Акциз

Чи є акциз при реалізації мазуту

04.12.2017 / 14:42

Підприємством, яке не є платником акцизу, придбано товар, що класифікується за УКТ ЗЕД як нафтопродукти (мазут паливний 100-зольний малосірчастий низькопарафіністий — код 2710 19 64 00 згідно з УКТ ЗЕД), який у подальшому планується реалізовувати. Чи потрібно такому підприємству реєструватися платником акцизного податку та сплачувати акцизний податок?

Як класифікуються нафтопродукти

Для класифікації товарів в Україні використовують УКТ ЗЕД, яка є товарною номенклатурою Митного тарифу України, встановленого Законом № 584.

Класифікація товарів згідно з УКТ ЗЕД здійснюється з урахуванням Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, відповідних приміток до розділів та груп, текстового опису товарних позицій і тих характеристик товару, які є визначальними для класифікації, а саме: складу товару, способу його виготовлення, призначення, маркування, пакування тощо.

В УКТ ЗЕД наявна товарна позиція 2710, до якої включаються нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти.

У примітці 2 до товарної групи 27 визначено, що у товарній позиції 2710 термін «нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів)» означає не тільки нафту та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід, а й аналогічні продукти, а також продукти, що містять головним чином змішані ненасичені вуглеводні. Ці продукти можуть бути одержані будь-яким способом за умови, що маса неароматичних складових частин перевищує масу ароматичних.

У межах товарної позиції 2710 наявне товарне групування з найменуванням «паливо рідке (мазут)», що включає декілька товарних підкатегорій (десятизначні коди товарів): 2710 19 51 00, 2710 19 55 00, 2710 19 62 00, 2710 19 64 00, 2710 19 68 10, 2710 19 68 20, 2710 19 68 90.

Товари, що класифікуються за зазначеними кодами, є важкими дистилятами. Термін «важкі дистиляти» визначено в пункті (d) додаткової примітки 2 до товарної групи 27. У товарній позиції 2710 термін «важкі дистиляти» означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 65 об. % яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 250 °С (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86), або фракції, відсоток перегонки яких при температурі 250 °С не може бути визначений за цим методом.

Також відповідно до пункту (f) додаткової примітки 2 до товарної групи 27 у товарній позиції 2710 термін «паливо рідке» означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), крім газойлів, зазначених у пункті (е), які за відповідними значеннями колориметричної характеристики К мають в’язкість В (методи, за якими вимірюють ці показники, описано в пункті (f) додаткової примітки 2 до товарної групи 27).

Слід зауважити, що термін «паливо пічне побутове» в УКТ ЗЕД, зокрема у товарній позиції 2710, не визначено. Товар з такою назвою у разі його відповідності примітці 2, пунктам (d), (f) додаткової примітки 2 до товарної групи 27 може класифікуватись у товарній позиції 2710 за одним із вищезазначених кодів залежно від призначення та вмісту сірки.

Зокрема, за кодом 2710 19 64 00 класифікується важкий дистилят, паливо рідке (мазут), що не використовується для специфічних процесів переробки та хімічних перетворень, з вмістом сірки більш як 0,1 мас. %, але не більш як 1 мас. %.

У додатковій примітці 5 до товарної групи 27 визначено, що у товарних позиціях 2710, 2711 і 2712 термін «специфічний процес» означає, зокрема, такі процеси: вакуумної, атмосферно-вакуумної дистиляції, вторинної перегонки з ретельним фракціонуванням, крекінгу, риформінгу.

Згідно з п. 3 Загальної частини Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою № 927, котельне паливо рідке (паливо пічне побутове рідке) — це рідке нафтове паливо, яке отримують з дистилятних фракцій прямої перегонки нафти та вторинних процесів її переробки і застосовують для виробництва теплової енергії в нагрівальних установках невеликої потужності або теплових генераторах середньої потужності.

В Україні на паливо пічне побутове діє ГСТУ 320.00149943.010-98, відповідно до вимог якого паливо пічне побутове призначено для комунально-побутових потреб, для підприємств сільського господарства, для постачання населенню. Цей вид палива може містити до 80 % середньодистильованих фракцій і лише 20 % важких залишків переробки нафтової сировини.

На мазут діє ДСТУ 4058-2001, відповідно до якого паливні мазути марок 40 та 100 виготовляються із важких залишків переробки нафти (фракція, що википає вище 360 °С). Для зниження температури застигання мазутів до них додають 8 — 20 % середньодистильованих фракцій.

Паливо нафтове мазут, яке класифікується, як і паливо пічне побутове, зокрема за кодом 2710 19 64 00 згідно з УКТ ЗЕД, отримується з продуктів первинної та вторинної переробки нафти, газоконденсатної сировини і призначене для транспортних та стаціонарних котельних і технологічних установок.

Вищезазначені палива (пічне побутове та мазут) відрізняються за своїми фізико-хімічними показниками, насамперед фракційним складом, в’язкістю, температурою спалаху, густиною тощо, які зазначені у додаткових примітках до групи 27 УКТ ЗЕД.

Віднесення нафтопродуктів до окремого виду палива можливе лише на підставі інформації про призначення товару, його фракційний склад та фізико-хімічні показники. Зазначену інформацію має бути підтверджено відповідними документами (сертифікатами аналізу, паспортами якості, висновками компетентної експертної установи тощо). У разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності інформації, зазначеної у паспорті якості/сертифікаті відповідності на товар, необхідно провести лабораторні дослідження зразків зазначеного товару з метою його ідентифікації та підтвердження коду згідно з УКТ ЗЕД.

Коли об’єкта оподаткування не буде

У разі коли підприємство придбаває непідакцизний товар, що підтверджено відповідними документами, та надалі здійснює його реалізацію, то за зазначеними операціями у такого підприємства не виникатиме об’єкта оподаткування акцизним податком. Відповідно обов’язку щодо сплати акцизного податку за цими операціями у підприємства не виникатиме.

За яких умов реєстрація обов'язкова

У разі якщо підприємство придбаває товар, який класифікується за кодом 2710 19 64 00 згідно з УКТ ЗЕД і за описом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД є паливом пічним побутовим, що підтверджено відповідними документами, підприємство при здійсненні операцій з реалізації такого товару зобов’язане зареєструватися платником акцизного податку та сплачувати акцизний податок за цими операціями на загальних підставах.

Слід зауважити, що підприємству у разі якщо воно буде платником акцизного податку з реалізації пального необхідно здійснювати реалізацію пального з обов’язковим виконанням ним умов законодавства щодо оформлення документів у СЕАРП незалежно від того, чи виникатимуть у нього зобов’язання зі сплати акцизного податку.

Без реєстрації — штраф

Звернімо увагу, що здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому Податковим кодексом, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у розмірі 100 % вартості реалізованого пального.

Крім того, за порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в ЄРАН застосовується відповідальність згідно зі ст. 1202 Податкового кодексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 584 — Закон України від 19.09.2013 р. № 584-VII «Про Митний тариф України». Постанова № 927 — постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 927 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив». ГСТУ 320.00149943.010-98 — ГСТУ 320.00149943.010-98 «Паливо пічне побутове (ППП). Технічні умови». ДСТУ 4058-2001 — ДСТУ 4058-2001 «Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови»