ПДФО/ВЗ

Як застосовується ПСП

20.11.2017 / 15:01

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованої працівнику зарплати тільки за одним місцем її нарахування. Як доутримати податок на доходи фізичних осіб, що був зменшений в результаті застосування цієї пільги за кількома місцями роботи, як відобразити такий перерахунок у формі № 1ДФ та чи передбачено за це штраф? Чи має право на отримання такої пільги один із прийомних батьків? Відповіді на ці запитання розглянемо далі.

Скасування ПСП

Розглянемо ситуацію, коли працівник підприємства в жовтні 2017 р. подав заяву про скасування у нього податкової соціальної пільги (далі — ПСП) у розмірі 150 %, яку, як з’ясувалось, він отримував у двох місцях роботи згідно з наданими ним документами за період з липня по вересень 2017 р. Як провести утримання ПДФО з нього та відобразити у формі № 1ДФ такі результати? Чи необхідно подавати уточнюючу форму за періоди, в яких надавалась така пільга? Хто є відповідальним і які штрафні санкції застосовуються до платника та до підприємства за таке порушення?

Перш за все необхідно зазначити, що ПСП застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати) (пп. 169.2.1 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу).

Проте згідно з пп. 169.2.2 цього пункту платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП.

При цьому ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності всі випадки застосування або незастосування ПСП згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про відмову від такої пільги.

Перелік таких документів та порядок їх подання визначено постановою № 1227.

Якщо платник податку порушує норми п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу, внаслідок чого, зокрема, ПСП застосовується за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку втрачає право на отримання ПСП за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в якому право на застосування ПСП відновлюється (пп. 169.2.4 зазначеного пункту).

При цьому платник податку може відновити право на застосування ПСП, якщо він подасть заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, на підставі чого кожний роботодавець нараховує і утримує відповідну суму недоплати ПДФО та штраф у розмірі 100 % суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а у разі коли сума виплати недостатня — за рахунок наступних виплат.

Перерахунок

Проведення перерахунку ПДФО та ПСП визначено ст. 169 Податкового кодексу.

Роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування ПСП (пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 Кодексу).

Отже, в зазначеному випадку платником податку було порушено норми ст. 169 Податкового кодексу, а саме: подання заяв на отримання пільги за кількома місцями. Підприємство на підставі заяви платника податку має провести перерахунок сум доходів та наданих ПСП цьому платнику за липень — вересень 2017 р., в яких було отримано ПСП на двох місцях роботи, та доутримати ПДФО, що був зменшений у результаті її застосування.

Відображення у формі № 1ДФ

Оскільки проведення перерахунку здійснюється у жовтні 2017 р., то за результатами проведення податковим агентом такого перерахунку нараховані суми ПДФО платнику податку відображаються в формі № 1ДФ в тому періоді, в якому цей перерахунок було проведено, тобто в IV кварталі 2017 р., незалежно від того, за які періоди (місяці) виникла така недоплата.

Крім того, уточнююча форма № 1ДФ до контролюючого органу в такому випадку не подається та штрафні санкції до податкового агента не застосовуються.

Приклад

Розглянемо нарахування доходів та утримання ПДФО із застосуванням ПСП 150 %* та проведення перерахунку щодо фізичної особи «Р», РНОКПП — 3525252535. Доходи працівника за місяць не перевищували 2 150,00 грн, тому йому надавалась ПСП у розмірі 1 200,00 грн (таблиця).

У 2017 р. сума пільги становить 800,00 грн. Граничний розмір заробітної плати для застосування ПСП 2 240,00 грн (1 600,00 грн × 1,4).

Період
та вид доходу

Сума
доходу,
грн

ПДФО
з урахуванням ПСП 150 %, грн

Військовий збір, грн

Перерахунок ПДФО
(ПСП), грн

18 %

1,5 %

ПДФО
без ПСП

ПДФО, що підлягає
доутриманню

Липень 2017 р.,

зарплата

2 150,00

171,00

((2 150,00 – 1 200,00) ×
× 18 %)

32,25

387,00

(2 150,00 × 18 %)

216,00

(387,00 – 171,00)

Серпень 2017 р.,

зарплата

2 150,00

171,00

((2 150,00 – 1 200,00) ×
× 18 %)

32,25

387,00

(2 150,00 × 18 %)

216,00

(387,00 – 171,00)

Вересень 2017 р.,

зарплата

2 150,00

171,00

((2 150,00 – 1 200,00) ×
× 18 %)

32,25

387,00

(2 150,00 × 18 %)

216,00

(387,00 – 171,00)

Жовтень 2017 р.,

зарплата

2 150,00

0

32,25

387,00

648,00 (216,00 ×
× 3 місяці)

Усього

8 600,00

513,00

129,00

1 548,00

(387,00 ×
× 4 місяці з урахуванням жовтня)

648,00

*Згідно з пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП у розмірі, що дорівнює 150 % суми пільги для платника податку, який є особою, віднесеною законом до першої або другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Отже, з платника податку податковий агент має утримати за результатами проведеного перерахунку суму ПДФО у розмірі 648,00 грн та штраф у тій самій сумі (648,00 грн).

У розділі I форми № 1ДФ щодо працівника «Р» відображаємо:

у графі «2» РНОКПП — 3525252535;

у графах: «3а» — сума нарахованого доходу за IV квартал;

«3»  — сума виплаченого доходу за IV квартал;

«4а» — сума нарахованого податку за IV квартал та плюс сума податку за результатами проведеного перерахунку;

«4 » — сума перерахованого податку за IV квартал з урахуванням результатів перерахунку. Ознака доходу «101».

Важливо
ПСП починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви та документів, що підтверджують право на ПСП.

Чи буде ПСП у прийомних батьків

Прийомна сім’я виховує двох усиновлених дітей. При цьому батько  родини офіційно працевлаштований і отримує заробітну плату. Чи має він право на отримання ПСП?

Серед основних засад державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, є, зокрема, створення системи заохочення та підтримки усиновлювачів (ст. 3 Закону № 2342).

Порядок застосування та обчислення ПСП визначено нормами Податкового кодексу.

Будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП у розмірі, що дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року (пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу).

Для отримання ПСП платник податку подає роботодавцю заяву про застосування ПСП, до якої додаються відповідні підтвердні документи. Такими документами, зокрема, є: копія свідоцтва про народження дитини, копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник) (пп. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 Ко­дексу)

Згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 п. 169.4 зазначеної статті ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, чинному для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженому на 1,4 та округленому до найближчих 10 грн.

У 2017 р. ПСП дорівнює 800,00 грн при граничному доході 2 240,00 грн

Водночас пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу встановлено, що для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, ПСП дорівнює 100 % суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 цього пункту у розрахунку на кожну таку дитину (800,00 грн × кількість дітей).

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 цієї статті, та відповідної кількості дітей (абзац другий зазначеного підпункту). Наприклад, якщо двоє дітей, то граничний розмір доходу становитиме 4 480,00 грн (2 240,00 грн × 2 дітей).

Отже, якщо заробітна плата платника податку, який утримує двох усиновлених дітей віком до 18 років, не перевищує граничної суми доходу для отримання ПСП, то він має право на ПСП.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 2342 — Закон України від 13.01.2005 р. № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Постанова № 1227 — постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1227 «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги»