Бухоблік

Розділ 3. Облік виробничих запасів у сільгосппідприємствах

01.11.2017 / 16:31

Для оформлення надходження і використання виробничих запасів у сільгосппідприємствах рекомендуємо використовувати типові форми облікових первинних документів, затверджені наказом № 193, та спеціалізовані форми первинних облікових документів виробничих запасів у таких підприємствах.

Спеціалізовані форми первинних документів з обліку виробничих запасів у сільгосппідприємствах — це первинні документи, які застосовуються в окремих галузях, з урахуванням їх виробничої специфіки (виробництва). Їхні форми та поради до заповнення затверджені Методрекомендаціями № 929.

Окремо від інших виробничих запасів ведуть облік біопрепаратів, медикаментів і хімічних речовин, придбаних за рахунок власних коштів і бюджетних асигнувань.

Для обліку виробничих запасів у сільгосппідприємствах доцільно використовувати спеціалізовані форми первинки:

ВЗСГ-1 «Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей»;

ВЗСГ-2 «Лімітно-забірна картка на отримання запасних частин»;

ВЗСГ-3 «Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин»;

ВЗСГ-4 «Акт витрати насіння і садивного матеріалу»;

ВЗСГ-5 «Акт на списання виробничого та господарського інвентарю;

ВЗСГ-6 «Відомість дефектів на ремонт машини»;

ВЗСГ-7 «Товарна накладна»;

ВЗСГ-8 «Накладна (внутрігосподарського призначення);

ВЗСГ-9 «Відомість витрати кормів»;

ВЗСГ-10 «Книга складського обліку».

Отримання матцінностей/запчастин (форми № ВЗСГ-1 та № ВЗСГ-2)

Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей за формою № ВЗСГ-1 та Лімітно-забірна картка на отримання запасних частин за формою № ВЗСГ-2 складаються для оформлення відпуску матеріалів, кормів, насіння, продуктів, мінеральних добрив, сировини, запасних частин та інших товарно-матеріальних цінностей. Слід зазначити, що поряд зі спеціалізованими формами можна використовувати і їх типові аналоги: лімітно-забірні картки форм № М-8, М-9, М-28, М-28а, затверджені наказом № 193.

Лімітно-забірні картки слугують підтвердним документом для списання матеріальних цінностей зі складів структурних підрозділів сільськогосподарських підприємств, допоміжних і промислових виробництв, а також для поточного контролю за додержанням установлених лімітів відпуску матеріалів на виробничі потреби.

Особливості заповнення:

 • виписуються на одне або кілька найменувань матеріалів у двох примірниках терміном на один місяць. Один примірник для матеріально відповідальних осіб структурних підрозділів сільгосппідприємства (агроному, зоотехніку, ветеринарному лікарю та іншим), а другий — завідуючому складом (комори) чи інших складських приміщень. Водночас відпуск товарно-матеріальних цінностей у виробництво здійснюється завідуючим складом при пред’явленні представником структурного підрозділу свого примірника лімітно-забірної картка;
 • лімітно-забірні картки на відпуск насіння, добрив виписують у бухгалтерії відповідно до плану сівби насіння та внесення добрив. У лімітно-забірних картках указуються площа висіву (внесення добрив) та норма висіву насіння (внесення добрив) на одиницю площі. В окремих випадках лімітно-забірна картка може відкриватися за окремим виробничим замовленням на виробництво сільськогосподарської продукції;
 • завідуючий складом зазначає в обох примірниках дату і кількість відпущених матеріальних цінностей і виводить залишок ліміту за номенклатурним номером і ставить свій підпис про видачу, а представник структурного підрозділу розписується в них за одержані матеріальні цінності. Після використання ліміту або після закінчення строку дії картки видача цінностей не проводиться;
 • лімітно-забірну картку на отримання запасних частин (форма № ВЗСГ-2) застосовують для списання зі складу відпущених і одержаних запасних частин. Строк дії картки встановлено, як правило, не більше 15 днів і обов’язково в межах звітного місяця. Підставою для виписки бухгалтерією лімітно-забірної картки є «Відомість дефектів на ремонт машини» (форма № ВЗСГ-6);
 • за відсутності відомості дефектів на ремонт машин, а також під час відпуску запасних частин і ремонтних матеріалів на ремонт у період польових робіт ліміт розраховують на підставі кошторису на ремонт і технічне обслуговування машин, затвердженого керівником підприємства;
 • при складанні Лімітно-забірної картки на отримання запасних частин (форма № ВЗСГ-2) необхідно користуватися каталогами запасних частин до автомобілів і тракторної техніки, які передбачають типізацію запасних частин, їх призначення, ціну на запасні частини тощо;
 • здавання складом лімітно-забірних карток у бухгалтерію здійснюється в кінці місяця разом зі Звітом про рух матеріальних цінностей.

