ПДВ

Розділ 3. Розрахунок коригування

22.12.2017 / 15:57

Пунктом 192.1 ст. 192 Податкового кодексу встановлено, що у якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Отже, розрахунок коригування складається у разі якщо:

 • змінено вартість товарів/послуг;
 • змінено кількість товарів/послуг;
 • виявлено помилки у податковій накладній.

Відповідно до п. 21 Порядку № 1307 у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до ст. 192 Податкового кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної. Порядок складання розрахунку коригування аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених Порядком № 1307. У розрахунку коригування зазначаються дата та номер податкової накладної, до якої вносяться зміни.

Незважаючи на причину складання, всі розрахунки коригування підлягають обов’язковій реєстрації в ЄРПН.

У результаті виправлення помилки, допущеної в податковій накладній, вартість (кількість) товару може бути змінена або залишитися без змін. Від цього залежить порядок реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН.

Хто має реєструвати

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача — платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

 • постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
 • отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Розрахунки коригування до податкових накладних, складених до 01.02.2015 р., а також до податкових накладних, які не підлягали наданню отримувачу (покупцю) — платнику податку, підлягають реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем). Зазначене не поширюється на розрахунки коригування, що передбачають зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (зменшення податкового зобов’язання постачальника та податкового кредиту отримувача), складені після 01.07.2015 р. до податкових накладних, складених до 01.07.2015 р. на отримувача (покупця) — платника податку, які підлягають реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем) товарів/послуг.

Розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) товарів (послуг), а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, підлягають реєстрації таким платником податку.

Як виправити помилки в реквізитах

Слід зазначити, що помилка у даті складання податкової накладної або її порядковому номері не може бути виправлена шляхом подання розрахунку коригування із зазначенням правильної дати складання чи номера.

Помилки, допущені у верхній лівій частині податкової накладної, виправляються шляхом складання розрахунку коригування, в якому зазначаються правильні показники.

При виправленні помилок у реквізитах податкової накладної «Найменування отримувача (покупця)» та/або «Номер філії» платник податків на дату виявлення помилки має право скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, в якому всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, в якому допущено помилку, заповнюється без помилок. У такому разі графи з 1 по 14 розділу Б розрахунку коригування та у розділі, до якого вносяться узагальнюючі дані щодо сум коригування, не заповнюються (залишаються пустими).

Помилка в ІПН

Виправлення помилки, допущеної в індивідуальному податковому номері покупця податкової накладної, зареєстрованої ЄРПН, здійснюється так.

Продавець повинен скласти розрахунок коригування до податкової накладної, в якій допущено помилку в ІПН покупця. В такому розрахунку коригування:

 • у заголовній частині зазначаються дані із заголовної частини податкової накладної з помилкою (тобто з помилковим ІПН), а в табличній частині зі знаком «–», обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що були зазначені в податковій накладній;
 • у полі «Дата складання» зазначається поточна дата, тобто дата, на яку було виявлено помилку в ІПН покупця.

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, чий неправильний ІПН було зазначено у графі «ІПН покупця» податкової накладної, до якої складається такий розрахунок коригування.

Слід узяти до уваги, що виправити помилку в ІПН покупця можно лише тоді, коли так званий помилковий ІПН існує — це або реальний зареєстрований платник ПДВ, або один із передбачених Порядком № 1307 «умовний» ІПН.

Продавець повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН другу податкову накладну із урахуванням таких особливостей:

 • реквізити заголовної частини зазначаються без помилок, тобто у полі «ІПН покупця» зазначається правильний ІПН покупця;
 • у полі «Дата складання» зазначається дата виникнення податкових зобов’язань продавця, тобто дата складання податкової накладної із неправильним ІПН. Слід взяти до уваги, що таке виправлення можливе лише в період, протягом якого податкова накладна може бути зареєстрована (365 календарних днів з дати складання). Крім того, якщо минув граничний термін реєстрації, визначений Податковим кодексом, така податкова накладна буде зареєстрована із застосуванням штрафних санкцій. Отже, щоб уникнути штрафу за несвоєчасну реєстрацію, бажано таку помилку виправити в межах терміну, встановленого п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу);
 • такій податковій накладній присвоюється новий порядковий номер, відмінний від порядкового номера податкової накладної із неправильним ІПН покупця;
 • у табличній частині такої податкової накладної зазначаються обсяг операцій з постачання товарів/пос­луг та інші показники, що були зазначені в податковій накладній із неправильним ІПН.

