Акциз

Продаж алкоголю та цигарок

27.11.2017 / 14:08

Суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв і тютюнових виробів, зобов’язані заповнювати та подавати до контролюючих органів декларацію акцизного податку. У цій статті — про те, які нюанси слід враховувати при її заповненні, як здійснити розрахунок суми акцизного податку, а також про сплату акцизу окремими суб'єктами господарювання.

Діяльність, що підлягає оподаткуванню

Оподаткування акцизним податком операцій з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, таких як алкогольні напої, тютюнові вироби, пальне, запроваджено з 01.01.2015 р. А з 01.01.2017 р. пальне виключено з цього переліку, тобто зазначеним податком оподатковувались операції з реалізації пального в роздрібній мережі, здійснені з 01.01.2015  р. по 31.12.2016 р. включно.

Суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів, визначено як платників акцизного податку, які зобов’язані зареєструватись як платники цього податку (пп. 212.1.11 п. 212.1 та пп. 212.3.11  п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу).

Які операції є об'єктом

Об’єктом оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу), тобто продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших об’єктах громадського харчування.

Обчислення акцизу

Базою оподаткування зазначеним податком є вартість (з ПДВ та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до пп. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу (пп. 214.1.4 п. 214.1 ст. 214 Кодексу).

Слід зауважити, що при обчисленні акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів застосовується ставка в розмірі 5 % (пп. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу).

Пунктом 217.1 ст.  217 цього Кодексу передбачено такий порядок обчислення акцизного податку: суми податку, що підлягають сплаті, визначаються платником податку самостійно виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань.

При цьому датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону про РРО, для безготівкових розрахунків — дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу товару, а у разі реалізації товарів фізичними особами — підприємцями, які сплачують єдиний податок, — дата надходження оплати за проданий товар (п. 216.9 ст. 216 Податкового кодексу).

Базовий податковий період для сплати акцизного податку відповідає календарному місяцю.

Щодо строків і порядку подання звітності слід зазначити, що декларація акцизного податку (далі — декларація) подається суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного (податкового) періоду (п. 223.2 ст. 223 Податкового кодексу). Способи подання декларації встановлено п. 49.3 ст. 49 цього Кодексу.

Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (на відміну від акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів, що належить до складу доходів загального фонду Держбюджету України) зараховується до бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів (п. 203 частини першої ст. 69 Бюджетного кодексу).

Як заповнити декларацію

Нагадаємо, що форму декларації і Порядок її заповнення та подання затверджено наказом № 14.

Так, платником заповнюються лише відповідний розділ і додатки до декларації, які відповідають виду господарської діяльності платника, виду підакцизних товарів (продукції).

Тобто суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, заповнює та подає до контро­люючих органів за місцезнаходженням пунктів продажу товарів лише розділ Д «Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» і додаток 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» до декларації.

Суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію алкогольних напоїв і тютюнових виробів, заповнюється тільки розділ І додатка 6 до декларації.

Розглянемо запитання, які найчастіше виникають під час реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Продаж не за основним місцем обліку

Суб’єкт господарювання здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами. Місцезнаходження деяких пунктів продажу не збігається з основним місцем його обліку. Як йому зареєструватися платником акцизного податку?

Відповідно до пп. 212.3.11 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу особи — суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місце­знаходженням пункту продажу товарів. Строк такої реєстрації — не пізніше граничного терміну подання декларації за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність. Реєстрація платників акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів здійснюється автоматично при поданні декларації до контролюючого органу.

Отже, суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, подає декларацію до контролю­ючого органу, який обслуговує адміністративно-територіальну одиницю, де знаходиться пункт продажу підакцизних товарів.

Реєстрація такого суб’єкта як платника акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів здійснюється при поданні зазначеної декларації. Відповідно такий платник сплачує до бюджету визначені у декларації податкові зобов’язання з акцизного податку.

При цьому декларація подається платником (навіть тим, у кого зупинено ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами) за кожний звітний період незалежно від того, чи здійснювалася господарська діяльність у такому звітному періоді, тобто щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Реалізація власної продукції

Суб’єкт господарювання виробляє на міні-пивоварні пиво та реалізує його на власних торговельних майданчиках. Як оподатковується така діяльність?

Відповідно до визначень термінів «алкогольні напої» та «пиво», наведених у підпунктах 14.1.5 та 14.1.144 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу та в абзацах сьомому та дев’ятому ст. 1 Закону № 481, пиво (код згідно з УКТ ЗЕД — 2203) віднесено до алкогольних напоїв, а згідно з п. 215.1 ст. 215 зазначеного Кодексу пиво є підакцизним товаром.