Складається лімітно-забірна картка бухгалтерією (відділом постачання або іншою відповідальною особою). А підписують такий документ працівник, який видає матеріальні цінності (здебільшого такою особою є завідуючий складом), працівник, який отримує такі матцінності, та бухгалтер.

Розглянемо умовний приклад заповнення Лімітно-забірної картки за формою № ВЗСГ-1.

Приклад 15

Бухгалтер ТОВ «Морфей» виписав лімітно-забірну картку, за якою відпускаються посівний матеріал пшениці озимої (сорти Почаївка, Фаворитка, Смуглянка). Одержувач пшениці озимої — тракторист-машиніст (Ярош В.І.), видавач — завідуючий складом (Калашніков В.І.). Посівний матеріал озимої пшениці видавався протягом серпня, в межах установленого ліміту.


 

Добрива для рослин (Форма № ВЗСГ-3)

Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин за формою № ВЗСГ-3 складається для відображення фактично витрачених (використаних) у кількісному та вартісному виразі мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин з кожного поля щодо певних культур. У більшості випадків такий акт відкривають раз місяць.

Особливості заповнення:

 • зазначаються площа, способи й строки внесення добрив (за видами), кількість внесених добрив під кожну культуру окремо в натуральних показниках і в переведенні на діючу речовину;
 • до акта додаються лімітно-забірні картки на отримання матцінностей, накладні, за якими отримано добрива та засоби хімічного захисту рослин, і разом передаються до бухгалтерії підприємства для перевірки та проведення записів у регістрах бухобліку.

Складають акт керівник структурного підрозділу та агроном після внесення мінеральних, органічних і бактеріальних добрив і засобів хімічного захисту рослин.

Умовний приклад заповнення акта за формою № ВЗСГ-3 розглянуто у прикладі 16.

Приклад 16

ТОВ «Меркурій» у серпні 2017 р. проведено передпосівне підживлення мінеральними добривами (Нітроамофоска (N16P16K16)) площ посівів озимої пшениці сорту Почаїівка (поле 1 — 64 га), сорту Фаворитка (поле 2 — 50 га), сорту Смуглянка (поле 3 — 100 га). Про використання мінеральних добрив керівником структурного підрозділу (Махном О.В.) та агрономом (Гончаренком Ю. В.) складено відповідний акт.


Оформлення витрат насіння (Форма № ВЗСГ-4)

Акт витрат насіння і садивного матеріалу за формою № ВЗСГ-4 складається для списання насіння і садивного матеріалу до витрат на вирощування відповідних сільськогосподарських культур. У більшості випадків такий акт відкривають один раз на місяць.

Особливості заповнення:

 • складається після завершення сівби (посадки) по окремих ділянках та полями сівозміни у двох примірниках;
 • записи здійснюються за назвами насіння (садивного матеріалу), в розрізі культур за окремими ділянками (номер поля), зазначаються площа та витрачене насіння (садивний матеріал) за нормою і фактичні витрати на 1 га та на всю площу. Ціна і сума визначаються залежно від обраного методу оцінки щодо списання виробничих запасів згідно з ПБО 9, ПБО 30;
 • до акта додаються документи, на підставі яких проводилася видача насіння і садивного матеріалу зі складу, «Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей» (форма № ВЗСГ-1), «Накладна (внутрігосподарського призначення)» (форма № ВЗСГ-8) та інші документи, які підтверджують сортову якість насіння (садивного матеріалу).

Акт складається бригадиром та агрономом, крім того, затверджується керівником підприємства або уповноваженою особою (головним агрономом), після чого передається до бухгалтерії для відповідних записів у регістрах бухобліку.

Акт затверджується керівником підприємства або уповноваженою особою (головним агрономом), після чого надається бухгалтерії для відповідних записів в регістрах бухобліку.

Умовний приклад заповнення акта за формою № ВЗСГ-4 наведено у прикладі 17.

