Оплата праці

Відрядження сумісника

27.11.2017 / 12:07

Сумісник на підприємстві — ситуація поширена. Законодавством не обмежено кількість місць роботи, на яких можна працювати за сумісництвом, головне, щоб посаду, на якій працює сумісник, було передбачено в штатному розписі. У цій статті розглянемо порядок оформлення сумісника та нарахування йому виплат у разі відрядження.

Загальні аспекти

Статтею 21 КЗпП передбачено, що громадянин має право працювати на одному або декількох підприємствах одночасно, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою з роботодавцем.

Це дає змогу працівникам крім основного трудового договору додатково укладати трудові договори (угоди) за сумісництвом.

Порядок i умови сумісництва визначено постановою № 245 та Положенням № 43. Відповідно до п. 1 цього Положення сумісництвом вважається виконання працівником крім своєї основної іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або в громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Як оформити сумісника

У разі прийняття на роботу сумісника в наказі прописується його графік роботи. Це стосується як зовнішнього, так і внутрішнього сумісництва. Робота за сумісництвом здійснюється у вільний від основної роботи час. Таким чином, розмежовується загальний робочий час працівника між основним місцем роботи та за сумісництвом.

Наприклад, працівник є зовнішнім сумісником. За основним місцем роботи він працює три дні на тиждень: понеділок, вівторок, середа при тривалості робочого часу 8 год. За зовнішнім сумісництвом працює — четвер, п’ятницю та суботу із тривалістю робочого часу 4 год.

Слід зауважити, що працювати за сумісництвом можна тільки у вільний від основної роботи час.

Прийняття на роботу за сумісництвом відрізняється від процедури прийняття на основну роботу лише тим, що працівник не подає під час працевлаштування трудову книжку, оскільки для роботи за сумісництвом згоди керівника підприємства за основним місцем роботи жодним нормативно-правовим актом не передбачено. Надання довідок чи інших документів з основного місця роботи для оформлення на роботу за сумісництвом законодавством не передбачено. Достатньо, щоб у заяві працівник написав свій графік роботи, а підприємство в наказі про прийняття на роботу за сумісництвом такий графік затвердило. При цьому необхідно звернути увагу, що в колективному договорі в розділі «Режим роботи підприємства», а також в правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства повинно бути зазначено, що графіки роботи працівника-сумісника встановлюються в наказі про прийняття на роботу.

Також слід звернути увагу на записи у наказах про прийняття працівника на роботу за сумісництвом (зразки наведено на сторінках 18, 19). Адже саме це впливає на порядок відправлення у відрядження, його оплати та збереження гарантій за працівником під час такого відрядження.

Сумісник, як будь-який працівник, може бути відправлений у відрядження. Таке відрядження оформлюється за загальними правилами.

При цьому слід пам’ятати, що КЗпП заборонено направляти у відрядження вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, жінок, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дітей-інвалідів, без їх згоди.

Оформлення відрядження сумісника відбувається за стандартною процедурою:

  • наказ про направлення у відрядження;
  • видача авансу;
  • виписка посвідчення про відрядження (якщо підприємство застосовує такий документ і він затверджений обліковою політикою та графіком документообігу по підприємству);
  • завдання на відрядження;
  • після повернення — звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з підтвердними документами (квитки, рахунки з готелю тощо).

Підприємство, що відрядило працівника, повинно зберігати за ним середній заробіток за час відрядження. Тут існують такі особливості:

  • відправлення у відрядження сумісника можливо тільки на той період, коли він не працює за основним місцем роботи;
  • узгодження відрядження сумісника з його основним місцем роботи не потрібно;
  • можливо направляти у відрядження працівника як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом в один і той самий час.

Оплата відряджень

Сумісництво може бути як зовнішнє, так і внутрішнє.

Довідково
Внутрішньому суміснику час відрядження оплачують виходячи із заробітку за тією посадою, з якої направляють у відрядження.

