Інші податки

Повідомлення про об’єкти оподаткування

13.11.2017 / 17:42

Суб’єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність на території України, мають повідомляти контролюючий орган про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням. У цій статті  — про те, в які спосіб і строки здійснюється подання такої інформації.

Загальні аспекти

Пунктом 15.1 ст. 15 Податкового кодексу визначено, що платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов’язок зі сплати податків та зборів відповідно до цього Кодексу.

Об’єктом оподаткування згідно з п. 22.1 ст. 22 Податкового кодексу можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку.

Аспекти обліку платників податку у зв’язку з об’єктами оподаткування визначено главою 6 розділу ІІ зазначеного Кодексу.

Пунктом 63.3 ст. 63 Податкового кодексу передбачено, що з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаход­женням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Об’єктами оподаткування й об’єктами, пов’язаними з оподаткуванням (далі — об’єкти оподаткування), є майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Такі об’єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідним розділом Податкового кодексу.

Згідно з положеннями зазначеного Кодексу процедури обліку об’єктів оподаткування визначено розділом VIII Порядку № 1588.

Довідково
Довідник типів об’єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному порталі ДФС (Головна/Довідники/Типи об’єктів оподаткування) та розміщується на інформаційних стендах у контролюючих органах.

Строки подання

Пунктом 8.1 Порядку № 1588 встановлено, що платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування контролюючий орган за основним місцем обліку шляхом подання повідом­лення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (далі — повідом­лення за формою № 20-ОПП) у порядку, встановленому розділом VIIІ зазначеного Порядку.

Слід зауважити, що повідомлення за формою № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття до контролю­ючого органу за основним місцем обліку платника податків (п. 8.4 Порядку  № 1588).

При першому поданні повідомлення за формою № 20-ОПП зазначаються всі об’єкти оподаткування, при наступному — лише новий об’єкт оподаткування або об’єкт, щодо якого відбулися зміни.

Як заповнити повідомлення

Виходячи з того, чи подається таке повідомлення вперше, чи його подання є наступним у зв’язку зі змінами щодо об’єктів оподаткування, платник податків обирає та проставляє у графі 2 «Код ознаки надання інформації» повідомлення за формою  № 20-ОПП одну з таких ознак:

 • «1» — первинне надання інформації про об’єкти оподаткування;
 • «3» — зміна відомостей про об’єкт оподаткування;
 • «6» — закриття об’єкта оподаткування.

У разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування (зміни типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування) платник податків подає до контролюючого органу за основ­ним місцем обліку повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни. У цьому випадку у графі 2 проставляється значення «3» — зміна відомостей про об’єкт оподаткування.

При цьому в разі зміни призначення об’єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об’єкта надається у повідомленні двома рядками:

 • в одному — зазначається інформація про закриття об’єкта оподаткування, призначення якого змінюється (у графу 2 вноситься значення «6» — закриття об’єкта оподаткування);
 • у другому — оновлена інформація про об’єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого (у графу  2 вноситься значення «1» — первинне надання інформації про об’єкти оподаткування).

Повідомлення за формою № 20-ОПП потребує обов’язкового заповнення показників, що характеризують об’єкт оподаткування, зокрема:

 • тип та найменування об’єкта оподаткування. Заповнюється із використанням рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, з якого обирається необхідний код типу об’єкта оподаткування з відповідною назвою. У разі наявності декількох однакових типів об’єктів оподаткування, в яких відсутнє найменування, може зазначатися інвентарний номер об’єкта;
 • ідентифікатор об’єкта оподаткування. Це числове значення, яке присвоюється об’єкту оподаткування. Ідентифікатор складається з коду типу об’єкта оподаткування, визначеного у вищезазначеному довіднику (наприклад, магазин має код 321), та внутрішнього ідентифікатора (складається з п’яти знаків), який платник податків приймає самостійно (наприклад, 00002);
 • адміністративна одиниця, де знаходиться об’єкт оподаткування. Зазначаються код адміністративно-територіального об’єкта України згідно з КОАТУУ за місцезнаход­женням об’єкта оподаткування, а також область, район, населений пункт, де знаходиться об’єкт оподаткування;
 • місцезнаходження об’єкта оподаткування. Наводиться інформація щодо вулиці, номера будинку/офісу/квартири, де фактично розташований об’єкт оподаткування. Якщо однотипні об’єкти оподаткування розташовано за різним місцезнаход­женням, то вони мають зазначатися як окремі об’єкти оподаткування;
 • стан об’єкта оподаткування. Обирається стан, у якому перебуває об’єкт оподаткування: будується/готується до введення в експлуатацію; експлуатується; тимчасово не експлуатується; здається в оренду; орендується; не придатний до експлуатації; об’єкт відчужений/повернутий власнику; зміна призначення/перепрофілювання;
 • вид права на об’єкт оподаткування. Зазначається той вид права, на підставі якого платник податків володіє чи користується об’єктом оподаткування, — право власності, володіння, користування (сервітут, емфітевзис, суперфіцій), господарського відання, оперативного управління, постійного користування, довгострокового користування або оренди, короткострокового користування, оренди або найму, іпотека, довірче управління майном.

Повідомлення за формою № 20-ОПП передбачає окрему графу на підставі відповідної позначки, що проставляється платником податків, здійснюється взяття його на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаход­женням об’єкта оподаткування.

Довідково
Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) розміщено на офіційному веб-сайті Держстату України (Головна/Методологія та класифікатори/Класифікатори/Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України).

Коли проводиться перевірка

При обробці у контролюючому органі повідомлення за формою № 20-ОПП і його збереженні в інформаційній системі ДФС автоматично здійснюється перевірка, чи перебуває платник податків на обліку в органі ДФС за місцезнаходженням об’єктів оподаткування, зазначених у такому повідом­ленні.

Якщо в органі ДФС за місцезнаходженням об’єкта оподаткування платник податків не перебуває на обліку як платник за неосновним місцем обліку, то за результатами збереження та обробки повідомлення за формою № 20-ОПП платник податків:

 • береться на облік за неосновним місцем обліку — якщо у повідомленні за формою № 20-ОПП він зазначив про бажання стати на облік за неосновним місцем обліку в органі ДФС за місцезнаходженням об’єкта оподаткування;
 • відображатиметься в цьому органі з ознакою того, що він не є платником податків, але має об’єкти оподаткування — якщо в повідомленні за формою № 20-ОПП він не зазначив про бажання стати на облік за неосновним місцем обліку в органі ДФС за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

Способи подання повідомлення

Платникам податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, надано змогу подавати повідомлення за формою № 20-ОПП засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Таким чином, повідомлення за формою № 20-ОПП може подаватися в електронній формі або надсилатися поштою.

Яка відповідальність за неподання

Статтею 117 Податкового кодексу передбачено відповідальність за порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах.

Так, неподання у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, згідно з вимогами, встановленими Податковим кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 грн, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, — 510 грн.

Неусунення таких порушень або ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої було застосовано штрафи за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 грн, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, — 1 020 грн.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 р. № 1588