Приклад 17

ТОВ «Плутос» у серпні посіяло озиму пшеницю сортів Почаївка (64 га), Фаворитка (50 га) та Смуглянка (100 га). Посів здійснювався рядковим способом. Керівником структурного підрозділу (рослинницька бригада № 1) Андрюсяком Б. І. та агрономом Нагорним Я. Р. складено акт на витрати насіння і садивного матеріалу.

Списання інвентарю (Форма № ВЗСГ-5)

Акт на списання виробничого та господарського інвентарю за формою № ВЗСГ-5 складається для оформлення списання зношених і непридатних для подальшого використання виробничого та господарського інвентарю, малоцінних і швидкозношуваних предметів (далі — МШП).

Особливістю заповнення цього акта є те, що він складається комісією в одному примірнику. В акті зазначають назву МШП, які підлягають списанню, код синтетичного обліку, одиницю виміру, кількість, ціну, суму та причину непридатності, спосіб знищення предметів. На зворотній стороні проводиться розрахунок результатів від ліквідації об’єкта. Після здавання списаних предметів в утиль акт із розпискою комірника здається в бухгалтерію. На різні види МШП акти на списання складаються окремо.

Акт оформляється постійно діючою комісією, склад якої затверджується наказом про облікову політику підприємства. До складу комісії включають керівника структурного підрозділу — голову комісії, матеріально відповідальну особу, бухгалтера та інших працівників (бригадира, зоотехніка, виконроба, ветлікаря).

Умовний приклад заповнення акта за формою № ВЗСГ-5 наведено у прикладі 18.

Приклад 18

ТОВ «Фортуна» провела списання зношених і непридатних для подальшого використання контейнерів для розсади у кількості 70 шт. вартістю 2 996,00 грн. У результаті списання матеріалів не отримано, витрат на ліквідацію не понесено. Списання контейнерів оформлено актом на списання виробничого та господарського інвентарю.

 

Товарна накладна (Форма № ВЗСГ-7)

Товарна накладна за формою № ВЗСГ-7 складається для обліку відпуску (реалізації) продукції, матеріальних цінностей стороннім організаціям та підприємствам.

Особливістю заповнення товарної накладної є те, що вона виписується у двох примірниках на підставі договорів (контрактів), нарядів й інших відповідних документів. Перший примірник товарної накладної залишається на складі (коморі) чи іншому місці зберігання продукції у матеріально відповідальної особи, яка провела відпуск продукції, матеріалів, другий у одержувача (покупця) продукції, матеріалів.

Складає накладну бухгалтер або уповноважена на це особа. Водночас товарна накладна підписується керівником підприємства, головним бухгалтером, особою, яка відпустила цінності, і одержувачем та засвідчується печаткою.

Розглянемо умовний приклад заповнення товарної накладної за формою № ВЗСГ-7.

Приклад 19

Між ТОВ «Тритон» і ТОВ «Пересвіт» укладено договір поставки борошна кукурудзяного фасованого у мішки по 40 кг. Договором передбачено, що покупець самостійно забирає продукцію зі складу продавця через довірену особу — Ярмоленка А. С. (водій автомобіля ГАЗ з номерним знаком АІ 12 21 АК). Ціна одного мішка — 250 грн (без ПДВ).

 

Внутрігосподарська накладна (Форма № ВЗСГ-8)

Накладна внутрігосподарського призначення за формою № ВЗСГ-8 складається для відпуску продукції, ТМЦ зі складів сільгосппідприємств відділенням, фермам, бригадам та іншим виробничим підрозділам, при реалізації за готівку своїм працівникам, а також для оприбуткування продукції та інших ТМЦ, що надійшли з виробництва та придбані за готівку.

Особливості заповнення:

 • складається у двох примірниках (наприклад, при оформленні відпуску ТМЦ своїм виробничим підрозділам перший примірник накладної залишається на складі (виробничому підрозділі) у матеріально відповідальної особи, яка відпустила ТМЦ, другий — у матеріально відповідальної особи, яка отримала ТМЦ);
 • у документі зазначаються назва продукції, код синтетичного обліку, одиниця виміру, кількість відпущених (прийнятих) цінностей, ціна, сума, підписи відповідальних осіб, які здійснили господарську операцію тощо.