При зовнішньому сумісництві робота виконується на іншому підприємстві. Якщо працівник працює на двох підприємствах, одне з яких є основним місцем роботи, а друге — місцем роботи за сумісництвом, така робота вважається зовнішнім сумісництвом. Трудова книжка зберігається на підприємстві за основним місцем роботи працівника.

При внутрішньому сумісництві робота виконується на тому самому підприємстві. При цьому працівник працює і як основний працівник, і як сумісник, але роботу за сумісництвом здійснює у вільний від основної роботи час. При внутрішньому сумісництві трудова книжка зберігається на тому самому підприємстві.

Для того щоб оплатити дні відрядження, необхідно порівняти суму середньоденного заробітку, розрахованого відповідно до Порядку № 100, і денного заробітку працівника, розрахованого за місяць, в якому він перебував у відрядженні (ст. 121 КЗпП). Якщо денний заробіток виявився вище середнього, період відрядження оплачується виходячи із суми денного заробітку. Якщо вище середньоденна зарплата — робочі дні за період відрядження оплачуються виходячи із середньоденного заробітку.

Розглянемо відрядження сумісника на умовних прикладах.

НАКАЗ

від 29.03.2017 р.                                               м. Київ                                         № 100-П

 

Про прийняття на роботу за сумісництвом
Леваненка І. П.

 

ПРИЙНЯТИ:

Леваненка Івана Петровича на посаду менеджера з продажу за основним місцем роботи з графіком роботи з 8 до 17 год та менеджера з продажу на посаду за сумісництвом — 0,25 штатної одиниці з графіком роботи з 17.10 до 21.10 год з 03.04.2017 р.

 

Директор

Ознайомлення:


Довідково
У табелі обліку робочого часу підприємство, що відряджає, дні відрядження працівника позначає кодом «ВД» («07»).

Приклад 1. Відрядження внутрішнього сумісника

Розглянемо, як нараховується заробітна плата відрядженому внутрішньому суміснику за основним місцем роботи та за сумісництвом.

Наприклад, працівника збуту з 14 по 18 серпня відряджено за основним місцем роботи та за сумісництвом з Києва до Одеси для ведення перемовин з потенційними клієнтами.

Працівником отримано аванс у сумі 4 900,00 грн та надано звіт про використання коштів також в сумі 4 900,00 грн:

проїзд Київ — Одеса, Одеса — Київ — 900,00 грн, у тому числі ПДВ 150,00 грн;

добові — 320,00 грн × 5 діб = 1 600,00 грн;

проживання — 2 400,00 грн, у тому числі ПДВ 400,00 грн.

Оклад працівника за основним місцем роботи — 7 000,00 грн, за суміс­ництвом — 6 000,00 грн. Зарплата за два останні місяці за основним місцем роботи становила:

червень — 7 000,00 грн (20 робочих днів);

липень — 7 000,00 грн (21 робочий день).

Розрахуємо середньоденну зарплату відповідно до Порядку № 100:

(7 000,00 + 7 000,00) : 41 = 341,46 грн.

Зарплата за серпень 7 000,00 грн (22 робочі дні), середньоденна зарплата за поточний місяць: 7 000,00 : 22 = 318,18 грн.

Розрахуємо зарплату за основним місцем роботи за дні відрядження виходячи із середньоденної (341,46 грн). Оскільки приклад наведено щодо відрядження за сумісництвом, то за сумісництвом виплачуємо зарплату в такому порядку:

за сумісництвом:

червень — 3 000,00 грн (20 робочих днів)

липень — 3 000,00 грн (21 робочий день).

Розрахуємо середньоденну зарплату відповідно до Порядку № 100:

(3 000,00 + 3 000,00) : 41 = 146,34 грн.

Зарплата за серпень — 3 000,00 грн (22 робочі дні), середньоденна зарплата за поточний місяць становить: 3 000,00 : 22 = 136,36 грн.

За сумісництвом за дні відрядження слід розраховувати зарплату виходячи із середньоденної (146,34 грн), розрахованої відповідно до Порядку № 100.

