГ-3 наведено у прикладі 14.

Приклад 14

Спеціально створена комісія на ТОВ «Гермес» прийняла рішення списати каток напівнавісний UNIA Terris XL — 5,3 (каток Crosskill). Первісна вартість об’єкта — 24 450,00 грн, сума накопиченої амортизації — 22 450,00 грн, ліквідаційна вартість — 2 000,00 грн.