Складає накладну бухгалтер або уповноважена на це особа. Водночас залежно від цілей складання такого первинного документа його можуть підписувати:

 • особа, яка затребувала ТМЦ;
 • одержувач ТМЦ;
 • особа, яка дозволила відпуск ТМЦ;
 • особа, яка відпустила ТМЦ;
 • бухгалтер (після перевірки накладної);
 • водій (у випадку необхідності транспортування ТМЦ).

Як заповнити накладну внутрігосподарського призначення за формою № ВЗСГ-8, наведено у прикладі 20.

Приклад 20

Для виготовлення борошна вівсяного завідуючий млином Сологуб С. В. запросив 1 500 кг зерна вівса. Керівник дав дозвіл на відпуск зерна зі складу. Транспортуватиме зерно водій підприємства Чабак І. С.

 

Витрати кормів (Форма № ВЗСГ-9)

Відомість витрат кормів за формою № ВЗСГ-9 складається для оформлення та обліку щоденного відпуску кормів (зернових відходів, комбікормів, сіна, силосу сінажу та ін.) на тваринницькі ферми зі складів (токів, силосних ям, буртів тощо) та інших місць зберігання. Корми можуть підвозитися з поля до місць зимівлі тварин та передаватися на відповідальне зберігання безпосередньо на тваринницьких фермах під матеріальну відповідальність завідуючих фермами.

Особливості заповнення:

 • складається у двох примірниках та ведеться за кожним видом (групою) тварин, птиці, тощо. Перший передається завідуючому складом, комірнику або фуражирові для відпуску кормів із підписом одержувача кормів (завідувача фермою), другий примірник — з підписом комірника (завідуючого складом), фуражира про відпуск кормів знаходиться у завідуючого фермою і служить підставою для списання на витрати з утримання відповідних груп тварин. Відомість заповнюється протягом звітного місяця. Відпуск кормів проводиться на підставі лімітно-забірної картки, яка використовується для щоденного обліку кормів, виданих на годівлю тварин. При цьому корми відпускаються під підпис робітників (телятницям, пташницям), які обслуговують тварин та птицю;
 • дані про згодовану, скошену на корм худобі зелену масу трав, а також бадилля коренеплодів, капустяний лист завфермою заносить у відомість наприкінці дня на основі показників вагаря та щоденника надходження сільгосппродукції (форма № 81). Кількість згодованих тваринам кормів без їх попереднього збирання (шляхом випасу) визначається розрахунково за зоотехнічним або укісним методом. У графах «Норма на одну голову, кг» проставляється установлений ліміт щоденного відпуску виходячи із затверджених норм годівлі та наявності поголів’я тварин чи птиці. У графі «Найменування та кількість використаних кормів» щоденно протягом місяця зазначається фактично відпущені (згодовані) корми із розрахунку наявності поголів’я тварин та птиці. В кінці місяця зоотехнік або завідуючий фермою у цій відомості підраховує фактичні витрати кормів в натуральних показниках за групою тварин (птиці), визначає кількість кормоднів та кількість кормових одиниць, а при наявності залишків кормів — дані про залишки;
 • бухгалтер звіряє кількість кормів, зазначних у такій відомості та у звітах про рух матеріальних цінностей на складах, кормокухні та встановлює відповідність кількості на кожне число звітного місяця поголів’ю, яке обліковується у Книзі обліку руху тварин і птиці на фермі;
 • у бухгалтерії проводиться оцінка в графах витрачених кормів, які придбані за плату, — за одним з обраних методів оцінки згідно з ПБО 9, а кормів власного виробництва — за справедливою вартістю відповідно до цього ПБО.

Відомість складають завідуючий фермою, зоотехнік або бригадир на підставі розрахунку потреби кормів (раціонів) з урахуванням стану тварин, їх продуктивності в межах наявності тих чи інших видів кормів. Раціони годування тварин розробляються й оформляються зоотехніками на місяць і затверджуються керівником господарства та головним бухгалтером.

Відомість затверджується головним зоотехніком, і показники про фактичне використання кормів записуються у Журналі обліку витрати кормів та передають до бухгалтерії господарства.

Розглянемо умовний приклад заповнення відомості за формою № ВЗСГ-9.

Приклад 21

Зоотехнік ТОВ «Аякс» Моргун І. О. склав відомість витрат кормів на вересень для корів основного стада. Відомість складено на підставі розрахунку потреби в кормах для даної групи тварин (дані показники умовні). Відомость знаходиться у комірника з підписом завідуючого фермою Безголосого Ю. Р. про отримання кормів.