Митна справа

Експорт продуктів переробки

20.11.2017 / 16:06

При експорті товарів з України відповідно до укладених міжнародних договорів про вільну торгівлю до українських товарів за умови підтвердження їх походження застосовуються преференції зі сплати мита. Проте в деяких випадках у експортерів продуктів переробки, які набули статусу українського походження, під час видачі документів про походження в рамках угод про вільну торгівлю виникають обов’язки зі сплати мита. З’ясуємо, за яких умов не застосовуються норми щодо заборони повернення мита або звільнення від сплати мита, передбачені міжнародними угодами.

Порядок застосування механізму заборони повернення або звільнення від сплати мита визначено протоколами про правила визначення походження товарів, які є невід’ємною частиною угод про вільну торгівлю, укладених Україною з державами ЄС, ЄАВТ, Македонією, Чорногорією (далі — правила походження), зокрема:

  • ст. 15 Протоколу 1 «Щодо визначення концепції «Походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
  • ст. 16 додатка IV «Протокол про правила визначення походження» до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ;
  • ст. 15 додатка II «Правила визначення походження та методи адміністративного співробітництва» до Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії;
  • ст. 14 Протоколу C «Про визначення правил країни походження товарів та методи адміністративного співробітництва» до Угоди про вільну торгівлю між Респуб­лікою Македонія та Україною.

Правилами походження встановлено, що при ви­дачі сертифіката з перевезення форми EUR.1 або оформленні декларації інвойс (походження) (за винятком Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною) на продукти переробки, які набули статусу українського походження, оподатковується ввізним митом сировина (матеріали) походженням з третіх країн, яку було поміщено у митний режим переробки на митній території України та використано для виготовлення продуктів переробки.

Обов’язок зі сплати ввізного мита на сировину (матеріали) походженням з третіх країн виникає до або на момент видачі митницею ДФС сертифіката з перевезення (походження) форми EUR.1 або оформлення експортером декларації інвойс (походження) на продукти переробки (схема).

Застосування ст. 15 (Drawback) 

Для цілей нарахування ввізного мита застосовуються ставки, що діють на день подання до митниці ДФС митної декларації, за якою сировину (матеріали) походженням з третіх країн було поміщено у митний режим переробки на митній території України

Таким чином, видача митницею ДФС сертифіката з перевезення товару EUR.1 або оформлення експортером декларації інвойс (походження) на продукти переробки є можливою за умови сплати ввізного мита на сировину (матеріали) походженням з третіх країн, використану для виготовлення продуктів переробки.

При цьому обов’язок зі сплати мита не поширюється на сировину (матеріали) походженням з України, країн Європейського Союзу, СНД (крім Російської Федерації) та ЄАВТ, Чорногорії, Македонії, Грузії та Канади.

Необхідною умовою для незастосування норм щодо заборони повернення мита або звільнення від сплати мита, передбачених вищезазначеними положеннями протоколів (додатків) до угод про вільну торгівлю, є документальне підтвердження походження сировини (матеріалів) з цих країн шляхом подання до митниці відповідно до угод про вільну торгівлю:

сертифіката походження товару форми СТ-1

на сировину (матеріали) походженням з країн СНД (за винятком Російської Федерації) та Грузії

сертифіката з перевезення (походження) товару форми EUR.1 або декларації інвойс

на сировину (матеріали) походженням з країн ЄС та ЄАВТ

сертифіката походження EUR.1

на сировину (матеріали) походженням з Чорногорії

сертифіката переміщення EUR.1

на сировину (матеріали) походженням з Республіки Македонія

декларації про походження

на сировину (матеріали) походженням з Канади

Платником мита є експортер або його уповноважена особа, яким митницею ДФС видається сертифікат з перевезення (походження) товару форми EUR.1, або експортер, яким оформлюється декларація інвойс (походження).

Довідково
Платником мита є експортер, якому митницею ДФС видається сертифікат з перевезення (походження) товару форми EUR.1, або експортер, яким оформлюється декларація інвойс (походження).

Сплата мита здійснюється шляхом оформлення:

  • аркуша коригування до митної декларації, за якою було поміщено в митний режим переробки на митній території матеріали походженням з третіх країн у порядку, встановленому наказом № 1145, або
  • уніфікованої митної квитанції МД-1 у порядку, встановленому наказом № 1.

Правилами походження передбачено оформлення декларацій інвойс (походження) експортерами, якщо фактурна вартість партії товарів не перевищує 6 000 євро, або експортерами, яким митницею надано статус уповноваженого (схваленого) експортера у порядку, встановленому наказом № 1013.

Згідно з Класифікатором документів, затвердженим наказом № 1011, при оформлені митних декларацій зазначається:

код документа «0954»

для сертифіката з перевезення (походження) товару форми EUR.1 (сертифіката походження EUR.1, сертифіката переміщення EUR.1)

код документа «7012»

для декларації інвойс, оформленої уповноваженим (схваленим) експортером

код документа «7016»

для декларації інвойс, оформленої експортером на партію товарів, фактурна вартість яких не перевищує 6 000 євро

код документа «7006»

для сертифіката походження товару форми СТ-1

код документа «7018»

для декларації про походження

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Угода про асоціацію між Україною та ЄС — Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII. Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ — Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ від 24.06.2010 р., ратифікована Законом України від 07.12.2011 р. № 4091-VI. Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії — Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії від 18.11.2011 р., ратифікована Законом України від 16.10.2012 р. № 5445-VI. Угода про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною — Угода про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною від 18.01.2001 р., ратифікована Законом України від 05.07.2001 р. № 2599-III. Наказ № 1 — наказ Держмитслужби України від 04.01.2005 р. № 1 «Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1». Наказ № 1011 — наказ Мінфіну України від 20.09.2012 р. № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій». Наказ № 1013 — наказ Мінфіну України від 07.10.2014 р. № 1013 «Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера». Наказ № 1145 — наказ Мінфіну України від 06.11.2012 р. № 1145 «Про затвердження Порядку оформлення аркуша коригування та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державної митної служби України»