Платниками акцизного податку є, зокрема:

  • виробники підакцизних товарів (продукції) на митній території України (пп. 212.1.1 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу);
  • суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів (пп. 212.1.11 зазначеного пункту).

Таким чином, суб’єкт господарювання, який виробляє на міні-пивоварні пиво та реалізує його через власну роздрібну мережу, сплачує акцизний податок за ставкою, встановленою пп. 215.3.1 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, як виробник пива (на сьогодні — 2,78 грн за 1 л пива) та 5 % від вартості (з ПДВ і без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) реалізованого пива через роздрібну мережу на власних торговельних майданчиках.

Довідково
Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій (ст. 15 Закону № 481).

Визначення ціни

За якими цінами здійснюється реалізація тютюнових виробів у роздрібній мережі?

На споживчих упаковках тютюнових виробів разом з датою виробництва нанесено максимальні роздрібні ціни (далі — МРЦ), які встановлюються виробниками або імпортерами цих товарів.

Продаж тютюнових виробів у роздрібній мережі здійснюється за цінами, не вищими за максимальні роздрібні ціни, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

Тобто до МРЦ (100 %) додається акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами (5 %). Вартість тютюнових виробів, вище за яку не дозволено здійснювати їх реалізацію, можна визначити шляхом множення МРЦ (вказаної на пачці сигарет) на 1,05. Наприклад, якщо на пачці сигарет вказано МРЦ 20,00 грн, то таку пачку можна реалізовувати у роздрібній мережі за ціною не вище ніж 21,00 грн (20,00 ´ 1,05 = 21,00).

Пункти продажу в різних місцях

Суб’єкт господарювання має пункти продажу товарів, що знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, які обслуговуються одним контролюючим органом. Як йому заповнювати декларацію?

Показники в додатку 6 до декларації групуються не за пунктами продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а за кодами органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, на території якого знаходяться такі пункти продажу та до бюджету якого зараховуються суми сплаченого податку.

Платник акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів подає до контролюючого органу, в якому він зареєстрований як платник цього податку, декларацію із заповненням розділу Д і додатків 6 до декларації, кількість яких збігається з кількістю кодів КОАТУУ територій, в яких знаходяться його пункти продажу. Так, у разі якщо пункти продажу знаходяться на територіях, які належать до різних адміністративно-територіальних одиниць, то таким платником заповнюється відповідна кількість додатків 6 до декларації.

У разі якщо кілька пунктів продажу знаходяться на території, що належить до однієї адміністративно-територіальної одиниці (до одного органу місцевого самоврядування — коду КОАТУУ), до контролюючого органу подається один додаток 6 до декларації, в якому зазначаються показники щодо операцій з реалізації підакцизних товарів, які здійснено в усіх пунктах продажу, що територіально належать до такого органу місцевого самоврядування (коду КОАТУУ). За кожним кодом КОАТУУ подається один додаток 6 до декларації.

Підсумок за графою 5 «сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету» розділу І додатка 6 до декларації (в якому зазначено код операції Д1.1) вказується у рядку «Усього за розділами І і ІІ» та переноситься до четвертої графи рядка Д1.1 розділу Д декларації. Відповідно зазначений показник додатка 6 (в якому вказано код операції Д1.2) переноситься до четвертої графи рядка Д1.2 розділу Д декларації. Тобто для кожного коду КОАТУУ (для кожного додатка 6) показник до розділу 6 декларації вноситься до окремого рядка і кількість таких рядків збігається з кількістю додатків 6 до декларації.

Як уже зазначалося, якщо пункти продажу знаходяться на територіях, які належать до різних адміністративно-територіальних одиниць, то таким платником заповнюється відповідна кількість додатків 6 до декларації із зазначенням коду КОАТУУ. Наведемо умовний приклад заповнення розділу Д і додатка 6 (витяг) до декларації.

Код операції

Розділ Д. Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Код показника додатка

Сума акцизного податку (грн)

Д1

Податкові зобов’язання за кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ

х

2 993

Д1.1

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУn

520280401

Д.6 (усього)

744

Д1.2

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУn

520285001

Д.6 (усього)

858

Д1.3

Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУn

520281601

Д.6 (усього)

1 391

*Кількість рядків може бути збільшено при поданні кількох додатків 6 до декларації.

 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Бюджетний кодекс — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Податковий кодекс —Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про РРО —Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Закон № 481 — Закон України від 19.12.95 р. № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Наказ № 14 — наказ Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку»