Бухоблік

Використана література

01.11.2017 / 17:56

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ

Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Наказ № 193 — наказ Мінстату України від 21.06.96 р. № 193 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів»

Наказ № 701 — наказ Мінагрополітики України від 27.09.2007 р. № 701 «Про затвердження спеціалізованих форм первинних документів з обліку основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств та методичних рекомендацій щодо їх застосування»

Наказ № 1315 — наказ Мінфіну України від 29.12.2006 р. № 1315 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів»

Положення № 88 — Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.95 р. № 88

ПБО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92

ПБО 9 —Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну України 20.10.99 р. № 246

ПБО 30 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджене наказом Мінфіну України від 18.11.2005 р. № 790

Методрекомендації № 73 — Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів в сільськогосподарських підприємствах, затверджені наказом Мінагрополітики України від 21.02.2008 р. № 73

Методрекомендації № 929 — Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах, затверджені наказом Мінагрополітики України від 21.12.2007 р. № 929

Лист № 11/02-460 — лист Державного комітету України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості від 24.02.97 р. № 11/02-460 «Про нормативи питомих вкладень на створення плодових, ягідних та виноградних насаджень»