Кореспонденцію рахунків операцій з відображення з нарахування суміснику коштів на відрядження наведено у табл. 1.

Таблиця 1

з/п

Назва
господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дебет

Кредит

1

Видано кошти під звіт

372

301

4 900,00

2

Віднесено витрати на проїзд

93

372

750,00

3

Відображено податковий кредит з ПДВ за проїзними квитками на розрахунки з бюджетом

641

372

150,00

4

Віднесено на витрати на проживання

93

372

2 000,00

5

Відображено податковий кредит з ПДВ з проживання на розрахунки з бюджетом

641

372

400,00

6

Нараховано добові працівнику та відображено витрати

93

372

1 600,00

7

Нараховано зарплату за основним місцем роботи за час відрядження

93

661

1 707,30

8

Нараховано зарплату за сумісництвом за час відрядження

93

661

731,70

 

НАКАЗ

від 29.03.2017 р.                                                                              м. Київ                                                                                   № 100-П

 

Про прийняття на роботу за сумісництвом
Петренка І. П.

 

ПРИЙНЯТИ:

Петренка Івана Петровича на посаду менеджера з продажу за сумісництвом — 0,5 штатної одиниці з графіком роботи — вівторок та середа з 15 до 19 год з 03.04.2017 р.

 

Директор

Ознайомлення:

Приклад 2. Відрядження зовнішнього сумісника

Розглянемо, як розраховується зарплата відрядженому зовнішньому суміснику за одним місцем роботи (за сумісництвом). Наприклад, менеджер з продажу (зовнішній сумісник) працює два дні на тиждень (вівторок, середа) по 4 год. Для роботи з покупцями (за запрошенням на участь у виставці) сумісника направлено у відрядження на два дні (четвер, п’ятниця).

Робоче місце та оплата праці на рівні не менше середнього заробітку в період відрядження за працівником зберігаються на тому підприємстві, яке його відряджає, тобто за сумісництвом. За дні перебування працівника у відрядженні за сумісництвом робота за основним місцем не проводиться.

Враховуючи, що відрядження за сумісництвом припадає на дні роботи за основним місцем роботи працівника, суміснику доцільно оформити відпустку без збереження заробітної плати за основним місцем роботи (тривалість не більше 15 календарних днів на рік згідно зі ст. 26 Закону № 504).

Зауважимо, що на підставі довідки з одного місця роботи працівника або копії наказу (розпорядження) про направлення працівника у відрядження на іншому місці роботи в табелі обліку робочого часу можна зробити відмітку «Інші причини неявок («I»)» (лист № 146/13/133-13).

Приклад 3. Відрядження зовнішнього сумісника (одночасно з основної роботи й роботи за сумісництвом

Це найпроблемніша ситуація, адже відрядження оплачують обидва підприємства, які направляли працівника у відрядження. У такому разі обидва підприємства видають накази про відрядження. Відповідно кожне з підприємств оплачує працю за дні відрядження не нижче середнього заробітку. А витрати з відшкодування витрат на відрядження такі підприємства мають поділити за спільною згодою. Угоду про розподіл витрат, пов’язаних з відрядженням, бажано оформити письмово. Оскільки для підтвердження витрат потрібні лише оригінали документів, то у письмовій угоді між підприємствами необхідно зазначити, які види витрат відшкодовує кожне з них.

Після прибуття з відрядження працівник складає два окремі звіти про використані кошти, до яких додає документи, що підтверджують ці витрати, і подає їх на два підприємства.