У графі 2 розрахунку коригування, який складається для виправлення помилки в ІПН покупця, допущеної у податковій накладній, зазначається причина коригування: «Виправлення помилки в індивідуальному податковому номері покупця».

Слід зазначити, що у разі якщо в період з дати складання податкової накладної з неправильним ІПН до дати фактичного складання другої податкової накладної (з правильним ІПН) відбулася зміна суми компенсації вартості/зміна кількості зазначених у податковій накладній з неправильним ІПН товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін перерахунок у випадках повернення товарів/послуг або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, то у другій податковій накладній, яка складається з метою виправлення помилкового ІПН, всі показники зазначаються без урахування таких змін.

Для зміни сум компенсації вартості чи зміни кількості товарів/послуг складається розрахунок коригування до другої податкової накладної, складеної з правильним ІПН та зареєстрованої в ЄРПН. Саме в цьому розрахунку коригування відображається відповідне коригування кількісних і вартісних показників. Реєстрація такого розрахунку коригування здійснюється в загальновстановленому порядку.

Помилка в умовному ІПН виправляється аналогічним шляхом. При цьому нагадаємо, що розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) товарів (послуг), а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, підлягає реєстрації в ЄРПН таким платником податку.

Помилки в табличній частині

Показники рядків І — ІХ розділу А табличної частини податкової накладної є розрахунковими та формуються на підставі даних розділу Б. Тому показники рядків І — ІХ розділу А коригуються разом з відповідними показниками розділу Б, якщо коригування показників розділу Б призводить до зміни показників розділу А.

Показник рядка Х розділу А табличної частини податкової накладної окремому коригуванню не підлягає.

Наприклад, у разі зміни кількості та/або вартості товару/послуги, у тому числі одночасної їх зміни, у графі 2 розрахунку коригування зазначається «зміна кількості/вартості» і такий розрахунок заповнюється на суму різниці, а саме:

 • якщо коригується кількість товарів/послуг, то у графі 7 розділу Б розрахунку коригування зазначається кількість (об’єм, обсяг) товарів/послуг, ну яку відбувається зміна обсягу поставки (зі знаком «–» — при зменшенні кількості, зі знаком «+» — при збільшенні); у графі 8 розділу Б — фактична ціна без урахування ПДВ, за якою раніше було здійснено постачання;
 • у випадку коригування вартості товарів/послуг у графі 9 розділу Б зазначається сума різниці між ціною домовленості без ПДВ та фактичною ціною без ПДВ, за якою здійснено (здійснюватиметься) постачання (відповідно зі знаком «–»/«+»); у графі 10 розділу Б — кількість постачання товарів/послуг.

При цьому графи 1, 3 — 6, 11, 12 розділу Б розрахунку коригування заповнюються в загальному порядку; у графі 13 розділу Б зазначаються обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ.

Повернення авансів або товарів

Якщо після отримання коштів/постачання товарів та складання податкової накладної відбувається повернення суми попередньої оплати або повернення товарів, постачальник (продавець) на дату такого повернення складає розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на дату отримання кош­тів/постачання товарів.

У табличній частині такого розрахунку коригування, зокрема в розділі Б, зазначаються:

 • у графі 1 — номер рядка податкової накладної, що коригується;
 • у графі 2 — причина коригування (наприклад, повернення попередньої оплати/повернення товарів);
 • у графі 7 «Коригування кількості, зміна кількості, об’єму, обсягу (–) (+)» вказується кількість (об’єм, обсяг) непоставлених/повернутих товарів/послуг зі знаком «–»;
 • графа 9 «Коригування вартості, зміна ціни (–) (+)» та графа 10 «Коригування вартості, кількість постачання товарів/послуг» залишаються незаповненими.

Показники, що зазначались у графах 3 — 6, 8, 11 та 12, залишаються незмінними.

У графі 13 вказується загальний обсяг постачання (без ПДВ) зі знаком «–».

Залежно від того, як оподатковувалася ПДВ така операція (за основною ставкою, ставками 7, 0 % чи звільнялася від оподаткування ПДВ), продавцем заповнюється відповідна графа розділу А розрахунку коригування.

Інші випадки коригування

Якщо помилки у розрахунку

Розрахунок коригування, який містить помилки в заголовній частині, не може бути підставою для коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту. Якщо в розрахунку коригування, який зареєстровано в ЄРПН, допущено помилки в заголовній частині, платник податку на дату виявлення такої помилки має скласти новий розрахунок коригування, в якому всі правильно заповнені реквізити повторюються, а реквізит, у якому допущено помилку, заповнюється без помилок. У такому випадку графи з 1 по 14 розділу Б розрахунку коригування не заповнюються (залишаються порожніми).

Для виправлення помилок у розділі Б табличної частини розрахунку коригування платник податку складає новий розрахунок коригування. У такому разі помилка виправляється методом сторно, а у графі 2 зазначається причина коригування — «виправлення помилки».

Як відкоригувати сільгоспвиробнику

Розглянемо, як бути у разі, якщо у сільськогосподарського товаровиробника виникла необхідність скласти розрахунки коригування до податкових накладних, що були складені за отриманими авансами та зареєстровані в ЄРПН за формою, чинною на дату такої реєстрації (яка не передбачала зазначення коду виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника), зокрема:

 • у 2016 р. — у межах спеціального режиму оподаткування, який діяв відповідно до ст. 209 Податкового кодексу (з кодом «2» після знака дробу в другій частині номера податкової накладної);
 • у лютому 2017 р. — у межах діяльності, за якою сільськогосподарський товаровиробник має право на отримання бюджетної дотації згідно з п. 161.1 ст. 161 Закону № 1877 (без коду «2» після знака дробу в другій частині номера податкової накладної).

Щодо розрахунку коригування до податкової накладної, складеної до 31.12.2016 р., слід зазначити, що Податковим кодексом не передбачено можливості реєстрації в ЄРПН після 15.01.2017 р. розрахунку коригування до податкової накладної, складеної до 31.12.2016 р. у межах спеціального режиму оподаткування відповідно до ст. 209 Податкового кодексу.

У разі складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної у лютому 2017 р. при здійсненні операцій за результатами видів діяльності, визначених у п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877, у такому розрахунку коригування слід зазначити:

 • порядковий номер розрахунку коригування, в якому після знака дробу зазначається код «2»;
 • дату і номер податкової накладної, до якої вносяться зміни (без коду «2» після знака дробу в другій частині номера податкової накладної);
 • у графі 14 — код виду діяльності відповідно до пп. 161.3.1 — 161.3.16 п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877, за результатами якої виготовлено товар, зазначений у податковій накладній, що коригується.

Зміна ціни після передоплати

Розглянемо ситуацію, коли після отримання попере­­­д­­­ньої (авансової) оплати від неплатника ПДВ відбувається зміна кількості та вартості товарів/послуг. Чи має в такому випадку платник податку — постачальник відкоригувати податкові зобов’язання?

Відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягає відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Зменшення суми податкових зобов’язань платника податку — постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками ПДВ на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов’язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору (п. 192.2 ст. 192 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 9 Порядку № 1246 розрахунки коригування до податкових накладних, складених, зокрема до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) — платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складення таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації постачальником (продавцем).

Отже, на дату отримання від неплатника ПДВ попередньої (авансової) оплати постачальник товарів/послуг складає та реєструє в ЄРПН податкову накладну.

Якщо товари/послуги неплатнику ПДВ поставлені не були, то у разі зміни їх кількості та вартості постачальник розрахунок коригування не складає.

Такий платник має право скласти розрахунок коригування до податкової накладної та зареєструвати його в ЄРПН тільки на дату фактичного постачання товарів/послуг.

! Законом № 2198 встановлено, що якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 1095 днів з дати складання податкової накладної/ розрахунку коригування (п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу).

Зменшення суми податкових зобов’язань

Розглянемо особливості заповнення розрахунку коригування до податкової накладної на зменшення суми податкових зобов’язань, що були нараховані платником податку на вартість товарів/послуг, необоротних активів відповідно до вимог п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу, проте згодом почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.

Право платника податку на складання розрахунку коригування на зменшення суми податкових зобов’язань, нарахованих відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу, передбачено абзацом шостим цього пункту.

При складанні такого розрахунку коригування у графі «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (ПІБ), у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН, який було зазначено у податковій накладній, що коригується («400000000000» або «600000000000»).

У табличній частині розділу «Б» такого розрахунку коригування зазначаються, зокрема:

 • у графі 2 «причина коригування» — використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності (переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих) за операціями, на які нараховано зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу;
 • у графі 3 «номенклатура товарів/послуг постачальника» — дата складання та порядковий номер податкової накладної, складеної на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначив податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу.

Кількісні та вартісні показники, щодо яких відбувається коригування, заповнюються зі знаком «–». Інші графи заповнюються без особливостей.