Наприклад, Петренко Іван Петрович працює за основним місцем роботи на посаді менеджера з продажу на ПП «Зоря» (посадовий оклад 7 000,00 грн) та за сумісництвом (0,5 ставки з графіком з 17 до 21 серпня, на посаді менеджера з продажу на ПП «Місяць»). Обидва підприємства відряджають працівника з Києва до Одеси з 14 по 18 серпня для отримання консультаційних послуг, що пов’язані з господарською діяльністю підприємств. За письмовою згодою проїзд і проживання оплачує ПП «Зоря», добові оплачує ПП «Місяць». Оплата праці здійснюється на кожному підприємстві відповідно до постанови № 100. Витрати з відрядження становили: проїзд Київ — Одеса, Одеса — Київ — 900,00 грн, у тому числі ПДВ 150,00 грн; добові — 320,00 грн × 5 діб =
= 1 600,00 грн; проживання — 2 400,00 грн, у тому числі ПДВ 400,00 грн.

Алгоритм дій ПП «Зоря»

Видано кошти під звіт у сумі 3 500,00 грн. Відряджений працівник надав до бухгалтерії звіт про відрядження та звіт про використання коштів на відрядження з первинними документами, що підтверджують проїзд та проживання. Оклад працівника за основним місцем роботи — 7 000,00 грн.
Червень — 7 000,00 грн (20 робочих днів). Липень — 7 000,00 грн (21 робочий день).

Розрахуємо середньоденну зарплату відповідно до Порядку № 100: (7 000,00 + 7 000,00) : 41= 341,46 грн.

Зарплата за серпень: 7 000,00 грн (22 робочі дні).

Середньоденна зарплата за поточний місяць: 7 000,00 : 22= 318,18 грн.

За основним місцем роботи за дні відрядження розраховується зарплата виходячи із середньоденної (341,46 грн).

Кореспонденцію рахунків операцій із нарахування заробітної плати суміснику наведено у табл. 2.

Таблиця 2


з/п

Назва
господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дебет

Кредит

1

Видано кошти під звіт

372

301

3 500,00

2

Віднесено до витрат витрати на проїзд

93

372

750,00

3

Відображено податковий кредит з ПДВ за проїзними квитками на розрахунки з бюджетом

641

372

150,00

4

Віднесено до витрат витрати на проживання

93

372

2 000,00

5

Відображено податковий кредит з ПДВ з проживання на розрахунки з бюджетом

641

372

400,00

6

Повернено готівку до каси

301

372

200,00

7

Нараховано зарплату за дні у відрядженні

93

661

1 707,30

Алгоритм дій ПП «Місяць»

Видано аванс у сумі 1 600,00 грн. Відряджений працівник подав до бухгалтерії звіти про відрядження та про використання коштів на відрядження. Підставою виплати добових є наказ по підприємству про відрядження. Оскільки приклад наведено щодо відрядження за сумісництвом, то за сумісництвом виплачуємо зарплату в такому порядку: червень — 3 000,00 (20 робочих днів), липень — 3 000,00 грн (21 робочий день).

Розрахуємо середньоденну зарплату відповідно до Порядку № 100: (3 000,00 + 3 000,00) : 41= 146,34 грн.

Зарплата за серпень — 3 000,00 грн (22 робочі дні). Середньоденна зарплата за поточний місяць становить: 3 000,00 : 22 = 136,36 грн. За сумісництвом за п’ять днів відрядження розрахуємо зарплату виходячи із середньо­денної (146,34 грн). Кореспонденцію рахунків нарахування заробітної плати відрядженого сумісника наведено у табл. 3.

Таблиця 3


з/п

Назва
 господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дебет

Кредит

1

Видано кошти під звіт

372

301

1 600,00

2

Віднесено на витрати добові

93

372

1 600,00

3

Нараховано зарплату за дні у відрядженні

93

661

731,70

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII. Закон № 504 — Закон України від 11.06.2016 р. № 504/96-ВР «Про відпустки». Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100. Порядок № 245 —  Порядок про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ i організацій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. № 245. Положення № 43 — Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ i організацій, затверджене спільним наказом Мінпраці України, Мін’юсту України i Мінфіну України від 28.06.93 р. № 43. Лист № 146/13/133-13 — лист Мінсоцполітики України від 23.04.2013 р. № 146/13/133-13 «Щодо відрядження особи, яка працює за сумісництвом»